Artboard 1
Hjerne og nerve

Hovedpine

Hovedpine er en meget udbredt lidelse, og næsten alle voksne har oplevet at have hovedpine. Den mest almindelige form for hovedpine er spændingshovedpine.

Primær og sekundær hovedpine

Hovedpine inddeles i 2 overordnede grupper:
 1. Primær hovedpine. Her er hovedpinen en sygdom i sig selv, fx migræne eller spændingshovedpine. Episoderne kan hos nogle udløses af stress, for meget alkohol, mangel på søvn m.m.
 2. Sekundær hovedpine. Her er smerterne et symptom på anden sygdom eller tilstand.
I denne artikel omtales kun spændingshovedpinen, som er den mest almindelige form for hovedpine.

Symptomer på hovedpine

Smerten ved spændingshovedpine er ofte:
 • Let til moderat i styrke
 • Oftest i begge sider af hovedet
 • Pressende eller trykkende
 • Forværres ikke ved fysisk aktivitet.
Under hovedpineanfaldet er man ikke syg og utilpas som ved et migræneanfald. Der er ikke kvalme eller opkastninger, ligesom lys og lyd sjældent generer.

De fleste personer, der lider af denne type hovedpine, passer deres daglige arbejde og andre gøremål på vanlig vis, men energien og livskvaliteten er påvirket af smerterne.

Årsager til hovedpine

Den episodiske spændingshovedpine kan provokeres af:
 • Fysisk og emotionel stress
 • Dårlig arbejdsstilling fx langvarigt stillesiddende kontorarbejde
 • Dårlig nattesøvn
 • Muskelspændinger i nakke/skulder og tyggemuskulaturen.
Kronisk hovedpine er kun meget sjældent fremkaldt af stressfaktorer. Den skyldes formentlig en fejlkodning i smertesystemet, der fører til en overfølsomhed i hjernens smerteopfattelse. 

Faresignaler

Hovedpinen er kun meget sjældent et tegn på en alvorlig sygdom. 
Søge læge, hvis der udover tiltagende usædvanlig hovedpine, er symptomer som fx:
 • Feber
 • Lammelser
 • Talebesvær
 • Synsforstyrrelser.

Hvad kan man selv gøre ved hovedpine?

Man kender kun nogle af de provokerende faktorer, der kan sætte hovedpinen i gang. Det kan skyldes en eller flere af følgende faktorer, som bør forsøges at undgå, hvis det udløser eller forværrer hovedpinen:
 • Stress
 • Vedvarende muskelspændinger
 • Dårlige, og ensidige arbejdsstillinger
 • Mangel på søvn eller dårlig søvn
 • Uregelmæssig levevis
 • Stort forbrug af smertestillende piller
Ved mere end 3 måneders forbrug af almindelig smertestillende håndkøbsmedicin kan der udvikles medicinoverforbrugshovedpine, som er meget vigtig at være opmærksom på.

Hvor udbredt er hovedpine?

3/4 af befolkningen har oplevet spændingshovedpine, mens cirka 1/3 af befolkningen har spændingshovedpine flere gange per måned, og 1/10 har det ugentligt. 
3 % har kronisk spændingshovedpine, dvs. hovedpine mere end halvdelen af dagene per måned.

Hvordan udvikler spændingshovedpine sig?

De fleste personer med spændingshovedpine starter med enkelte anfald i ungdomsårene, hvorefter det aftager med alderen. For enkelte personer kan hovedpinen dog ende med at blive kronisk, så de har smerter dagligt.

Hyppig migræne og spændingshovedpine, dårlig nattesøvn og stort forbrug af smertestillende piller øger risikoen for kronisk hovedpine.

Undersøgelse for hovedpine

Diagnosen stilles først og fremmest ved en grundig samtale og undersøgelse hos egen læge.

Før en lægeundersøgelse kan det være en god idé at udfylde en hovedpinedagbog, som kan findes på Dansk Hovedpine Selskabs hjemmeside.

Hovedpinekalender: Download hovedpinekalenderen

Behandling af hovedpine

Behandlingen består først og fremmest af:
 • Dagligt øvelsesprogram for skuldre og nakke
 • Afspænding af kroppen
 • Analyse og eventuel ændring af uhensigtsmæssig levevis.
Fysioterapi anvendes meget til behandling af muskelinfiltrationer (myoser) i nakke og skuldre, og der er ofte en positiv effekt, i hvert fald så længe behandlingen står på. Undersøgelser tyder også på, at akupunktur kan have en vis effekt ved spændingshovedpine. Effekten kan skyldes en placeboeffekt og om der er en langtidsvirkning ved akupunktur vides ikke.

Medicinsk behandling

Ved den episodiske form for spændingshovedpine virker almindelige smertestillende tabletter som regel ganske godt, og generelt kan følgende behandling anbefales:
 • Paracetamol
 • Acetylsalicylsyre
 • Ibuprofen
 • Ketoprofen
 • Naproxen
 • Diclofenac
Undgå blandingspræparater (fx Treo) og kodein pga. risiko for medicinoverforbrugshovedpine.

Medicinsk forebyggelse

Hvis smertestillende tabletter ikke længere hjælper, kan det måske være gavnligt med medicinsk forebyggende behandling med receptpligtige lægemidler:

Andre navne og stavemåder for hovedpine:

 • Hovedsmerter
 • Migræne
 • Amitriptylin er det bedst dokumenterede forebyggende middel. Selvom det er et ældre medikament til behandling af depression virker det også, brugt forebyggende i lave doser, mod smertetilstande og kronisk spændingshovedpine. Det hjælper også indirekte på at bedre nattesøvnen.
 • Depressionsmidlerne mirtazapin og venlafaxin har dokumenteret effekt ud fra få videnskabelige studier ved spændingshovedpine.

Apotekets video: Slip af med hovedpinen

Se videoen hvor sygeplejerske Mette Bisgaard forklarer, hvordan du kan slippe af med hovedpinen

Hovedpine? Du kan spørge apoteket om hjælp 24 timer i døgnet