Blærebetændelse – bakterier i urinen giver svie og ubehag
Artboard 1
Nyre- og urinvejssygdomme

Blærebetændelse

Blærebetændelse er en hyppig tilstand, specielt hos kvinder. Sygdommen skyldes ofte, at der er kommet mave-tarm bakterier i urinen. God hygiejne er derfor afgørende.

Symptomer på blærebetændelse

De typiske tegn på blærebetændelse er:
 • Svie ved vandladning
 • Hyppig vandladning.

Andre tegn er:

 • Alment ubehag
 • Kvalme
 • Smerter nedadtil i maven
 • Af og til feber (sjældent over 38,5 grader)
 • Blodig eller uklar urin
 • Urininkontinens.

Børn har ofte svære symptomer som:

 • Nedsat appetit
 • Opkastninger og måske mavesmerter
 • Dårlig trivsel.

Årsager til blærebetændelse

Blærebetændelse skyldes ofte forekomst af mave-tarm-bakterier i urinen, typisk kolibakterier. Forskellige forhold kan øge risikoen for blærebetændelse:
 • Utilstrækkelig hygiejne. Efter toiletbesøg er det vigtigt at tørre væk fra urinrøret.
 • Samleje, specielt analt samleje.
 • "Honey-moon cystit" betyder blærebetændelse efter (hyppige) samlejer med - typisk - ny kæreste.
 • Sten i urinvejene. Sten fremmer væksten af bakterier.
 • Anatomiske forhold, fx udposninger på urinrøret eller dobbeltanlæg af urinveje. Medfører ofte rest-urin i urinvejene.
 • Dårlig blæretømning - fx forårsaget af selskabsblære, nedsynkning af blæren (kvinder) eller forstørret blærehalskirtel (mænd). Resturin i blæren efter vandladning fremmer bakterievækst.
 • Hormonelle ændringer. Kvinder som har passeret overgangsalderen danner mindre kvindeligt hormon (østrogen). Østrogen vedligeholder slimhinderne i urinrør og skede.
 • Blærekateter. Indførsel af et plasticrør (kateter) i blæren bryder den beskyttende barriere mellem hud og blære.
 • Operationer i underlivet og på urinvejene. Samme forklaring som ovenfor.

Hvad kan du selv gøre ved blærebetændelse?

 • Specielt kvinder skal være omhyggelige med den nedre hygiejne.
 • Drik rigeligt, hvis du har mistanke om blærebetændelse (gælder ikke forebyggelse).
 • Drik evt. tranebærsaft for at behandle og forebygge blærebetændelse, da det har effekt på nogle bakterier.

Hvor udbredt er blærebetændelse

Pga. anatomiske forskelle er kvinder mere udsat for blærebetændelse end mænd. Kvinder har et urinrør på 4-5 cm. Mænd har et urinrør på 14-15 cm. Bakterier på huden hos kvinder kommer derfor relativt lettere i kontakt med blæreslimhinden.

Hvordan udvikler blærebetændelse sig?

De fleste tilfælde af blærebetændelse forløber uden problemer. Er der tvivl om effekten af behandling, kan lægen kontroldyrke urinen, hvilket typisk foretages én uge efter afsluttet behandling.

Nyrebækken-betændelse

En sjælden gang udvikler blærebetændelse sig til nyrebækken-betændelse. Tegn på dette er smerter i lænden, høj feber samt udpræget sygdomsfølelse.
Nyrebækken-betændelse skal også behandles med antibiotika, men som regel med en anden type end ved blærebetændelse.

Gentagne blærebetændelser

Kvinder med mere end 3 og mænd/børn med mere end et årligt tilfælde af blærebetændelse siges at have ”gentagne blærebetændelser”. Det gælder også kvinder med mere end 2 tilfælde på 6 måneder.
Denne tilstand kræver særlig opmærksomhed. En eventuel tilgrundliggende årsag skal behandles. Ofte iværksætter lægen en forebyggende langtidsbehandling i typisk 3 måneder med specielle typer antibiotika i lav dosis.

Blærebetændelse pga. overgangsalder

Hos kvinder, som har passeret overgangsalderen, kan gentagne blærebetændelser undertiden forebygges med kvindeligt hormon (østrogen). Østrogen findes i forskellige former.

Undersøgelse for blærebetændelse

Har du trods rigelig væskeindtagelse symptomer på blærebetændelse, bør du gå til læge. Spørg, om du skal medbringe en urinprøve (du kan få prøveglas og vejledning på apoteket).

Lægen har mulighed for at øjebliksteste urinen for indhold af hvide blodlegemer, blod eller nitrit, alle typiske fund ved blærebetændelse. Lægen kan desuden mikroskopere urinen for bakterier/mikroorganismer.

Mikrobiologisk undersøgelse

Ofte vil lægen indsende urinen til undersøgelse på en mikrobiologisk afdeling (urindyrkning), hvilket viser, om der er bakterier til stede og i givet fald mængden og typen. Det gør det nemmere at vælge det mest egnede antibiotika.

Andre navne og stavemåder for blærebetændelse:

 • Urinvejsinfektion
 • Infektion i blærehalsen

Behandling af blærebetændelse

Behandling af blærebetændelse vil typisk ske med sulfonamider, men ikke alle bakterier vil reagere på denne behandling. I så fald kan det være nødvendigt at foretage urindyrkning og herudfra vælge et passende antibiotika.