Artboard 1

Værd at vide om Hvidovre Hospital Privatapoteket

Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.
Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.

Andre ydelser

 • Kvalitetscertificeret
 • Apovac

Lægemidler

 • Dosisdispensering
 • Medicinsamtale – Manglende medicinefterlevelse ved kronisk sygdom
 • Medicinsamtale – Nydiagnosticeret kronisk sygdom
 • Tjek på inhalation

Forebyggelse og sundhedsfremme

 • Brystpumpeudlejning
 • Influenzavaccinationer
 • Pneumokokvaccination

Distribution

 • Køventetid
  Apotekets mål er, at 95 % af apotekets kunder påbegynder deres ekspedition indenfor 10 min. De resterende 5 % påbegynder deres ekspedition indenfor 15 min.
 • Køventetid, målopfyldelse
  Den gennemsnitlige ventetid er 2 min. og 6 sekunder - 96 % af apotekets kunder er ekspederet indenfor 10 min. og 2 % er ekspederet indenfor 15 min. og 2 % blev ekspederet efter 15 min. - uge 6 2021
 • Fejludlevering
  Apotekets mål er, at der højst laves 0,020 % fejludleveringer
 • Fejludlevering, målopfyldelse
  Der er lavet 0,00 % fejludleveringer - 2. halvår 2020
 • Fejludlevering ved dosisdispensering
  Apotekets mål er, at der laves 0 fejludleveringer
 • Fejludlevering ved dosisdispensering, målopfyldelse
  Der er lavet 0 fejludleveringer ved dosisdispensering - 1. halvår 2020
 • Servicegrad (leveringsevne)
  Apotekets mål for servicegrad er 96 %
 • Servicegrad (leveringsevne), målopfyldelse
  Gennemsnitlig servicegrad er 98,55 % - uge 9 2021

Rådgivning og information

 • Faglig rådgivning og information i skranken
  Alle apotekets kunder, der henter håndkøbsmedicin, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt receptpligtig medicin til eget brug, ydes faglig rådgivning og inviteres til dialog
 • Faglig rådgivning og information i skranken, målopfyldelse
  Alle apotekets kunder er inviteret til dialog - uge 17 2021

Medarbejdere på apoteket

 • Apotekeren (apotekets ejer)
  1
 • Apotekets farmaceuter
  6
 • Apotekets farmakonomer
  11
 • Apotekets farmakonomelever
  1
 • Apotekets øvrige medarbejdere
  2

Handicapbetjening

 • Fysisk tilgængelighed for handicappede
  Adgangsforhold for alle

Apotekets udleveringspraksis

Her ses en tabel med oplysninger om apotekets udleveringspraksis i forhold til salg af receptmedicin, der kan substitueres. Substitution betyder, at vi udleverer et andet og billigere lægemiddel end det, lægen har skrevet på recepten. Lægemidlerne har samme virksomme stof.
A B C
Almindelige medicinpakninger Apoteket 84,9% 9,1% 6,0%
Landsgennemsnit 79,4% 13,9% 6,7%
Dosispakket medicin Apoteket 71,4% 4,8% 23,8%
Landsgennemsnit 82,1% 9,6% 8,3%
Oplysningerne vedrører perioden fra januar 2021 til juni 2021

Tallene i skemaet viser, hvilken procentdel af vores udleveringer af receptmedicin der var:

A: Det billigste lægemiddel (herunder hvor vi udleverer det billigste lægemiddel, som er tilgængeligt, (det billigste lægemiddel kan ikke skaffes) samt hvor recepten er påtegnet "ikke substitution", og vi ikke må substituere til et billigere lægemiddel) 

B: Lægemidler, der er udleveret inden for en fastsat bagatelgrænse. Det vil sige, at det ikke er det billigste lægemiddel men inden for en bagatelgrænse, som vi kan udlevere til dig.

C: Lægemidler der er udleveret uden for den fastsatte bagatelgrænse. Det vil sige dyrere lægemidler over bagatelgrænsen, hvor vi som udgangspunkt skal substituere til det billigste lægemiddel.

I forbindelse med udlevering af dosispakket medicin er udleveringspraksis afhængig af dosispakkeapotekets sortiment.

Vi er forpligtiget til at udlevere det billigste lægemiddel til dig. Vi kan dog i de tilfælde, hvor vi ikke har det billigste lægemiddel på lager, udlevere et lægemiddel til dig, der er lidt dyrere, men inden for en fastsat bagatelgrænse. Vi skal her oplyse dig om prisforskellen på det billigste lægemiddel, og det lægemiddel du får udleveret

 

Mulige årsager til at apoteket ikke har udleveret det billigste tilgængelige lægemiddel:

 • Lægen har skrevet på recepten, at der skal udleveres det ordinerede lægemiddel, hvormed apoteket ikke må substituere til et eventuelt billigere lægemiddel.
 • Kunden har ønsket et andet og dyrere lægemiddel.
 • Apoteket har ikke det billigste tilgængelige lægemiddel på lager, og kunden vil ikke vente på, at apoteket skaffer det.
 • Situationer hvor det billigste lægemiddel ikke kan fremskaffes