Chat with us, powered by LiveChat Få mere at vide om apotekets sundhedstilbud og servicemål

Værd at vide om Overlund Apotek

Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.
Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.

Distribution

 • Køventetid
  Den gennemsnitlige ventetid må højst være 5 min. og højst 5 % af vores kunder må vente mere end 10 min. på, at deres kønummer bliver kaldt frem.
 • Køventetid, målopfyldelse
  Der henvises til apotekets hjemmeside. Tryk på følgende link: https://viborg.apotekeren.dk/om-apoteket/servicemaal
 • Ekspeditionstid
  Bliver ej opgjort.
 • Ekspeditionstid, målopfyldelse
  Bliver ej opgjort.
 • Fejludlevering
  Vores mål er, at der højst må være fejl i 0,02% af vores receptekspeditioner.
 • Fejludlevering, målopfyldelse
  Der henvises til apotekets hjemmeside. Tryk på følgende link: https://viborg.apotekeren.dk/om-apoteket/servicemaal
 • Fejludlevering ved dosisdispensering
  Der må højst være fejl i 0,01 % af vores dosispakkede lægemidler.
 • Fejludlevering ved dosisdispensering, målopfyldelse
  Der henvises til apotekets hjemmeside. Tryk på følgende link: https://viborg.apotekeren.dk/om-apoteket/servicemaal
 • Servicegrad (leveringsevne)
  Vores mål er at mindst 98,0 % af de lægemidler, lægen ordinerer, er på lager, når de efterspørges af kunden.
 • Servicegrad (leveringsevne), målopfyldelse
  Der henvises til apotekets hjemmeside. Tryk på følgende link: https://viborg.apotekeren.dk/om-apoteket/servicemaal

Rådgivning og information

 • Faglig rådgivning og information i skranken
  Målet for apotekets faglige rådgivning er, at 85 % af vores kunder bliver inviteret til dialog. Dette gælder både for recept- og håndkøbskunder. For dosiskunder er målet 60 %.
 • Faglig rådgivning og information i skranken, målopfyldelse
  Der henvises til apotekets hjemmeside. Tryk på følgende link: https://viborg.apotekeren.dk/om-apoteket/servicemaal
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder
  Ved forsendelser informeres alle kunder om, at yderligere oplysninger om lægemidler kan fås ved henvendelse til apoteket via forsendelsesbilaget.
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder, målopfyldelse
  Der henvises til apotekets hjemmeside. Tryk på følgende link: https://viborg.apotekeren.dk/om-apoteket/servicemaal

Medarbejdere på apoteket

 • Apotekets farmaceuter
  1
 • Apotekets farmakonomer
  2
 • Apotekets farmakonomelever
  1
 • Apotekets øvrige medarbejdere
  1

Handicapbetjening

 • Fysisk tilgængelighed for handicappede
  Vi har handicapvenlig niveaufri adgang med automatiske døre.
 • Andre servicetiltag for handicappede

Apotekets udleveringspraksis

Her ses en tabel med oplysninger om apotekets udleveringspraksis i forhold til salg af receptmedicin, der kan substitueres. Substitution betyder, at vi udleverer et andet og billigere lægemiddel end det, lægen har skrevet på recepten. Lægemidlerne har samme virksomme stof.
A B C
Almindelige medicinpakninger Apoteket 88,9% 5,8% 5,3%
Landsgennemsnit 82,2% 11,5% 6,2%
Dosispakket medicin Apoteket 75,2% 13,9% 10,8%
Landsgennemsnit 78,4% 11,4% 10,3%
Oplysningerne vedrører perioden fra oktober 2023 til marts 2024

Tallene i skemaet viser, hvilken procentdel af vores udleveringer af receptmedicin der var:

A: Det billigste lægemiddel (herunder hvor vi udleverer det billigste lægemiddel, som er tilgængeligt, (det billigste lægemiddel kan ikke skaffes) samt hvor recepten er påtegnet "ikke substitution", og vi ikke må substituere til et billigere lægemiddel) 

B: Lægemidler, der er udleveret inden for en fastsat bagatelgrænse. Det vil sige, at det ikke er det billigste lægemiddel men inden for en bagatelgrænse, som vi kan udlevere til dig.

C: Lægemidler der er udleveret uden for den fastsatte bagatelgrænse. Det vil sige dyrere lægemidler over bagatelgrænsen, hvor vi som udgangspunkt skal substituere til det billigste lægemiddel.

I forbindelse med udlevering af dosispakket medicin er udleveringspraksis afhængig af dosispakkeapotekets sortiment.

Vi er forpligtiget til at udlevere det billigste lægemiddel til dig. Vi kan dog i de tilfælde, hvor vi ikke har det billigste lægemiddel på lager, udlevere et lægemiddel til dig, der er lidt dyrere, men inden for en fastsat bagatelgrænse. Vi skal her oplyse dig om prisforskellen på det billigste lægemiddel, og det lægemiddel du får udleveret

 

Mulige årsager til at apoteket ikke har udleveret det billigste tilgængelige lægemiddel:

 • Lægen har skrevet på recepten, at der skal udleveres det ordinerede lægemiddel, hvormed apoteket ikke må substituere til et eventuelt billigere lægemiddel.
 • Kunden har ønsket et andet og dyrere lægemiddel.
 • Apoteket har ikke det billigste tilgængelige lægemiddel på lager, og kunden vil ikke vente på, at apoteket skaffer det.
 • Situationer hvor det billigste lægemiddel ikke kan fremskaffes