Chat with us, powered by LiveChat Få mere at vide om apotekets sundhedstilbud og servicemål

Værd at vide om Sluseholmens Apotek

Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.
Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.

Distribution

 • Køventetid
  80% venter højst 5 minutter og 20 % venter højst 10 minutter
 • Køventetid, målopfyldelse
  Apotekets ventetider kan ses på www.apoteket.dk
 • Ekspeditionstid
  Alle ekspeditioner foregår direkte i skranken
 • Fejludlevering
  Årligt må fejludleveringen og utilsigtede hændelser for receptekspedition ikke overstige 0,02 %
 • Fejludlevering, målopfyldelse
  For 2. kvartal 2021 opfyldes apotekets målsætning for fejludleveringer og utilsigtede hændelser for receptekspedition
 • Fejludlevering ved dosisdispensering
  Årligt må fejludleveringen og utilsigtede hændelser for dosisdispensering ikke overstige 0,02 %
 • Fejludlevering ved dosisdispensering, målopfyldelse
  For 2. kvartal 2021 opfyldes apotekets målsætning for fejludleveringer og utilsigtede hændelser for dosisdispensererede lægemidler
 • Servicegrad (leveringsevne)
  Apotekets mål for servicegrad er 96 %
 • Servicegrad (leveringsevne), målopfyldelse
  Servicegraden blev målt uge 31 2021. Apotekets målsætning for servicegrad overholdes ikke.

Rådgivning og information

 • Faglig rådgivning og information i skranken
  Apoteket følger Apotekerforeningens Standard for Skrankerådgivning. Apotekets mål er, at 100 % af de kunder der henvender sig omkring sygdom/symptomer og lægemidler inviteres til dialog. 50 % af de kunder der henvender sig om frihandelsvarer, naturlægemid
 • Faglig rådgivning og information i skranken, målopfyldelse
  Faglig rådgivning blev målt i 2. kvartal 2021. Apotekets målsætning for faglig rådgiving opfyldes.
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder
  Forsendelse varetages af Sydhavns Apoteket. Forsendelseskunder oplyses om muligheden for faglig rådgivning på apoteket via deres faktura/kvittering.
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder, målopfyldelse
  Forsendelse varetaget af Sydhavns Apoteket. Faglig rådgivning og information blev målt i 4. kvartal 2019. Apotekets målsætning for faglig rådgivning opfyldes.

Medarbejdere på apoteket

 • Apotekeren (apotekets ejer)
  Susanne Overmark Bendixen
 • Apotekets farmaceuter
  2
 • Apotekets farmakonomer
  6
 • Apotekets farmakonomelever
  1
 • Apotekets øvrige medarbejdere
  1

Handicapbetjening

 • Fysisk tilgængelighed for handicappede
  Kørestolsbruger har direkte adgang til apotekets ekspeditionslokale gennem apotekets hovedindgang.
 • Andre servicetiltag for handicappede
  Der tages hensyn til kunder med handicap. Kunder der på grund af fysisk handicap ikke kan komme på apoteket kan enten kontakte pr. telefon, eller gennem andre kunde gøre opmærksom på, at de ønsker at blive ekspederet.

Apotekets udleveringspraksis

Her ses en tabel med oplysninger om apotekets udleveringspraksis i forhold til salg af receptmedicin, der kan substitueres. Substitution betyder, at vi udleverer et andet og billigere lægemiddel end det, lægen har skrevet på recepten. Lægemidlerne har samme virksomme stof.
A B C
Almindelige medicinpakninger Apoteket 84,5% 9,4% 6,1%
Landsgennemsnit 81,8% 12,3% 5,9%
Dosispakket medicin Apoteket 68,1% 17,0% 14,9%
Landsgennemsnit 79,8% 9,2% 11,0%
Oplysningerne vedrører perioden fra juli 2022 til december 2022

Tallene i skemaet viser, hvilken procentdel af vores udleveringer af receptmedicin der var:

A: Det billigste lægemiddel (herunder hvor vi udleverer det billigste lægemiddel, som er tilgængeligt, (det billigste lægemiddel kan ikke skaffes) samt hvor recepten er påtegnet "ikke substitution", og vi ikke må substituere til et billigere lægemiddel) 

B: Lægemidler, der er udleveret inden for en fastsat bagatelgrænse. Det vil sige, at det ikke er det billigste lægemiddel men inden for en bagatelgrænse, som vi kan udlevere til dig.

C: Lægemidler der er udleveret uden for den fastsatte bagatelgrænse. Det vil sige dyrere lægemidler over bagatelgrænsen, hvor vi som udgangspunkt skal substituere til det billigste lægemiddel.

I forbindelse med udlevering af dosispakket medicin er udleveringspraksis afhængig af dosispakkeapotekets sortiment.

Vi er forpligtiget til at udlevere det billigste lægemiddel til dig. Vi kan dog i de tilfælde, hvor vi ikke har det billigste lægemiddel på lager, udlevere et lægemiddel til dig, der er lidt dyrere, men inden for en fastsat bagatelgrænse. Vi skal her oplyse dig om prisforskellen på det billigste lægemiddel, og det lægemiddel du får udleveret

 

Mulige årsager til at apoteket ikke har udleveret det billigste tilgængelige lægemiddel:

 • Lægen har skrevet på recepten, at der skal udleveres det ordinerede lægemiddel, hvormed apoteket ikke må substituere til et eventuelt billigere lægemiddel.
 • Kunden har ønsket et andet og dyrere lægemiddel.
 • Apoteket har ikke det billigste tilgængelige lægemiddel på lager, og kunden vil ikke vente på, at apoteket skaffer det.
 • Situationer hvor det billigste lægemiddel ikke kan fremskaffes