Artboard 1

Værd at vide om Islev Apotek

Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.
Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.

Lægemidler

 • Tjek på inhalation
 • Dosisdispensering

Distribution

 • Køventetid
  Max 1 % må vente mere end 10 minutter
 • Køventetid, målopfyldelse
  Uge 43 2019. 90,1% af kunderne ventede mindre end 3 min., 9,0% ventede mellem 3-5 min., 0,4% ventede mellem 5-7 min., 0,4% ventede mellem 7-10 min. ingen kunder ventede mere end 10 min.
 • Fejludlevering
  Højst 0,02% fejl i forhold til antal ekspeditioner
 • Fejludlevering, målopfyldelse
  Resultat for 2020: 1 fejl
 • Fejludlevering ved dosisdispensering
  Højst 2 fejl pr. år
 • Fejludlevering ved dosisdispensering, målopfyldelse
  Resultat for 2020: 0 fejl
 • Servicegrad (leveringsevne)
  98 %
 • Servicegrad (leveringsevne), målopfyldelse
  99,3% målt uge 21-2020, mål opfyldt. 98,5% målt uge 50-2020, mål opfyldt

Rådgivning og information

 • Faglig rådgivning og information i skranken
  Alle kunder, der køber medicin til sig selv eller egne børn tilbydes rådgivning
 • Faglig rådgivning og information i skranken, målopfyldelse
  ej målt
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder
  Forsendelseskunder serviceres via Rødovre Apotek spørgsmål og rådgivning via telefon
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder, målopfyldelse
  ej målt

Medarbejdere på apoteket

 • Apotekeren (apotekets ejer)
  Camilla Bangert
 • Apotekets farmaceuter
  3 - træffes primært på Rødovre Apotek
 • Apotekets farmakonomer
  13 - 3 arbejder primært i Islev
 • Apotekets farmakonomelever
  4 - træffes primært på Rødovre Apotek
 • Apotekets øvrige medarbejdere
  4 - arbejder primært på Rødovre Apotek

Handicapbetjening

 • Fysisk tilgængelighed for handicappede
  Direkte indgang fra gaden

Apotekets udleveringspraksis

Her ses en tabel med oplysninger om apotekets udleveringspraksis i forhold til salg af receptmedicin, der kan substitueres. Substitution betyder, at vi udleverer et andet og billigere lægemiddel end det, lægen har skrevet på recepten. Lægemidlerne har samme virksomme stof.
A B C
Almindelige medicinpakninger Apoteket 84,5% 9,8% 5,7%
Landsgennemsnit 80,1% 13,6% 6,2%
Dosispakket medicin Apoteket 68,0% 15,1% 16,9%
Landsgennemsnit 79,8% 10,9% 9,4%
Oplysningerne vedrører perioden fra juli 2020 til december 2020

Tallene i skemaet viser, hvilken procentdel af vores udleveringer af receptmedicin der var:

A: Det billigste lægemiddel (herunder hvor vi udleverer det billigste lægemiddel, som er tilgængeligt, (det billigste lægemiddel kan ikke skaffes) samt hvor recepten er påtegnet "ikke substitution", og vi ikke må substituere til et billigere lægemiddel) 

B: Lægemidler, der er udleveret inden for en fastsat bagatelgrænse. Det vil sige, at det ikke er det billigste lægemiddel men inden for en bagatelgrænse, som vi kan udlevere til dig.

C: Lægemidler der er udleveret uden for den fastsatte bagatelgrænse. Det vil sige dyrere lægemidler over bagatelgrænsen, hvor vi som udgangspunkt skal substituere til det billigste lægemiddel.

I forbindelse med udlevering af dosispakket medicin er udleveringspraksis afhængig af dosispakkeapotekets sortiment.

Vi er forpligtiget til at udlevere det billigste lægemiddel til dig. Vi kan dog i de tilfælde, hvor vi ikke har det billigste lægemiddel på lager, udlevere et lægemiddel til dig, der er lidt dyrere, men inden for en fastsat bagatelgrænse. Vi skal her oplyse dig om prisforskellen på det billigste lægemiddel, og det lægemiddel du får udleveret

 

Mulige årsager til at apoteket ikke har udleveret det billigste tilgængelige lægemiddel:

 • Lægen har skrevet på recepten, at der skal udleveres det ordinerede lægemiddel, hvormed apoteket ikke må substituere til et eventuelt billigere lægemiddel.
 • Kunden har ønsket et andet og dyrere lægemiddel.
 • Apoteket har ikke det billigste tilgængelige lægemiddel på lager, og kunden vil ikke vente på, at apoteket skaffer det.
 • Situationer hvor det billigste lægemiddel ikke kan fremskaffes