Artboard 1
Medicintilskud

Sygesikringen og regler for medicintilskud

Sygesikringens regler for tilskud til medicin er en smule indviklede. Her får du overblikket, så du ved, hvor mange penge, du skal betale for din medicin.

Hvad kræver det at få tilskud til medicin?

Der er en række betingelser, der skal være opfyldt, før du får tilskud fra sygesikringen til din medicin. Lad os starte med dem: 

  • Medicinen skal være tilskudsberettiget
  • Medicinen skal være købt på et apotek efter en recept skrevet af en læge eller tandlæge
  • Du skal have et gyldigt sundhedskort, eller et erstatnings-CPR-nummer fra CTR
  • Du skal lade apoteket registrere dine udgifter til køb af tilskudsberettiget medicin i CTR.

Tilskud til din medicin - forstå reglerne

Hvor stort et medicintilskud skal du have fra sygesikringen?

Hver gang du køber tilskudsberettiget medicin, indberetter apoteket købet til Det Centrale Tilskudsregister (CTR).

Jo flere penge du køber medicin for inden for en periode på 1 år, jo større bliver din tilskudsprocent fra sygesikringen. Tilskudsprocenten afhænger også af, om du er over eller under 18 år gammel ved starten af din tilskudsperiode.

Du kan se størrelsen på medicintilskud i 2018 her:

 Voksne Tilskudsprocent
0- 950 kr.  0 pct.
950-1.565 kr.   50 pct.
 1.565-3.390 kr. 75 pct. 
 3.390-18.331 kr. 85 pct. 
Over 18.331 kr.  100 pct. 
 Egenbetalingsloft:  3.955 kr. 
Børn Tilskudsprocent
0-950 kr.  60 pct.
950-1.565 kr.   60 pct.
 1.565-3.390 kr. 75 pct. 
 3.390-22.541 kr. 85 pct. 
Over 22.541 kr.  100 pct. 
 Egenbetalingsloft:  3.955 kr. 
Dit ’tilskudsår’ starter første gang, du køber tilskudsberettiget medicin og slutter 1 år efter denne dato.

Et nyt tilskudsår starter første gang, du køber tilskudsberettiget medicin efter dit forudgående tilskudsår er udløbet.

Eksempel på udregning af tilskud fra sygesikringen

Du er over 18 år og køber i løbet af ét år tilskudsberettiget medicin for 4.000 kr. Du får 2.173,25 kr. i tilskud fra sygesikringen og betaler selv 1.826,75 kr.
Tilskud fra sygesikringen bliver automatisk trukket fra medicinens pris på apoteket, så du kun skal betale restbeløbet (din egenbetaling).

Henstandsordning

Hvis du forventer, at du i løbet af et år skal købe medicin for over 18.688 kr. (22.968 kr., hvis du er under 18 år), så kan du få en henstandsordning på dit apotek. Så deler du din egenbetaling op i mindre dele, og betaler fast 336 kroner om måneden til apoteket. På den måde slipper du for store medicinudgifter i starten af dit tilskudsår.

Spørg på dit lokale apotek, hvis du vil høre mere om dine muligheder for en henstandsordning.
læs mere om : Henstandsordningen

Ligegyldigt hvilket apotek, du bruger

Beløbet, som indberettes til CTR, er prisen på medicinen, inden tilskuddet er trukket fra. Tilskuddet gives på baggrund af din aktuelle saldo i CTR.

CTR indeholder ikke oplysninger om, hvilken medicin du har købt.
Alle landets apoteker har adgang til CTR, og det er derfor underordnet, hvor du køber din medicin.

Du kan få oplyst din CTR-saldo på apoteket. Du kan også se CTR-saldoen på bonen fra apoteket eller ved at logge på www.fmk-online.dk.

Hvad er tilskudsprisen på din medicin?

Tilskud fra sygesikringen gives ikke altid til medicinens fulde pris. Ved beregning af tilskud bruges den såkaldte "tilskudspris".

Det er prisen på den billigste medicin i en gruppe (dvs. gruppen af medicin med samme virksomme indholdsstof, i den samme mængde og som bruges på samme måde). 

Er tilskudsprisen mindre end den faktiske pris på din medicin, skal du selv betale forskellen.

Du kan finde tilskudspriser på apoteket og på www.medicinpriser.dk. Her vil prisen fremgå af kolonnen "tilskud beregnes af".

Har du brug for en liste over medicin købt på apoteket?

Apoteket kan mod et gebyr udskrive en liste over, hvad der er registreret om dig i CTR. Det kaldes en transaktionsliste.

Transaktionslisten vil indeholde oplysninger om:
  • Hvornår dit tilskudsår startede.
  • Du var over eller under 18 år ved tilskudsperiodens begyndelse.
  • Hvilke beløb (tilskudspriser eller medicinens faktiske pris) der er blevet givet tilskud til og hvornår.
Hvis du får særlige medicintilskud, fordi du har en enkelttilskudsbevilling, terminalbevilling eller får forhøjet tilskud, vil dette også fremgå af registeret.

Er der tilskud til al medicin?

Sygesikringen giver tilskud til mange typer medicin (generelt tilskud), men der findes også medicin, som kun er tilskudsberettiget i særlige tilfælde.
 
Det er Lægemiddelstyrelsen, der beslutter, hvilken medicin sygesikringen giver tilskud til.
 
I nogle tilfælde er det tilstrækkeligt, at recepten er påtegnet "Tilskud" (klausuleret tilskud). I andre tilfælde skal din læge søge Lægemiddelstyrelsen om et individuelt tilskud, hvis du skal have tilskud.

Det særlige sundhedskort

Det særlige sundhedskort giver dig ret til sundhedsydelser i Danmark, selvom du ikke bor her.

FAQ om CTR-saldo

  • Tak for dit spørgsmål! Du kan gratis tilgå en oversigt over købt medicin på www.sundhed.dk. Det kræver, at du kan logge ind med NEM-id. Apotekerne har kun mulighed for at se, hvilken receptpligtig medicin der er købt på det pågældende apotek i en periode. Men de kan godt trække en liste ud over hvilke beløb, der er købt for på et år på tværs af apoteker. Og det er uanset hvor du har købt medicinen. Vær dog opmærksom på at din CTR saldo ikke følger kalenderåret, men er individuelt afhængigt af, hvornår din personlige saldo nulstilles, ligesom du på din seneste bon altid kan følge med i næste nulstillingsdato og saldo.