Chat with us, powered by LiveChat Blødende tyktarmsbetændelse – Colitis – Blodig afføring
Mave- og tarmsygdomme

Blødende tyktarmsbetændelse

Blødende tyktarmsbetændelse – ofte kaldet colitis - er en ikke-smitsom, men kronisk sygdom i tyktarmens slimhinde, som giver blodig afføring, evt. diarré. Årsagen er ukendt.

Symptomer på blødende tyktarmsbetændelse

Det første symptom på blødende tyktarmsbetændelse er blodig afføring.

Selve afføringen kan være af normal konsistens, hvis betændelsen alene sidder i endetarmen. Hvis større dele af tyktarmen er angrebet, vil der være diarré, dvs. hyppigere og tyndere afføring end normalt om dagen og ofte om natten. Kronisk træthedssyndrom hører med. 

Sygdommen giver normalt ikke mavesmerter.

Årsager til blødende tyktarmsbetændelse

Man kender ikke årsagen til blødende tyktarmsbetændelse, men sygdommen hører sandsynligvis til de såkaldt autoimmune sygdomme, hvor kroppen - uvist af hvilken grund - ikke kan forsvare sit eget væv.

I dette tilfælde reagerer tyktarmens slimhinde, så der opstår betændelse, uden at der foreligger infektion med kendte bakterier, virus eller parasitter. Forsvarsreaktionen fra kroppens immunsystem er uhensigtsmæssigt kraftigt.

Der er en vis arvelighed forbundet med sygdommen.

Hvad kan man selv gøre ved blødende tyktarmsbetændelse?

  • Hurtigt søge læge, hvis der optræder blodige afføringer.
  • Sørge for at være i regelmæssig kontrol og behandling, hvis colitis ulcerosa er konstateret.

Hvor udbredt er blødende tyktarmsbetændelse?

Blødende tyktarmsbetændelse kan optræde fra tidlig barndom til langt op i alderen, men starter oftest i alderen 20-35 år. Sygdommen er kronisk.

Hvordan udvikler blødende tyktarmsbetændelse sig?

Sygdommen kan udvikle sig snigende over længere tid, men kan også pludselig tage fart og i løbet af dage til uger forværres og blive livstruende.

Undersøgelser for blødende tyktarmsbetændelse

Ved mistanke om blødende tyktarmsbetændelse vil ens afføring blive undersøgt for bakterier og parasitter, der kan medføre en betændelse, samt afføringens calprotectin, der afspejler hvor betændt tarmen er.

Det kan være svært (eller ligefrem umuligt) at skelne en infektion i tarmen fra blødende tyktarmsbetændelse.

Kikkertundersøgelse

Sygdommen konstateres ved undersøgelse af tyktarmens slimhinde ved hjælp af et langt bøjeligt kikkertrør (koloskopi). På den måde kan lægen se direkte, om der er sår eller andre synlige tegn på betændelse i tarmen.

Hvis kikkertundersøgelsen ikke kan udføres, kan man i stedet MR-scanne tyktarmen, så udbredningen af slimhindeforandringerne og forsnævringer ved Crohn kan afdækkes.

Formålet med undersøgelserne er også at udelukke evt. kræftsygdom.

Behandling af blødende tyktarmsbetændelse

Behandlingen af blødende tyktarmsbetændelse er oftest medicinsk og handler om:
  1. At dæmpe betændelsesprocessen, når sygdommen er i udbrud.
  2. At nedsætte risikoen for udbrud, når sygdommen er i ro.
Kirurgi, hvor tyktarmen fjernes, foretages kun i meget sjældne tilfælde

Medicinsk behandling

  1. Binyrebarkhormon bruges til at bringe svær aktiv sygdom i ro, enten i form af stikpiller, indhældning i tarmen, eller i form af tabletter. Medicinen kan på længere sigt medføre svækkelse af knoglerne og forandringer i huden.
  2. 5-aminosalicylsyre (5-asa) har vist sig at kunne nedsætte risikoen for tilbagefald, hvis behandlingen fortsættes, selvom sygdommen er i ro. 5-asa er at foretrække ved milde til moderate tilbagefald i kombinationen med tabletter, stikpiller og indhældninger i tarmen.
  3. Azathioprin og 6-Mercaptopurin og metotrexat kan bruges som vedligeholdelses behandling
  4. Biologiske lægemidler, Anti-TNF antistoffer, vedolizumab og ustekinumab er biologiske lægemidler, som i dag kan anvendes til akutte behandlingsrefraktære colitis ulcerosa patienter før eventuel kolektomi.

Biologiske lægemidler

Anti-TNF antistoffer er biologiske lægemidler, som i dag kan anvendes til akutte behandlingsrefraktære colitis ulcerosa patienter. 

Andre navne og stavemåder for blødende tyktarmsbetændelse:

  • Colitis ulcerosa
  • Kronisk tarmbetændelse
læs også: Morbus Crohn