Chat with us, powered by LiveChat Transportsyge - sådan klarer du turen uden kvalme
Sundhed

Transportsyge

Transportsyge er en fælles betegnelse for køresyge, luftsyge og søsyge. Fænomenet kan ramme alle, men er hyppigere hos kvinder og helt unge.

Gode råd for at undgå transportsyge

 • Spis let inden turen.
 • Sid stille eller læg dig ned.
 • Lad være med at læse - hold i stedet blikket på horisonten.
 • Sørg for frisk luft, så ofte som muligt.
 • Lad være med at drikke og ryge før og under rejsen.
 • Undgå specielle lugte, som du i forvejen kan få kvalme af.
 • Skib: søg midtskibs eller nær vandkanten.
 • Bil/bus: Sæt dig forrest i køretøjet, så du kan se vejen og horisonten.
 • Tog: Vælg en plads nær vinduet og med ansigtet i kørselsretningen.

Årsag til transportsyge

Transportsyge opstår, når vores hjernes opfattelse af kroppens bevægelser ikke er den samme, som det vores syn oplever. Hjernen/balanceorganet i det indre øre kan ikke tolke de modstridende informationer, hvilket kan medføre de ubehageligheder, der er kendetegnet ved transportsyge.

Køresyge hos børn skyldes ofte, at børn beskæftiger sig med ting, der forhindrer dem i at følge det omgivende landskab med øjnene, og derved fornemme bilens bevægelser.

Symptomer på transportsyge

Der findes flere forskellige symptomer på transportsyge. Det er ikke nødvendigvis dem alle, som vil optræde - det afhænger af, hvor svært man er plaget.

 De mest almindelige symptomer på køresyge er:

 • døsighed og hovedpine
 • bleghed og koldsved
 • kvalme og opkastning
 • svimmelhed
 • tørhed i munden.
Symptomerne kan blive ved i flere timer efter, at transporten er ophørt. Går man i land efter en sejltur, kan det fx føles, som om jorden gynger under én.

Behandling af transportsyge

Forskellige midler mod transportsyge kan lindre eller hindre de ubehagelige symptomer ved transportsyge - og de virker bedst forebyggende.
Der findes to forskellige typer medicin.
 • Antihistaminer, der findes som tabletter eller mikstur
 • Medicinsk plaster med lægemidlet hyoscin. 

Antihistaminer mod transportsyge

Det er ikke alle antihistaminer, der virker mod transportsyge. Fx virker antihistaminerne, som man typisk bruger mod allergi, ikke mod transportsyge.

De antihistaminer, der virker på transportsyge, virker mere eller mindre sløvende. Den sløvende effekt kan med fordel udnyttes, hvis man ønsker at falde i søvn under transporten. Af samme grund kan det ikke anbefales at tage antihistaminer, hvis man selv skal køre.
 
Vær opmærksom på, at nogle lægemidler med antihistaminer mod transportsyge kun må anvendes til børn under 6 år efter lægens anvisning. Læs mere i indlægssedlen eller spørg på apoteket.
Tabletter eller mikstur med antihistamin skal tages 1 - 2 timer før afrejse, så lægemidlet kan nå at blive optaget i kroppen, inden virkningen ønskes. Følg i øvrigt den vejledning, der findes på produkterne.

Der findes flere forskellige præparater, og antallet af timer, de virker, varierer. Jo længere tid man ønsker, at præparatet skal virke, jo mere vil det også sløve. Tal med apoteket om de forskellige præparater.

Plaster mod transportsyge

Det medicinske plaster med hyoscin sættes bag øret på et hårfrit område. Her er huden så tynd, at det virksomme stof langsomt optages i blodbanen gennem huden. Plaster kan bruges til børn over 10 år. Det bør påsættes 5-6 timer før rejsen, og er derfor ikke velegnet til spontane køre- eller sejlture.

Beholder du plasteret på, holder virkningen i ca. 3 døgn. Skal virkningen ophøre tidligere, så tag plasteret af. Bemærk dog, at virkningen ikke aftager med det samme.

Plasteret kan give bivirkninger som mundtørhed, døsighed og træthed, som kan vare i op til omkring 24 timer efter plasteret er fjernet.

Alternativ behandling

Et alternativ til tabletbehandling eller brug af medicinsk plaster er et akupressurbånd, der trykker på et akupunkturpunkt på hvert håndled. Båndet vil virke i løbet af kort tid og vil få kvalme til at forsvinde eller blive reduceret. Båndet kan anvendes flere gange, og anvendes af både voksne og børn. 

Vær opmærksom på, at der er tale om medicinsk udstyr, og at der derfor ikke er samme krav til dokumentation for effekt, som ved lægemidlerne.