Chat with us, powered by LiveChat Blødende tyktarmsbetændelse – Colitis – Blodig afføring
Mave- og tarmsygdomme

Blødende tyktarmsbetændelse

Blødende tyktarmsbetændelse – ofte kaldet colitis - er en ikke-smitsom, men kronisk sygdom i tyktarmens slimhinde, som giver blodig afføring, evt. diarré. Årsagen er ukendt.

Symptomer på blødende tyktarmsbetændelse

Det første symptom på blødende tyktarmsbetændelse er blodig afføring.

Selve afføringen kan være af normal konsistens, hvis betændelsen alene sidder i endetarmen. Hvis større dele af tyktarmen er angrebet, vil der være diarré, dvs. hyppigere og tyndere afføring end normalt om dagen og ofte om natten. Kronisk træthedssyndrom og ledsmerter kan høre med. 

Sygdommen giver normalt ikke mavesmerter.

Årsager til blødende tyktarmsbetændelse

Man kender ikke årsagen til blødende tyktarmsbetændelse, men sygdommen hører til de såkaldt autoimmune sygdomme, hvor kroppen - uvist af hvilken grund - ikke kan forsvare sit eget væv.

I dette tilfælde reagerer tyktarmens slimhinde, så der opstår betændelse og sår startende i endetarmen med mulig spredning til hele tyktarmen, uden at der foreligger infektion med kendte bakterier, virus, parasitter, eller kræft. Forsvarsreaktionen fra kroppens immunsystem er uhensigtsmæssigt kraftigt.

Der er en vis arvelighed forbundet med sygdommen med en relativ lav risiko på ca. 3 %.

Hvad kan man selv gøre ved blødende tyktarmsbetændelse?

  • Hurtigt søge læge, hvis der optræder blodige afføringer.
  • Sørge for at være i regelmæssig kontrol og behandling, hvis colitis ulcerosa er konstateret.

Hvor udbredt er blødende tyktarmsbetændelse?

Blødende tyktarmsbetændelse kan optræde fra tidlig barndom til langt op i alderen, men starter oftest i alderen 20-35 år. Sygdommen er kronisk. Ca 40.000 patienter findes der i Danmark med colitis ulcerosa og 30.000 med sygdommen Crohn.

Hvordan udvikler blødende tyktarmsbetændelse sig?

Sygdommen kan udvikle sig snigende over længere tid, men kan også pludselig tage fart og i løbet af dage til uger forværres og blive livstruende.

Undersøgelser for blødende tyktarmsbetændelse

Ved mistanke om blødende tyktarmsbetændelse vil ens afføring blive undersøgt for bakterier og parasitter, der kan medføre en betændelse, samt afføringens calprotectin, der afspejler hvor betændt tarmen er, i mg betændelse pr kg afføring.

Det kan være svært (eller ligefrem umuligt) at skelne en infektion i tarmen fra blødende tyktarmsbetændelse.

Kikkertundersøgelse

Sygdommen konstateres ved undersøgelse af tyktarmens slimhinde ved hjælp af et langt bøjeligt kikkertrør (koloskopi) og vævsprøver. På den måde kan lægen se direkte, om der er sår eller andre synlige tegn på betændelse i tarmen, samt hvor udbredt den er i tyktarmen.

Hvis kikkertundersøgelsen ikke kan udføres, kan man i stedet udføre en mindre præcis røntgenundersøgelse, kolografi. MR-scanning af tyktarmen hører med i udredningen af slimhindeforandringerne så eventuel differential diagnose som Crohn inflammationsforandringer og forsnævringer kan afdækkes.

Formålet med undersøgelserne er også at udelukke evt. kræftsygdom.

Behandling af blødende tyktarmsbetændelse

Behandlingen af blødende tyktarmsbetændelse er oftest medicinsk og handler om:
  1. at dæmpe betændelsesprocessen, når sygdommen er i udbrud
  2. at nedsætte risikoen for udbrud, når sygdommen er i ro.
Kirurgi, hvor tyktarmen fjernes, foretages kun i sjældne tilfælde

Medicinsk behandling

  1. Binyrebarkhormon bruges til at bringe svær aktiv sygdom i ro, enten i form af stikpiller, indhældning i tarmen, eller i form af tabletter sammen med højdosis D-vitamin tabletter. Medicinen kan på længere sigt medføre svækkelse af knoglerne, forandringer i huden og andre bivirkninger.
  2. 5-aminosalicylsyre (5-asa) har vist sig at kunne nedsætte risikoen for tilbagefald hos 3/4 colitis patienterne, hvis behandlingen fortsættes, selvom sygdommen er i ro. 5-asa er at foretrække ved milde til moderate tilbagefald i kombinationen med tabletter, stikpiller og indhældninger i tarmen.
  3. Azathioprin og 6-Mercaptopurin og metotrexat kan bruges som vedligeholdelses behandling
  4. Biologiske lægemidler, Anti-TNF-antistoffer, vedolizumab og ustekinumab er biologiske lægemidler, som i dag kan anvendes til akutte behandlingsrefraktære colitis ulcerosa patienter før eventuel kolektomi.

Biologiske lægemidler

Anti-TNF-antistoffer er biologiske lægemidler, som i dag kan anvendes til akutte behandlingsrefraktære colitis ulcerosa patienter. 

Gennem de seneste år kan visse behandlingssteder i Danmark tilbyde Telemedicinsk selvinitieret behandling og opfølgning af sygdomsforløbet via APP og egen måling på smartphone af calprotectin. 

Andre navne og stavemåder for blødende tyktarmsbetændelse:

  • Colitis ulcerosa
  • Kronisk tarmbetændelse
læs også: Morbus Crohn

Artiklen er opdateret d. 31-01-2023.