Artboard 1
Medicin

Blodtryksmedicin

Forhøjet blodtryk er ofte resultatet af en livsstil med dårlige vaner. Blodtryksmedicin kan være med til at reducere blodtrykket.

Hvad bruges blodtryksmedicin til?

Blodtryksmedicin gives ved forhøjet blodtryk. Årsagen til forhøjet blodtryk kan være arveligt betinget, men det kan også være et resultat af en livsstil med dårlige kostvaner, rygning, overvægt, for meget alkohol eller mangel på motion. Desuden kan andre sygdomme eller anden medicin være med til at påvirke dit blodtryk. 

”Der er gode chancer for, at du kan reducere dit blodtryk, hvis du spiser sundt, undgår overflødige kilo, dyrker motion, undgår tobak og overforbrug af alkohol, salt og lakrids”


Er dit blodtryk forhøjet, belaster det hjertet og du har større risiko for blodpropper og hjertesvigt. Du kan som hovedregel undgå mange af disse følgesygdomme, hvis du får behandlet dit blodtryk i tide.
Læs mere: Forhøjet blodtryk

Måling af blodtryk

Dit blodtryk måles i millimeter kviksølv (mmHg) og består af to tal - en høj værdi under hjertets sammentrækningsfase (systole) og en lav værdi under hjertets afslapningsfase (diastole). Et normalt blodtryk hos en voksen skal ligge på under 140/90 mmHg

Systolisk blodtryk (mmHg)  Diastolisk blodtryk (mmHg)
Normalt blodtryk < 140  < 90
Let forhøjet blodtryk    140-159     90-99
Moderat forhøjet blodtryk    160-179   100-109
Svær forhøjet blodtryk > 180 > 110

Selvom du har forhøjet blodtryk, er det ikke sikkert, at du oplever dig selv som syg. Som tommelfingerregel bør behandlingen af et forhøjet blodtryk være så enkel som mulig og med så få lægemidler i færrest mulig daglige doseringer – så er der nemlig større chance for at du husker at få taget medicinen som du skal. Målet med behandlingen er at få blodtrykket så tæt på det normale niveau som muligt. Hvis du har forhøjet blodtryk, skal det sænkes langsomt til 140/90 mmHg eller lavere.

Behandling med blodtryksmedicin

At tage blodtryksmedicin er en langvarig, og som regel livslang behandling. Det er vigtigt, du tager medicinen, som lægen har anbefalet. Du må ikke ændre på dosis, springe en dosis over eller stoppe behandlingen uden aftale med din læge.

Hvis du bevidst eller ubevidst springer tabletter over på grund af bivirkninger, skal du tale med din læge. Det er som regel muligt at få en anden type medicin, hvor du oplever færre bivirkninger.

Hvad sker der, hvis jeg glemmer at tage min blodtryksmedicin?

Selv om du normalt passer din behandling, kan du selvfølgelig komme til at glemme din medicin, og hvad skal du så gøre?

Hvis der kun er tale om, at du har glemt en enkelt dosis, skal du blot tage den næste dosis til normal tid. Tag aldrig dobbelt dosis, da blodtrykket så kan falde for meget. 

Glemmer du at tage din medicin mere end 2 gange i træk, vil dit blodtryk stige. Nogle gange endda til et højere niveau, end før din behandling startede. Om dette har nogen betydning og hvor alvorligt, det kan være, afhænger af, hvor meget dit blodtryk var forhøjet inden. Det afhænger også af, om du har sygdomme i hjertet, hjernen eller nyrerne.

Symptomer på svær blodtryksstigning

Symptomer på en svær blodtryksstigning kan være:

 • hovedpine
 • søvnighed
 • forvirring
 • følelsesløshed
 • prikken og stikken i hænder og fødder
 • næseblod
 • åndenød
 • kramper.
Hvis du får nogle af disse symptomer, skal du søge læge med det samme! 

Hjælp til at huske din medicin

 • Snak med din læge om at give dig så enkel en behandling som muligt. En tablet er lettere at huske end flere.
 • Tag din medicin på samme tid hver dag, fx i forbindelse med tandbørstning eller et måltid.
 • På apoteket kan du købe doseringsæsker med ugedage og tidspunkter. Man kan også købe en elektronisk pilleæske, der kan indstilles med timer, så den "bipper", når det er tid for næste dosis.
 • Indstil en alarm eller en kalenderaftale på din computer eller mobiltelefon.
 • Apoteket.dk tilbyder en service, der hjælper dig med at huske at tage din medicin.
LÆS OGSÅ Medicinhusker

Hvilke typer af blodtryksmedicin findes der?

Læs mere: ACE-hæmmere
Læs mere: Betablokkere
Læs mere: Calciumantagonister

Andre typer af medicinsk behandling af forhøjet blodtryk

Angiotensin II - antagonister

 • Angiotensin II er et stof der dannes i kroppen, og virker sammentrækkende på blodkarrene. Angiotensin II-antagonister sætter sig på angiotensin II-receptorerne og blokerer for at angiotensin II kan udøve sin sammentrækkende effekt på blodkarrene. Resultatet er at blodkarrene afslappes og blodtrykket falder. Angiotensin II-antagonister kan anvendes i stedet for ACE-hæmmere.

Alfablokkere

 • Forhøjet blodtryk kan også behandles med alfablokkere, som får blodkarrenes muskelceller til at slappe af, så de udvider sig og derved sænkes dit blodtryk. Alfablokkere kombineres ofte sammen med anden blodtryksmedicin, bl.a. vanddrivende medicin. Den fulde virkning indtræder først efter nogle ugers behandling.

Moxonidin

 • Moxonidin er en centralt virkende form for blodtryksmedicin, som hjælper på forhøjet blodtryk. Bivirkninger som mundtørhed, hovedpine, kraftesløshed, svimmelhed og søvnløshed ses ofte ved opstart, men forsvinder som regel i løbet af behandlingen.

Særligt for gravide med forhøjet blodtryk 

Er du gravid og har du forhøjet blodtryk, skal du være særlig opmærksom på, hvilken type blodtryksmedicin du tager. Det er ikke alle typer, som er velegnet, da de kan skade fosteret. Tal altid med din læge om hvilken blodtryksmedicin du skal have, hvis du er gravid.

Vær opmærksom på!

Alt efter hvilken type af blodtryksmedicin du får, kan der være konsekvenser, hvis du springer doser over.

Hvis du både har hjertekramper (angina pectoris) og forhøjet blodtryk, skal du være særlig opmærksom på at huske din medicin. Hvis du glemmer blot enkelte doser, kan det fremkalde anfald af hjertekramper. Det kan endda fremkalde en blodprop i hjertet.

Hvis du oplever symptomer fra hjertet, skal du kontakte din læge med det samme eller ringe 112!