Artboard 1

Værd at vide om Aarhus Magasin Apotek

Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.
Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.

Lægemidler

 • Dosisdispensering
 • Medicinsamtale – Manglende medicinefterlevelse ved kronisk sygdom
 • Medicinsamtale – Nydiagnosticeret kronisk sygdom
 • Tjek på inhalation

Forebyggelse og sundhedsfremme

 • Rygeafvænning (individuel)
 • Rygeafvænning, Kort samtale om rygning og rygestop

Distribution

 • Køventetid
  gennemsnitsventetid højst 5 min, og højst 5% må vente mere end 10 min.
 • Køventetid, målopfyldelse
  ventetiden er målt til 0,72 min ved måling i uge 11 - derefter ikke mål pga nedlukning under corona
 • Ekspeditionstid
  måles ikke, da der måles køventetid istedet
 • Ekspeditionstid, målopfyldelse
  måles ikke
 • Fejludlevering
  0,02%
 • Fejludlevering, målopfyldelse
  0,01% dvs overholdt (1 fejl)
 • Fejludlevering ved dosisdispensering
  3 fejl pr. 12 måneder
 • Fejludlevering ved dosisdispensering, målopfyldelse
  0 fejl - dvs overholdt
 • Servicegrad (leveringsevne)
  97%
 • Servicegrad (leveringsevne), målopfyldelse
  93,9% målt i uge 21-2020- dvs ikke overholdt. Der er kun få receptekspeditioner, så lageret er ikke optimeret endnu på et lille grundlag

Rådgivning og information

 • Faglig rådgivning og information i skranken
  min 90 % tilbydes rådgivning og/eller information
 • Faglig rådgivning og information i skranken, målopfyldelse
  endnu ikke målt (ny afdeling)
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder
  forsendelseskunder tilbydes at de kan kontakte apoteket ved spørgsmål pr. telefon.
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder, målopfyldelse
  der sendes ikke forsendelser ud fra magasin apotek

Medarbejdere på apoteket

 • Apotekeren (apotekets ejer)
  Marianne Schmidt
 • Apotekets farmaceuter
  10 ialt på begge afdelinger
 • Apotekets farmakonomer
  17 ialt på begge afdelinger
 • Apotekets farmakonomelever
  3 ialt på begge afdelinger
 • Apotekets øvrige medarbejdere
  9 ialt på begge afdelinger

Handicapbetjening

 • Fysisk tilgængelighed for handicappede
  Ja

Apotekets udleveringspraksis

Her ses en tabel med oplysninger om apotekets udleveringspraksis i forhold til salg af receptmedicin, der kan substitueres. Substitution betyder, at vi udleverer et andet og billigere lægemiddel end det, lægen har skrevet på recepten. Lægemidlerne har samme virksomme stof.
A B C
Almindelige medicinpakninger Apoteket 78,4% 14,3% 7,3%
Landsgennemsnit 80,3% 12,9% 6,8%
Dosispakket medicin Apoteket 0,0% 0,0% 0,0%
Landsgennemsnit 82,6% 9,6% 7,9%
Oplysningerne vedrører perioden fra april 2021 til september 2021

Tallene i skemaet viser, hvilken procentdel af vores udleveringer af receptmedicin der var:

A: Det billigste lægemiddel (herunder hvor vi udleverer det billigste lægemiddel, som er tilgængeligt, (det billigste lægemiddel kan ikke skaffes) samt hvor recepten er påtegnet "ikke substitution", og vi ikke må substituere til et billigere lægemiddel) 

B: Lægemidler, der er udleveret inden for en fastsat bagatelgrænse. Det vil sige, at det ikke er det billigste lægemiddel men inden for en bagatelgrænse, som vi kan udlevere til dig.

C: Lægemidler der er udleveret uden for den fastsatte bagatelgrænse. Det vil sige dyrere lægemidler over bagatelgrænsen, hvor vi som udgangspunkt skal substituere til det billigste lægemiddel.

I forbindelse med udlevering af dosispakket medicin er udleveringspraksis afhængig af dosispakkeapotekets sortiment.

Vi er forpligtiget til at udlevere det billigste lægemiddel til dig. Vi kan dog i de tilfælde, hvor vi ikke har det billigste lægemiddel på lager, udlevere et lægemiddel til dig, der er lidt dyrere, men inden for en fastsat bagatelgrænse. Vi skal her oplyse dig om prisforskellen på det billigste lægemiddel, og det lægemiddel du får udleveret

 

Mulige årsager til at apoteket ikke har udleveret det billigste tilgængelige lægemiddel:

 • Lægen har skrevet på recepten, at der skal udleveres det ordinerede lægemiddel, hvormed apoteket ikke må substituere til et eventuelt billigere lægemiddel.
 • Kunden har ønsket et andet og dyrere lægemiddel.
 • Apoteket har ikke det billigste tilgængelige lægemiddel på lager, og kunden vil ikke vente på, at apoteket skaffer det.
 • Situationer hvor det billigste lægemiddel ikke kan fremskaffes