Chat with us, powered by LiveChat Dig og sygesikringen: Hvem skal betale for din medicin?
Medicintilskud

Sygesikringen og regler for medicintilskud

Sygesikringens regler for tilskud til medicin er en smule indviklede. Her får du overblikket, så du ved, hvor mange penge du skal betale for din medicin.

Hvad kræver det at få tilskud til medicin?

Der er en række betingelser, der skal være opfyldt, før du får tilskud fra sygesikringen til din medicin: 

  • Medicinen skal være tilskudsberettiget
  • Medicinen skal være købt på et apotek efter en recept skrevet af en læge eller tandlæge
  • Du skal have et gyldigt sundhedskort, eller et erstatnings-CPR-nummer fra CTR
  • Du skal lade apoteket registrere dine udgifter til køb af tilskudsberettiget medicin i CTR.

Tilskud til din medicin - forstå reglerne (tilskudssatser for 2024)

VIDEOENS TEKST: Alle med dansk sundhedskort kan få tilskud til medicin, der er på recept, hvis medicinen er tilskudsberettiget. Jo flere penge, du bruger på medicin, jo større tilskud får du. Retten til tilskud optjenes i et år ad gangen. Året udregnes fra første gang du køber medicin med tilskud og følger altså ikke kalenderåret. I løbet af et år vil dit tilskud blive højere og højere jo mere tilskudsberettiget medicin, du køber. Og du kan nå op og få dækket alle dine udgifter til medicin. Det sker automatisk. Tilskuddet beregnes ud fra din medicins pris. Der er et loft for, hvor meget du selv kan komme til at betale på et år. På kvitteringen på apoteket kan du se, hvornår tilskudsperioden udløber, hvad tilskuddet er, samt hvor meget du har købt for i perioden. Tilskuddet gives til det billigste lægemiddel, hvis du vælger et dyrere middel, gives der kun tilskud til det billigste.

Hvor stort et medicintilskud skal du have fra sygesikringen?

Hver gang du køber tilskudsberettiget medicin, indberetter apoteket købet til Det Centrale Tilskudsregister (CTR).

Jo flere penge du køber medicin for inden for en periode på 1 år, jo større bliver din tilskudsprocent fra sygesikringen. Tilskudsprocenten afhænger også af, om du er over eller under 18 år gammel ved starten af din tilskudsperiode.

Du kan se størrelsen på medicintilskud i 2024 her:

 
 Voksne (2024) Tilskudsprocent
0-1.075 kr. 0 pct.
1.075-1.805 kr.  50 pct.
 1.805-3.915 kr. 75 pct. 
 3.915-21.298 kr. 85 pct. 
Over 21.298 kr. 100 pct.
Egenbetalingsloft: 4.575 kr.
Børn (2024) Tilskudsprocent
0-1.075 kr.  60 pct.
1.075-1.805 kr.   60 pct.
 1.805-3.915 kr. 75 pct. 
 3.915-26.085 kr. 85 pct. 
Over 26.085 kr. 100 pct. 
Egenbetalingsloft: 4.575 kr.
Dit ’tilskudsår’ starter første gang, du køber tilskudsberettiget medicin og slutter 1 år efter denne dato. Et nyt tilskudsår starter første gang, du køber tilskudsberettiget medicin - efter dit forudgående tilskudsår er udløbet.

Tilskud fra sygesikringen bliver automatisk trukket fra medicinens pris på apoteket, så du kun skal betale restbeløbet (din egenbetaling).

Beløbet, som indberettes til CTR, er prisen på medicinen, inden tilskuddet er trukket fra. Tilskuddet gives på baggrund af din aktuelle saldo i CTR.

CTR indeholder ikke oplysninger om, hvilken medicin du har købt.
Alle landets apoteker har adgang til CTR, og det er derfor underordnet, hvor du køber din medicin.

Du kan få oplyst din CTR-saldo på apoteket. Du kan også se CTR-saldoen på bonen fra apoteket eller ved at logge på www.fmk-online.dk.

Hvad er en henstandsordning?

Hvis du forventer, at du i løbet af et år skal købe medicin for mere end egenbetalingsloftet, kan du få en henstandsordning på dit apotek. Her deler du din egenbetaling op i mindre dele, og betaler et fast beløb om måneden til apoteket. På den måde slipper du for store medicinudgifter i starten af dit tilskudsår.  

I 2024 betaler du 381,25 kr. om måneden, hvis du køber for mere end 21.298 kr. (26.085 kr., hvis du er under 18 år).

læs mere om : Henstandsordningen

Hvad er tilskudsprisen på din medicin?

Tilskud fra sygesikringen gives ikke altid til medicinens fulde pris. Ved beregning af tilskud bruges den såkaldte "tilskudspris", som er prisen på den billigste medicin i en gruppe (dvs. gruppen af medicin med samme virksomme indholdsstof, i den samme mængde og som bruges på samme måde). 
 
Er tilskudsprisen mindre end den faktiske pris på din medicin, skal du selv betale forskellen.
 
Du kan finde tilskudspriser på apoteket og på www.medicinpriser.dk, hvor prisen vil fremgå af kolonnen "tilskud beregnes af".

Har du brug for en liste over medicin købt på apoteket?

Apoteket kan udskrive en liste over, hvad der er registreret om dig i CTR. Det kaldes en transaktionsliste.

Transaktionslisten vil indeholde oplysninger om:

  • Hvornår dit tilskudsår startede.
  • Du var over eller under 18 år ved tilskudsperiodens begyndelse.
  • Hvilke beløb (tilskudspriser eller medicinens faktiske pris) der er blevet givet tilskud til og hvornår.
Hvis du får særlige medicintilskud, fordi du har en enkelttilskudsbevilling, terminalbevilling eller får forhøjet tilskud, vil dette også fremgå af registeret.

Er der tilskud til al medicin?

Sygesikringen giver tilskud til mange typer medicin (generelt tilskud), men der findes også medicin, som kun er tilskudsberettiget i særlige tilfælde.
 
Det er Lægemiddelstyrelsen, der beslutter, hvilken medicin sygesikringen giver tilskud til.
 
I nogle tilfælde er det tilstrækkeligt, at recepten er påtegnet "Tilskud" (klausuleret tilskud). I andre tilfælde skal din læge søge Lægemiddelstyrelsen om et individuelt tilskud, hvis du skal have tilskud.

Det særlige sundhedskort

Det særlige sundhedskort giver dig ret til sundhedsydelser i Danmark, selvom du ikke bor her.