Artboard 1
Medicin

Medicin mod hjertekramper (angina pectoris)

Hjertekrampe opstår, fordi hjertet ikke får ilt nok. Forklaringen bag hjertekramper er oftest åreforkalkning.

Forsnævrede kranspulsårer giver mindre plads til blodgennemstrømningen, og blodtilførslen til hjertet bliver utilstrækkelig. 
Den medicinske behandling er med til at øge iltforsyningen til hjertet og nedsætter på den måde iltforbruget. 

Hvad er hjertekramper

Hjertekramper (angina pectoris) er en iskæmisk hjertesygdom, som giver anfald af smerter og trykken for brystet som følge af dårlig blodtilførsel til hjertemusklen. Smerten stråler typisk ud i venstre arm. Smerteanfaldene ledsages ofte af let åndenød og svimmelhed, og hjertet slår hurtigere.
 

Hvilke typer for medicin mod hjertekramper (angina pectoris) findes der?

Alle patienter skal så vidt muligt have et blodpladehæmmende middel - i langt de fleste tilfælde anvendes acetylsalicylsyre. Acetylsalicylsyre tages som tabletter, og behandlingen fortsætter resten af livet. Hvis du ikke tåler acetylsalicylsyre, kan du i stedet anvende clopidogrel, som også er et blodpladehæmmende middel. 

Derudover vil du også få en betablokker. Den nedsætter hjertets frekvens og der-med risikoen for en blodprop i hjertet.

Nogle kan også have behov for at blive behandlet med en calciumantagonist, der udvider blodkarrene både i hjertet og andre steder i kroppen. Herved falder blodtrykket, og hjertet tilføres mere ilt. 
 

Herudover bruges:

  • Nicorandil, der udvider blodkarrene både til og fra hjertet. Kan have en forebyggende effekt mod anfald, ud over effekten af calciumblokker og nitrater.
  • Nicotinamidderivat, som bruges som forebyggende mod hjertekrampe (angina pectoris).
  • Ivabradin virker ved at nedsætte hjertefrekvensen. Bruges ved kronisk stabil hjerte-krampe (angina pectoris) hos patienter med normal sinusrytme, som er intolerante over for betablokkere, eller hvor betablokkere er kontraindiceret.

Særligt om nitrater 

Nitrater findes både som hurtigtvirkende og langtidsvirkende præparater. Nitrater med hurtig virkning bruges ved akutte anfald af hjertekrampe eller umiddelbart inden påvirkninger som man ved kan udløse et anfald. Det kan fx være anstrengelser, kulde og stress. Langtidsvirkende nitrater bruges forebyggende mod anfald af hjertekramper. 
Begge typer af nitratpræparter virker ved at udvide blodkarrene. Det øger blodgennemstrømningen af hjertet og fører til et fald i hjertets iltbehov. Dermed reduceres risikoen for hjertekramper.  

Hurtigtvirkende nitrater

Hurtigtvirkende nitrater tages enten som en resoriblet, der er en lille tablet der lægges under tungen eller som en spray der bruges i munden. Virkningen indtræder inden for få minutter og varer ca. en halv time. 

Langtidsvirkende nitrater

Langtidsvirkende nitrater er depottabletter, der bruges enten alene eller i kombination med betablokkere og calciumantagonister som forebyggende behandling. 
Selvom du får forebyggende behandling med nitrat må du gerne bruge hurtigtvirkende nitrater ved anfald af hjertekramper.

Toleranceudvikling

Brug af langtidsvirkende nitrater over længere tid, medfører at du udvikle tolerance overfor nitrater. For at undgå dette er det en god ide at have nitratfrie perioder på min 8 timer pr. døgn. Dette sikres ved kun at tage de langtidsvirkende nitrater en gang i døgnet eller to gange med få timers interval. Du må dog altid tage den hurtigtvirkende nitrat, hvis du får et anfald.
 

Bivirkninger ved nitrater

Ligesom ved al anden medicin kan du opleve bivirkninger ved brug af nitrater. Den mest almindelige bivirkning er hovedpine, der kan virke meget voldsom. Denne bivirkning forekommer som regel kun i starten af behandlingen. 
 

Andre bivirkninger kan være:

  • irritation af mundslimhinden
  • svimmelhed
  • Kortvarig hjertebanken

Vær opmærksom på!

Du må ikke bruge potensmidler (sildenafil, tadalafil og vardenafil) sammen med nitrater. Kombinationen kan få blodtrykket til at falde markant og det kan være livsfarligt.