Chat with us, powered by LiveChat Alt om enkelttilskud og forhøjet tilskud til medicin
Medicintilskud

Individuelle tilskud

Som regel får du automatisk tilskud til medicinen, når lægen har ordineret den til dig. Noget medicin skal lægen dog søge om særligt tilskud til.

Der findes tre typer individuelle tilskud, som din læge kan søge for dig hos Lægemiddelstyrelsen:

  • Enkelttilskud
  • Forhøjet tilskud
  • Tilskud til døende (terminalbevilling).

Lægemiddelstyrelsen skal behandle ansøgningen inden 60 dage, men langt de fleste ansøgninger bliver dog behandlet indenfor 14 dage, og tilskud til døende behandles altid indenfor 2 dage.

Tidligere kunne man også søge om et særligt tilskud til kronisk syge, men det behøver man ikke længere, da tilskuddet automatisk træder i kraft, når en borger overstiger maksimumloftet for egenbetaling.

Bevillinger om individuelt tilskud gælder altid med tilbagevirkende kraft, og derfor er det vigtigt, at du gemmer dine kvitteringer, så du efterfølgende kan få tilskud til det, du tidligere har købt.

Bevillinger registreres elektronisk i CTR (Det Centrale Tilskuds Register), så du skal ikke medbringe din bevilling, når du kommer på apoteket for at få penge tilbage, og heller ikke når du skal købe medicinen.

Enkelttilskud til medicin

I nogle tilfælde kan der gives tilskud til medicin, der ellers ikke er tilskudsberettiget.

Der kan gives enkelttilskud til:

  • receptpligtig medicin
  • håndkøbsmedicin
  • medicin som apoteket fremstiller specielt til dig (magistrelle lægemidler)
  • medicin som ikke må sælges i Danmark, medmindre der er givet en særlig tilladelse fra Lægemiddelstyrelsen.
  • medicin som er tilskudsberettiget, men til en anden sygdom end din.

Hvordan ansøger man om enkelttilskud?

Din læge sender en ansøgning til Lægemiddelstyrelsen med en begrundelse for, hvorfor du skal have sygesikringstilskud til den pågældende medicin.

Bevillingen angiver navnet på den medicin, du får tilskud til. Men bevillingen gælder for al medicin, som indeholder det samme virksomme stof og skal indtages på samme måde. 

Hvordan bruger du enkelttilskud?

Tilskuddets størrelse følger de samme regler, som medicin med generelt tilskud og tæller med ved opgørelsen af saldoen over dine samlede udgifter til tilskudsberettiget medicin i CTR. 

Enkelttilskud gives med 180 dages tilbagevirkende kraft. Medbring kvitteringerne på det apotek, hvor du har købt medicinen, og så vil apoteket tage hensyn til, at du nu får individuelt tilskud.

Nærbillede af medicinpakninger
Din læge kan søge om enkelttilskud til medicin, der ellers er uden tilskud, eller om forhøjet tilskud, hvis du kun tåler et helt bestemt lægemiddel. 

Forhøjet tilskud til medicin

Medicin med samme lægemiddelstof kan indeholde forskellige hjælpestoffer, og hvis du er allergisk overfor fx et farvestof og ikke kan bruge bestemte udgaver af medicinen, så kan din læge søge om forhøjet tilskud til den medicin, du kan tåle.

Så kan du få tilskud efter medicinens fulde pris, selv om der findes billigere medicin indenfor gruppen.

Modtager du en bevilling om forhøjet tilskud, er den gyldig resten af dit liv.

Forhøjet tilskud bevilges med 14 dages tilbagevirkende kraft.

Tilskud til døende

Døende personer, som vælger at tilbringe den sidste tid i eget hjem eller på hospice, kan få dækket alle udgifter til lægeordineret medicin.

Medicintilskud til døende

For at få tilskuddet, skal den døendes læge søge Lægemiddelstyrelsen om en såkaldt terminalbevilling.

En terminalbevilling dækker alle den døendes udgifter til medicin, som er skrevet på recept, uanset om medicinen er tilskudsberettiget eller ej.

Bevillingen vil som hovedregel være gældende fra den dato, hvor den døende sendes hjem fra sygehuset og højst 1 år frem.

Terminaltilskud bevilges med minimum 4 dages tilbagevirkende kraft. Der kan i særlige tilfælde bevilges med 90 dages tilbagevirkende kraft. Er patienten død på ansøgningstidspunktet, kan der bevilges med 180 dages tilbagevirkende kraft.

Al receptmedicin bliver gratis

Hvis den døende har været indlagt på sygehus i tiden op til, at lægen søger om terminalbevilling, vil den normalt gælde fra 4 dage, før Lægemiddelstyrelsen har modtaget ansøgningen (husk at gemme kvitteringerne!).

Terminalbevillingen dækker kun receptordineret medicin. Udgifter til fx ernæringspræparater og hjælpemidler kan søges dækket af kommunen.