Chat with us, powered by LiveChat Få mere at vide om apotekets sundhedstilbud og servicemål

Værd at vide om Fladstrand Apotek

Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.
Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.

Distribution

 • Køventetid
  Køventetiden må højst være 5 minutter, når man ser på gennemsnittet på en dag, og højst 5 % af kunderne må vente 10 min på en dag.
 • Køventetid, målopfyldelse
  I perioden 05-07-21 til 01-01-22 er den gennemsnitlige ventetid 1,5 minutter. I denne periode har der været 11 uger, hvor 1 % af kunderne har ventet mere end 10 minutter.
 • Ekspeditionstid
  Ikke aktuelt ved direkte ekspedition
 • Fejludlevering
  Antallet af fejludleveringer må ikke overstige 0,01 %
 • Fejludlevering, målopfyldelse
  Der var 0,005 % fejl i 2021
 • Fejludlevering ved dosisdispensering
  Antallet af fejludleveringer i forbindelse med dosispakket medicin må ikke overstige 1 fejl pr år
 • Fejludlevering ved dosisdispensering, målopfyldelse
  Der var 0 fejl i 2021
 • Servicegrad (leveringsevne)
  98 % af forespørgsler på lægemidler imødekommes ved afhentning eller forsendelse
 • Servicegrad (leveringsevne), målopfyldelse
  Apotekets leveringsevne var 98,8 % ved sidste måling i uge 50 2021

Rådgivning og information

 • Faglig rådgivning og information i skranken
  Apotekets mål er, at 90 % af alle kunder, der henter håndkøbsmedicin, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt receptmedicin til eget brug inviteres til dialog
 • Faglig rådgivning og information i skranken, målopfyldelse
  Efterlevelsen er sidst målt i uge 33 2021. Her blev 96 % af apotekets kunder inviteret til dialog
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder
  Der er ingen forsendelse fra Fladstrand Apotek

Medarbejdere på apoteket

 • Apotekets farmakonomer
  2

Apotekets udleveringspraksis

Her ses en tabel med oplysninger om apotekets udleveringspraksis i forhold til salg af receptmedicin, der kan substitueres. Substitution betyder, at vi udleverer et andet og billigere lægemiddel end det, lægen har skrevet på recepten. Lægemidlerne har samme virksomme stof.
A B C
Almindelige medicinpakninger Apoteket 85,8% 7,9% 6,3%
Landsgennemsnit 82,2% 11,5% 6,2%
Dosispakket medicin Apoteket 75,4% 12,2% 12,3%
Landsgennemsnit 78,4% 11,4% 10,3%
Oplysningerne vedrører perioden fra oktober 2023 til marts 2024

Tallene i skemaet viser, hvilken procentdel af vores udleveringer af receptmedicin der var:

A: Det billigste lægemiddel (herunder hvor vi udleverer det billigste lægemiddel, som er tilgængeligt, (det billigste lægemiddel kan ikke skaffes) samt hvor recepten er påtegnet "ikke substitution", og vi ikke må substituere til et billigere lægemiddel) 

B: Lægemidler, der er udleveret inden for en fastsat bagatelgrænse. Det vil sige, at det ikke er det billigste lægemiddel men inden for en bagatelgrænse, som vi kan udlevere til dig.

C: Lægemidler der er udleveret uden for den fastsatte bagatelgrænse. Det vil sige dyrere lægemidler over bagatelgrænsen, hvor vi som udgangspunkt skal substituere til det billigste lægemiddel.

I forbindelse med udlevering af dosispakket medicin er udleveringspraksis afhængig af dosispakkeapotekets sortiment.

Vi er forpligtiget til at udlevere det billigste lægemiddel til dig. Vi kan dog i de tilfælde, hvor vi ikke har det billigste lægemiddel på lager, udlevere et lægemiddel til dig, der er lidt dyrere, men inden for en fastsat bagatelgrænse. Vi skal her oplyse dig om prisforskellen på det billigste lægemiddel, og det lægemiddel du får udleveret

 

Mulige årsager til at apoteket ikke har udleveret det billigste tilgængelige lægemiddel:

 • Lægen har skrevet på recepten, at der skal udleveres det ordinerede lægemiddel, hvormed apoteket ikke må substituere til et eventuelt billigere lægemiddel.
 • Kunden har ønsket et andet og dyrere lægemiddel.
 • Apoteket har ikke det billigste tilgængelige lægemiddel på lager, og kunden vil ikke vente på, at apoteket skaffer det.
 • Situationer hvor det billigste lægemiddel ikke kan fremskaffes