Alt om enkelttilskud og forhøjet tilskud til medicin
Artboard 1
Medicintilskud

Enkelttilskud og forhøjet tilskud til medicin

Som regel får du automatisk tilskud til medicinen, når lægen har ordineret den til dig. Noget medicin skal lægen dog søge om særligt tilskud til.

Individuelle tilskud

Der findes tre typer individuelle tilskud, som din læge kan søge for dig hos Lægemiddelstyrelsen:

  • Enkelttilskud
  • Forhøjet tilskud
  • Tilskud til døende (terminalbevilling).
Der kan gå op til 60 dage, før du får svar på en ansøgning. For tilskud til døende tager det dog højst to dage.

Tidligere kunne man også søge om et særligt tilskud til kronisk syge, men det behøver man ikke længere, da tilskuddet automatisk træder i kraft, når en borger overstiger maksimumloftet for egenbetaling.

Tilbagevirkende kraft – gem kvitteringerne

Bevillinger om individuelt tilskud kan gælde med tilbagevirkende kraft.

Det er derfor vigtigt, at du gemmer dine kvitteringer, så du efterfølgende kan få tilskud til det, du tidligere har købt.

Der kan dog højest gives enkelttilskud med 180 dages tilbagevirkende kraft. Medbring kvitteringerne og din bevilling på det apotek, hvor du har købt medicinen, og så vil apoteket tage hensyn til, at du nu får individuelt tilskud.

Enkelttilskud til medicin

I nogle tilfælde kan der gives tilskud til medicin, der ellers ikke er tilskudsberettiget.

Der kan gives enkelttilskud til:

  • receptpligtig medicin
  • håndkøbsmedicin
  • medicin som apoteket fremstiller specielt til dig (magistrelle lægemidler)
  • medicin som ikke må sælges i Danmark, medmindre der er givet en særlig tilladelse fra Lægemiddelstyrelsen.
  • medicin som er tilskudsberettiget, men til en anden sygdom end din.

Hvordan ansøger man om enkelttilskud?

Din læge sender en ansøgning til Lægemiddelstyrelsen med en begrundelse for, hvorfor du skal have sygesikringstilskud til den pågældende medicin.

Hvis Lægemiddelstyrelsen siger ja til en enkelttilskudsbevilling, er den gyldig resten af dit liv – eller indtil medicinen på et senere tidspunkt får generelt tilskud.

Bevillingen angiver navnet på den medicin, du får tilskud til. Men bevillingen gælder for al medicin, som indeholder det samme virksomme stof og skal indtages på samme måde.

Hvordan bruger du enkelttilskud?

Tilskuddets størrelse følger de samme regler, som medicin med generelt tilskud og tæller med ved opgørelsen af saldoen over dine samlede udgifter til tilskudsberettiget medicin i CTR.

Enkelttilskudsbevillinger registreres elektronisk i CTR. Du skal derfor ikke vise bevillingen på apoteket, hver gang du køber medicinen.

Forhøjet tilskud til medicin

Medicin med samme lægemiddelstof kan indeholde forskellige hjælpestoffer. Er du allergisk overfor fx et farvestof, så du ikke kan bruge bestemte udgaver af medicinen, så kan din læge søge om forhøjet tilskud til den medicin, du kan tåle.

Så kan du få tilskud til medicinens fulde pris, selv om der findes billigere medicin indenfor gruppen. Modtager du en bevilling om forhøjet tilskud, er den gyldig resten af dit liv.

Bevillinger om forhøjet tilskud registreres elektronisk i CTR, så du behøver ikke at vise bevillingen på apoteket, hver gang du køber medicin.

Tilskud til døende

Døende personer, som vælger at tilbringe den sidste tid i eget hjem eller på hospice, kan få dækket alle udgifter til lægeordineret medicin.

En terminalbevilling dækker alle den døendes udgifter til medicin, som er skrevet på recept, uanset om medicinen er tilskudsberettiget eller ej.

For at få tilskuddet, skal den døendes læge søge Lægemiddelstyrelsen om en såkaldt terminalbevilling.

En terminalbevilling dækker alle den døendes udgifter til medicin, som er skrevet på recept, uanset om medicinen er tilskudsberettiget eller ej.

Bevillingen vil som hovedregel være gældende fra den dato, hvor den døende sendes hjem fra sygehuset og højst 1 år frem.

Al receptmedicin bliver gratis

Hvis den døende har været indlagt på sygehus i tiden op til, at lægen søger om terminalbevilling, vil den normalt gælde fra 4 dage, før Lægemiddelstyrelsen har modtaget ansøgningen (husk at gemme kvitteringerne!).

Terminalbevillingen registreres elektronisk. Det betyder, at terminalbevillingen automatisk registreres i Det Centrale Tilskudsregister, så alle apoteker kan se, at den døende er berettiget til at få al receptordineret medicin gratis.

Terminalbevillingen dækker kun receptordineret medicin. Udgifter til fx ernæringspræparater og hjælpemidler kan søges dækket af kommunen.