Chat with us, powered by LiveChat Astma og graviditet – hvilke forholdsregler skal du tage?
Lunge- og luftvejssygdomme

Astma og graviditet

Astma er en kronisk sygdom i luftvejene. Den viser sig ved, at man får anfald af åndenød, pibende vejrtrækning, hoste og opspyt af slim.

Symptomer på astma under graviditet

Gravide med astma har de samme symptomer som andre astmatikere.

De vigtigste symptomer omfatter:

 • åndenød
 • trykken i brystet
 • pibende og hvæsende vejrtrækning
 • symptomerne kan forværres om natten eller i de tidlige morgentimer.
Da et svært astmaanfald kan medføre iltmangel i moderens blod, er det vigtigt at undgå anfald af astma under graviditeten, fordi fosteret får sin ilt via moderkagen.

Årsager til og behandling af astma

Denne artikel omhandler kun betydningen af astma under graviditet, fødsel og amning. De grundlæggende forhold omkring årsager og behandling af astma er beskrevet i artiklerne om astma hos voksne og astma og astmatisk bronkitis hos børn.

Faresignaler

Faresignalerne ved astma er:
 • Tiltagende anfald med åndenød og pibende vejrtrækning
 • Natlige opvågninger på grund af åndenød eller hoste
 • Aftagende virkning af behovsmedicin.

Hvad kan man selv gøre hvis man er gravid og har astma?

Den sædvanlige medicinske astmabehandling omfattende binyrebarkhormoner til inhalation, beta-2-agonister til inhalation, montelukast og teofylliner er ikke skadelige for fosteret, mens et svært anfald af astma under graviditeten kan give iltmangel og få alvorlige konsekvenser.

Under graviditet er det vigtigt:

 • at astma er velbehandlet, da svære astmaanfald kan have alvorlige konsekvenser for fosteret
 • at undgå astmaanfald, da anfaldene kan føre til iltmangel i blodet
 • at undlade at ryge, da tobaksrygning nedsætter iltmængden i blodet
 • at opsøge lægen oftere end sædvanligt med henblik på justering af behandlingen.

Alternativ behandling af astma under graviditet

De fleste undersøgelser tyder på, at alternativ behandling, herunder akupunktur og zoneterapi i bedste fald kun har en meget beskeden effekt på astma.

Det er derfor ikke nogen god ide at reducere medicinindtagelsen og eksperimentere med alternativ behandling under graviditeten, da det muligvis kan føre til forværring af astmaen og skade fosteret.

Hvordan udvikler astma sig under en graviditet?

Med den moderne medicinske behandling, som man i dag har til rådighed, er det yderst sjældent, at sværhedsgraden af astma under graviditeten forværres så meget, at der opstår fare for moderen eller fosteret.

Astma og fødsler

I de fleste tilfælde kan man føde helt normalt. Under selve fødselsforløbet kan man anvende lattergas, og den sædvanlige astmabehandling kan fortsætte uændret. Man bør dog undgå beta-2-agonister i tabletform op til fødslen, da de hæmmer veerne.

Det er kun, hvis moderen har svær astma, at man vil planlægge et kejsersnit. Det skyldes, at det store vejrtrækningsarbejde i forbindelse med fødslen kan udløse astmaanfald, hvis astmaen ikke er velbehandlet.

Undersøgelse for astma hos gravide

Undersøgelser af astma under graviditeten adskiller sig ikke fra undersøgelser af astma i øvrigt.

Behandling af astma under graviditet

Moderne astmabehandling medfører ikke komplikationer for fosteret.
Behandlingen er først og fremmest baseret på inhaleret medicin, hvor hovedvægten er på den forebyggende behandling med binyrebarkhormoner til inhalation og behovsbehandling med beta-2-agonister til inhalation.

Man kan også anvende tabletter med binyrebarkhormon, men da de stort set kun anvendes ved svær astma, bør den gravide i disse tilfælde følges af en specialist i lungesygdomme.

Følgende stofgrupper kan uden problemer bruges under graviditet og amning:

 • Korttidsvirkende beta-2-agonister til inhalation
 • Binyrebarkhormoner til inhalation
 • For teofyllins vedkommende kan en dosisjustering være nødvendig, og behandling med beta-2-agonister bør foretrækkes.
 • Blandt de langtidsvirkende beta-2-agonister kan salmeterol og formoterol også anvendes
 • Leukotrien-antagonisten montelukast kan anvendes hvis det er nødvendigt
 • Erfaringer med antikolinerge midler til inhalation er begrænsede, og disse stoffer anvendes kun, hvis det er absolut nødvendigt.

Amning og astmabehandling

Amning er godt og i særdeleshed, hvis der er tendens til allergi i familien. Generelt er der ikke problemer med at forene amning med astmabehandling.

Teofyllintabletter kan give problemer ved amning i form af irritabilitet og hjertebanken hos barnet.

Allergisk astma – vaccination

I tilfælde af allergisk astma kan man gennemføre et vaccinationsprogram (hyposensibilisering), så allergitendensen aftager. Generelt vil man dog fraråde at påbegynde allergivaccination under graviditeten, da denne behandling rummer en lille risiko for at udløse astmaanfald. Hvis moderen allerede er i gang med allergivaccination, vil man dog kunne fortsætte under graviditeten.

Andre navne og stavemåder for astma og graviditet:

 • Graviditetsbetinget astma

 

Artiklen er opdateret d 03-10-2022