Chat with us, powered by LiveChat Du kan søge din kommune om tilskud til medicin
Medicintilskud

Du kan søge din kommune om tilskud til medicin

Når sygesikringen har givet tilskud til medicinen, så er der stadig mulighed for mere hjælp til at betale regningen: Din kommune kan nemlig også yde tilskud til din medicin.Borgerens hjemkommune yder tilskud til:

  • Pensionister
  • Personer med diabetes
  • Hjemmeboende børn og voksne med handicap
  • Borgere, der ikke selv har råd.

Er du medlem af Sygeforsikringen "danmark" eller andre private forsikringsordninger, kan det have indflydelse på muligheden for at opnå medicintilskud fra din kommune.

Kommunale tilskud til medicin registreres ikke i det Centrale Tilskudsregister (CTR).

Hvor stor en del af regningen, som kommunen vil betale, kommer blandt andet an på størrelsen af din egen formue og yderligere indtægter udover pensionen.

Kommunens tilskud til medicin for pensionister

Er du folke- eller førtidspensionist, kan du søge din kommune om et ’helbredstillæg’, som yder tilskud til køb af tilskudsberettiget medicin samt udgifter til fodpleje, fysioterapi m.m.

Ud over det personlige helbredstillæg kan en kommune undtagelsesvis yde et personligt tillæg til bl.a. ikke-tilskudsberettiget medicin, ernæringspræparater m.m.

Kommunens tilskud til medicin for handikappede i eget hjem

Det er muligt at søge kommunen om økonomisk hjælp til at betale for udgifter til at passe en pårørende med et handikap i eget hjem. 

Kommunen yder kun tilskud, hvis udgifterne er en direkte følge af handikappet.

Er der tale om et barn med et handikap, ydes der kun tilskud til de udgifter, der ligger udover, hvad det normalt koster at passe et rask barn.

Kommunens tilskud til medicin for dem, der ikke har råd

Hvis man ikke har råd til medicinen, kan man ansøge om ekstra hjælp hos kommunen. 

Kommunen vil i hvert enkelt tilfælde foretage en konkret vurdering af den enkelte borgers indtægter og medicin.