Chat with us, powered by LiveChat Få mere at vide om apotekets sundhedstilbud og servicemål

Værd at vide om Storcenter Nord Apotek

Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.
Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.

Distribution

 • Køventetid
  Gennemsnitslig ventetid på under 5 minutter og maksimalt 5 % af kunderne må vente mere end 10 minutter.
 • Ekspeditionstid
  Apoteket ekspederer recepter direkte uden ventetid.
 • Fejludlevering
  Der må højst forekomme 0,02 % fejludleveringer i forhold til antal ordinationer
 • Fejludlevering, målopfyldelse
  I 4. kvartal 2022 er der registreret 0,01 % fejludleveringer.
 • Fejludlevering ved dosisdispensering
  Der må højst forekomme 0,02 % fejl i forhold til det samlede antal dosisudleveringer.
 • Fejludlevering ved dosisdispensering, målopfyldelse
  I 4. kvartal 2022 er der ikke registreret fejl ved udlevering af dosispakkede lægemidler.
 • Servicegrad (leveringsevne)
  Apoteket skal umiddelbart kunne efterkomme 98 % af alle ønsker om udlevering af et receptpligtigt lægemiddel.
 • Servicegrad (leveringsevne), målopfyldelse
  Ved måling i april 2023 var servicegraden 97,7 %.

Rådgivning og information

 • Faglig rådgivning og information i skranken
  Det er apotekets mål, at 70 % af kunder, der køber lægemidler til eget brug, inviteres til dialog.
 • Faglig rådgivning og information i skranken, målopfyldelse
  Ved måling i marts 2020 var 91 % af kunder i skranken inviteret til dialog ved afhentning af receptordinerede lægemidler. 100 % af kunderne i skranken er inviteret til dialog ved afhentning af dosispakkede lægemidler. 85 % af kunderne i skranken er invite
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder
  Det er apotekets mål, at kunderne i forsendelsen, der køber lægemidler (recept, dosis og håndkøb) til eget brug har mulighed for rådgivning ved at kontakte apoteket via telefon eller mail.
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder, målopfyldelse
  Der er ikke forsendelse fra filialen.

Medarbejdere på apoteket

 • Apotekets farmaceuter
  2
 • Apotekets farmakonomer
  10
 • Apotekets farmakonomelever
  1
 • Apotekets øvrige medarbejdere
  3

Handicapbetjening

 • Fysisk tilgængelighed for handicappede
  Det er muligt for alle kunder at komme ind på apoteket uden at skulle forcere trapper eller åbne døre. I kundeområdet er der frie adgangsveje fra indgangsdøren og frem til skranken.

Apotekets udleveringspraksis

Her ses en tabel med oplysninger om apotekets udleveringspraksis i forhold til salg af receptmedicin, der kan substitueres. Substitution betyder, at vi udleverer et andet og billigere lægemiddel end det, lægen har skrevet på recepten. Lægemidlerne har samme virksomme stof.
A B C
Almindelige medicinpakninger Apoteket 83,9% 11,2% 4,9%
Landsgennemsnit 82,2% 11,5% 6,2%
Dosispakket medicin Apoteket 89,3% 8,7% 1,9%
Landsgennemsnit 78,4% 11,4% 10,3%
Oplysningerne vedrører perioden fra oktober 2023 til marts 2024

Tallene i skemaet viser, hvilken procentdel af vores udleveringer af receptmedicin der var:

A: Det billigste lægemiddel (herunder hvor vi udleverer det billigste lægemiddel, som er tilgængeligt, (det billigste lægemiddel kan ikke skaffes) samt hvor recepten er påtegnet "ikke substitution", og vi ikke må substituere til et billigere lægemiddel) 

B: Lægemidler, der er udleveret inden for en fastsat bagatelgrænse. Det vil sige, at det ikke er det billigste lægemiddel men inden for en bagatelgrænse, som vi kan udlevere til dig.

C: Lægemidler der er udleveret uden for den fastsatte bagatelgrænse. Det vil sige dyrere lægemidler over bagatelgrænsen, hvor vi som udgangspunkt skal substituere til det billigste lægemiddel.

I forbindelse med udlevering af dosispakket medicin er udleveringspraksis afhængig af dosispakkeapotekets sortiment.

Vi er forpligtiget til at udlevere det billigste lægemiddel til dig. Vi kan dog i de tilfælde, hvor vi ikke har det billigste lægemiddel på lager, udlevere et lægemiddel til dig, der er lidt dyrere, men inden for en fastsat bagatelgrænse. Vi skal her oplyse dig om prisforskellen på det billigste lægemiddel, og det lægemiddel du får udleveret

 

Mulige årsager til at apoteket ikke har udleveret det billigste tilgængelige lægemiddel:

 • Lægen har skrevet på recepten, at der skal udleveres det ordinerede lægemiddel, hvormed apoteket ikke må substituere til et eventuelt billigere lægemiddel.
 • Kunden har ønsket et andet og dyrere lægemiddel.
 • Apoteket har ikke det billigste tilgængelige lægemiddel på lager, og kunden vil ikke vente på, at apoteket skaffer det.
 • Situationer hvor det billigste lægemiddel ikke kan fremskaffes