Værd at vide om Bagsværd Svale Apotek

Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.
Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.

Distribution

 • Køventetid, målopfyldelse
  Rapport afventes. Bagsværd Svale Apotek åbnede d. 10. maj 2021.
 • Ekspeditionstid
  Apoteket har direkte ekspedition.
 • Ekspeditionstid, målopfyldelse
  Apoteket har direkte ekspedition.
 • Fejludlevering
  Højst 0,02 % fejl ved receptekspedition i forhold til det samlede antal udleveringer på filial.
 • Fejludlevering, målopfyldelse
  Rapport afventes. Bagsværd Svale Apotek åbnede d. 10. maj 2021.
 • Fejludlevering ved dosisdispensering
  Der tilstræbes højst ti fejl pr. år.
 • Fejludlevering ved dosisdispensering, målopfyldelse
  Rapport afventes. Bagsværd Svale Apotek åbnede d. 10. maj 2021.
 • Servicegrad (leveringsevne), målopfyldelse
  Rapport afventes. Bagsværd Svale Apotek åbnede d. 10. maj 2021.

Rådgivning og information

 • Faglig rådgivning og information i skranken
  100 % af kunder inviteres til dialog og tilbydes rådgivning og/eller information. Dog accepteres en nedre grænse på 85 %. Gælder for kunder der køber Håndkøbslægemidler, receptmedicin eller dosisdispenseret medicin.
 • Faglig rådgivning og information i skranken, målopfyldelse
  Rapport afventes. Bagsværd Svale Apotek åbnede d. 10. maj 2021.
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder
  På apotekets forsendelsesbilag er der rådgivning og information, og ved telefonisk henvendelse til apoteket.
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder, målopfyldelse
  Kunderne modtager forsendelsesbilag med information og rådgivning.

Medarbejdere på apoteket

 • Apotekeren (apotekets ejer)
  Se Skovlunde Apotek
 • Apotekets farmaceuter
  Se Skovlunde Apotek
 • Apotekets farmakonomer
  Se Skovlunde Apotek
 • Apotekets farmakonomelever
  Se Skovlunde Apotek
 • Apotekets øvrige medarbejdere
  Se Skovlunde Apotek

Handicapbetjening

 • Fysisk tilgængelighed for handicappede
  Ingen trapper eller lignende forhindringer.
 • Andre servicetiltag for handicappede
  Indgangsdøren er åben

Apotekets udleveringspraksis

Her ses en tabel med oplysninger om apotekets udleveringspraksis i forhold til salg af receptmedicin, der kan substitueres. Substitution betyder, at vi udleverer et andet og billigere lægemiddel end det, lægen har skrevet på recepten. Lægemidlerne har samme virksomme stof.
A B C
Almindelige medicinpakninger Apoteket 74,6% 18,2% 7,2%
Landsgennemsnit 81,3% 12,1% 6,6%
Dosispakket medicin Apoteket 89,3% 10,7% 0,0%
Landsgennemsnit 82,4% 9,3% 8,4%
Oplysningerne vedrører perioden fra juli 2021 til december 2021

Tallene i skemaet viser, hvilken procentdel af vores udleveringer af receptmedicin der var:

A: Det billigste lægemiddel (herunder hvor vi udleverer det billigste lægemiddel, som er tilgængeligt, (det billigste lægemiddel kan ikke skaffes) samt hvor recepten er påtegnet "ikke substitution", og vi ikke må substituere til et billigere lægemiddel) 

B: Lægemidler, der er udleveret inden for en fastsat bagatelgrænse. Det vil sige, at det ikke er det billigste lægemiddel men inden for en bagatelgrænse, som vi kan udlevere til dig.

C: Lægemidler der er udleveret uden for den fastsatte bagatelgrænse. Det vil sige dyrere lægemidler over bagatelgrænsen, hvor vi som udgangspunkt skal substituere til det billigste lægemiddel.

I forbindelse med udlevering af dosispakket medicin er udleveringspraksis afhængig af dosispakkeapotekets sortiment.

Vi er forpligtiget til at udlevere det billigste lægemiddel til dig. Vi kan dog i de tilfælde, hvor vi ikke har det billigste lægemiddel på lager, udlevere et lægemiddel til dig, der er lidt dyrere, men inden for en fastsat bagatelgrænse. Vi skal her oplyse dig om prisforskellen på det billigste lægemiddel, og det lægemiddel du får udleveret

 

Mulige årsager til at apoteket ikke har udleveret det billigste tilgængelige lægemiddel:

 • Lægen har skrevet på recepten, at der skal udleveres det ordinerede lægemiddel, hvormed apoteket ikke må substituere til et eventuelt billigere lægemiddel.
 • Kunden har ønsket et andet og dyrere lægemiddel.
 • Apoteket har ikke det billigste tilgængelige lægemiddel på lager, og kunden vil ikke vente på, at apoteket skaffer det.
 • Situationer hvor det billigste lægemiddel ikke kan fremskaffes