Chat with us, powered by LiveChat Lungehindebetændelse - info om symptomer og årsager
Lunge- og luftvejssygdomme

Lungehindebetændelse

Lungehindebetændelse ses ofte i forbindelse med lungebetændelse og skyldes som regel en infektion, men kan også ses i forbindelse blodprop i lungen eller traume mod brystvæggen med brud på ribben.

Symptomer på lungehindebetændelse

Lungehindebetændelse skyldes en irritation i lungehinden - en tynd hinde, som beklæder overfladen af lungen og indersiden af brystkassen.

Symptomerne ved lungehindebetændelse er:

 • stikkende eller jagende smerter i brystkassen (som oftest kun i den ene side)
 • smerter der udvikler sig i løbet af få timer
 • smerter, der forværres ved dyb vejrtrækning og hoste
 • smerter, der stråler op i skulderen
 • ofte, men ikke altid, feber og hoste
I nogle tilfælde vil der opstå væskeansamling omkring lungen, og sygdommen betegnes da "våd lungehindebetændelse". I andre tilfælde, hvor der ikke er væskeansamling, taler man om "tør lungehindebetændelse".

I de tilfælde, hvor der ophobes væske omkring lungen, aftager smerterne efterhånden. Væskeansamlingen kan blive over 1 liter stor, og i disse tilfælde er åndenød det mest fremtrædende symptom, da væsken trykker på lungen og besværliggør vejrtrækningen.

I de tilfælde hvor lungehindebetændelse følger en anden sygdom, fx lungebetændelse eller blodprop i lungen, domineres symptomerne af disse sygdomme.

Årsager til lungehindebetændelse

Lungen er placeret i brystkassen tæt omgivet af 2 lag lungehinder. Ved lungehindebetændelse opstår der en irritation i de to lungehindeblade, som regel på grund af infektion forårsaget af bakterier eller virus - i meget sjældne tilfælde tuberkulose. I nogle tilfælde kan irritationen skyldes andre sygdomme fx blodprop i lungen, leddegigt eller kræft i lungehinden.

Faresignaler

Søg læge, hvis du får pludselige smerter i brystkassen, som forværres ved vejrtrækning. Det kan være tegn på:

 • lungebetændelse (behandles med antibiotika)
 • blodprop i lungen (behandles med blodfortyndende medicin)

Hvad kan du selv gøre ved lungehindebetændelse?

Har du mistanke om lungehindebetændelse, bør du søge læge, da mange af de sygdomme, som ledsages af lungehindebetændelse, kræver behandling. 
Har man fået konstateret lungehindebetændelse, bør man tage den med ro i nogle dage og sørge for at følge den behandling, som lægen har foreslået.

Hvor udbredt er lungehindebetændelse?

Lungehindebetændelse er en ret hyppigt forekommende sygdom, hyppigere hos voksne end hos børn. Op mod 15-20 % af alle lungebetændelser ledsages af lungehindebetændelse, og de fleste danskere vil på et eller andet tidspunkt i deres liv få lungehindebetændelse.

Hvordan udvikler lungehindebetændelse sig?

Prognosen for lungehindebetændelse, der bliver behandlet i ordentlig tid, er god. Antibiotika virker hurtigt, og typisk er man i bedring efter få dage, selvom man godt kan være træt i flere uger. 

Undersøgelse for lungehindebetændelse

Ved at lytte på lungen kan lægen nogle gange høre en kradselyd, når de to irriterede lungehindeblade glider op ad hinanden. Hvis en større mængde væske er blevet samlet omkring lungen, høres det som en nedsat vejrtrækningslyd, mens bankelyden over lungen er dæmpet.

Som regel er det dog nødvendigt at tage et røntgenbillede af lungen for at fastslå, om der er væske i lungehinden. Billedet viser, hvor meget væske der er og kan i nogle tilfælde også give et fingerpeg om, hvad årsagen til den våde lungehindebetændelse er.

Hvis patienten er svært medtaget og indlagt på sygehus, vil man ofte tage blodprøver og undersøge opspyt fra lungerne med henblik på at opspore de bakterier, som forårsager lungebetændelsen. 

Supplerende undersøgelser

Hvis der er tvivl om diagnosen, eller hvis generne fortsætter, bliver man henvist til sygehuset, som ofte i forbindelse med en ultralydskanning af lungen vil udtage en prøve af væsken fra lungehinden for at undersøge den for bakterier og celler.

Herefter kan man som regel stille en sikker diagnose. Ved fortsat usikkerhed kan man foretage supplerende skanninger eller en kikkertundersøgelse af lungehinden (thoracoskopi) og tage vævsprøver fra lungehinden for at komme diagnosen nærmere.

Hvordan udvikler lungehindebetændelse sig?

I næsten alle de tilfælde, hvor lungehindebetændelse skyldes en infektion, er prognosen god. Prognosen er også god, hvis årsagen er blodprop i lungen eller tuberkulose.

Hvis der opstår en pus-ansamling i lungehinden, kræver det som regel behandling med dræn (en tynd plastikslange, som under lokalbedøvelse lægges mellem de 2 lungehindeblade), så man kan få afløb for betændelsen. I sjældne tilfælde er der behov for en operation.

Skyldes lungehindebetændelse lungekræft, er prognosen alvorlig, da det kan være tegn på, at kræftsygdommen har spredt sig til lungehinden, og så kan man ikke blive opereret.

Behandling af lungehindebetændelse

Behandling af lungehindebetændelse afhænger af årsagen:

 • Hvis lungehindebetændelsen skyldes virus og ikke ledsages af væskeansamling, kan man nøjes med smertestillende behandling i nogle dage, hvorefter generne forsvinder af sig selv.
 • Er lungehindebetændelsen led i en bakteriel lungebetændelse, er der som regel behov for behandling med penicillin eller lignende antibiotikum.
 • Hvis det er en blodprop i lungen, som har forårsaget lungehindebetændelsen, skal man i behandling med blodfortyndende medicin.
Hvis væskeansamlingen er så stor, at den besværliggør vejrtrækningen, skal den tømmes ud. Udtømningen sker i lokalbedøvelse, hvor man efter at have bedøvet huden med en indsprøjtning af lokalbedøvende medicin, ofte under ultralydvejledning tømmer væsken ud med et dræn, der føres ind imellem de to lungehindeblade. 

Lungehindeklistring

Hvis man har kronisk lungehindebetændelse, først og fremmest på grund af spredning af kræft til lungehinden, og bliver ved med at gendanne væske, kan lungehindeklistring være en mulig behandling.
 
En lungehindeklistring indebærer, at man sprøjter medicin (talkum eller tetracyklin) ind i brysthulen (området omkring lungehinden) for at standse væskedannelsen og forebygge fremtidig væskeophobning. Denne behandling er effektiv i omkring 60% af tilfældene.

I de tilfælde, hvor lungehindeklistring ikke kan komme på tale, kan man i dag anlægge et permanent dræn, som er en tynd plastikslange gennem huden ind til lungehinden, hvorigennem man selv, efter oplæring tømme væsken ud, hvis den gendannes.

Andre navne og stavemåder for lungehindebetændelse:

 • Pleuritis
 • Betændelse i lungehinden
Artiklen er opdateret d 03-10-2022