Medicin

Medicin mod hjertekramper (angina pectoris)

Hjertekrampe opstår, fordi hjertet ikke får ilt nok. Årsagen til hjertekramper er oftest åreforkalkning.

Forsnævrede kranspulsårer giver mindre plads til blodgennemstrømningen, og blodtilførslen til hjertet bliver utilstrækkelig. 

Den medicinske behandling er med til at øge iltforsyningen til hjertet og nedsætter på den måde iltforbruget. 

Hvad er hjertekramper

Hjertekramper (angina pectoris) er en såkaldt iskæmisk hjertesygdom, som giver anfald af smerter og trykken for brystet på grund af dårlig blodtilførsel til hjertemusklen. Smerten stråler typisk ud i venstre arm.
 
Smerteanfaldene ledsages ofte af let åndenød og svimmelhed, og hjertet slår hurtigere.

Hvis du har en iskæmisk hjertesygdom, er du i risiko for at få en blodprop. Derfor vil du foruden medicin mod hjertekrampe også komme i behandling med statiner, som er kolesterolsænkende medicin.

Hvilke typer medicin mod hjertekramper (angina pectoris) findes der?

Alle patienter skal så vidt muligt have et blodpladehæmmende middel - i langt de fleste tilfælde anvendes acetylsalicylsyre. Acetylsalicylsyre tages som tabletter, og behandlingen fortsætter resten af livet.
 
Hvis du ikke tåler acetylsalicylsyre, kan du i stedet anvende clopidogrel, som også er et blodpladehæmmende middel. 

Derudover vil du også få en betablokker. Den nedsætter hjertets frekvens (slag per minut) og dermed risikoen for en blodprop i hjertet.

Nogle kan også have behov for at blive behandlet med en calciumantagonist, der udvider blodkarrene både i hjertet og andre steder i kroppen. Herved falder blodtrykket, og hjertet tilføres mere ilt. 
 

Herudover bruges:

  • Nicorandil, der udvider blodkarrene både til og fra hjertet. Kan have en forebyggende effekt mod anfald, ud over effekten af calciumblokker og nitrater.
  • Nicotinamidderivat, som bruges forebyggende mod hjertekrampe (angina pectoris).
  • Ivabradin virker ved at nedsætte hjertefrekvensen. Bruges ved kronisk stabil hjertekrampe (angina pectoris) hos patienter med normal sinusrytme, som ikke kan bruge betablokkere.

Nitrater til forebyggelse og anfaldsbehandling

Nitrater findes både som hurtigtvirkende og langtidsvirkende medicin.

Begge typer af nitratpræparater virker ved at udvide blodkarrene. Det øger blodgennemstrømningen af hjertet og fører til et fald i hjertets iltbehov. Dermed falder din risiko for hjertekramper.  

Selvom du får forebyggende behandling med nitrat, må du gerne bruge hurtigtvirkende nitrater ved anfald af hjertekramper.

Hurtigtvirkende nitrater (nitroglycerin/glycerylnitrat) 

Du kan bruge nitrater med hurtig virkning ved akutte anfald af hjertekrampe eller umiddelbart inden påvirkninger, som du ved kan udløse et anfald. Det kan fx være anstrengelser, kulde og stress.

Hurtigtvirkende nitrater tager du enten som en resoriblet (en lille tablet der lægges under tungen) eller som en spray, du bruger i munden. Virkningen kommer inden for få minutter og varer ca. en halv time. 

Langtidsvirkende nitrater (isosorbiddinitrat og isosorbidmononitrat)

Du bruger langtidsvirkende nitrater til at forebygge anfald af hjertekramper. 

Langtidsvirkende nitrater er depottabletter eller depotkapsler, som du enten bruger alene eller i kombination med betablokkere og calciumantagonister som forebyggende behandling. 

Nitrater og toleranceudvikling

Brug af langtidsvirkende nitrater over længere tid kan medføre, at du udvikler tolerance overfor nitrater. For at undgå udvikling af tolerance bør du have nitratfrie perioder på min 8 timer pr. døgn.
 
Det sikrer du ved kun at tage de langtidsvirkende nitrater én gang i døgnet eller to gange med få timers interval. Du skal dog altid tage den hurtigtvirkende nitrat, hvis du får et anfald.

Bivirkninger ved nitrater

Ligesom ved al anden medicin kan du opleve bivirkninger ved brug af nitrater. Den mest almindelige bivirkning er hovedpine, der kan virke meget voldsom. Denne bivirkning forekommer som regel kun i starten af behandlingen. 
 

Andre bivirkninger kan være:

  • Irritation af mundslimhinden
  • Svimmelhed
  • Kortvarig hjertebanken.

Vær opmærksom på!

Du må ikke bruge potensmidlerne sildenafil, tadalafil og vardenafil sammen med nitrater. Kombinationen kan få blodtrykket til at falde markant, og det kan være livsfarligt.