Chat with us, powered by LiveChat Fobier – ANGST – agora-fobi, social-fobi eller enkel-fobi
Psykiske sygdomme

Fobier

Fobi betegner angst over for særlige situationer eller ting, der normalt ikke betragtes som farlige. Det kan fx være edderkopper, lukkede rum eller store forsamlinger.

Hvad kendetegner fobier?

Fobier er ret almindelige, og man betragter først en fobi som en særlig angstlidelse, når den i vid udstrækning hæmmer ens livsudfoldelse og nedsætter livskvaliteten.
Kendetegnende er også, at man erkender, at angsten er overdreven, men til trods for det kan man ikke kontrollere den.

Forskellige former for fobiske angstlidelser:

 • Agorafobi: Angstfor at forlade sit hjem, komme i forretninger, forsamlinger eller rejse alene med tog, bus eller fly. Med og uden panikangst.
 • Socialfobi: Angst i sociale sammenhænge (som man derfor undgår) pga. frygt for at blive genstand for andre kritiske opmærksomhed eller for at opføre sig pinligt.
 • Enkelfobi: Angst for specifikke situationer, fx højder, lukkede rum, insekter, dyr, flyvning, syn af blod og tandlægebesøg.

Symptomer på angst

Når man udsættes for fobiske situationer, opstår der karakteristiske psykiske og legemlige angstsymptomer som:

 • Hjertebanken
 • Sveden
 • Rysten
 • Mundtørhed
 • Åndenød
 • Kvælningsfornemmelse
 • Smerter eller trykken i brystet
 • Kvalme eller maveuro
 • Svimmelhed
 • Uvirkelighedsfølelse
 • Frygt for at miste selvkontrollen
 • Dødsangst
 • Kuldegysninger eller hedeture
 • Dødhedsfølelse eller snurrende fornemmelser i hænder eller fødder.
Disse angstsymptomer erkendes som overdrevne eller urimelige. De opstår både, når man tænker på eller udsætter sig for de frygtede situationer. Tilbøjeligheden til at undgå den fobiske tilstand er typisk meget udtalt.

Årsager til fobier

Når man udsættes for angstudløsende situationer, kan der let opstå uhensigtsmæssige tanker og forestillinger omkring situationerne, der fører til, at angsten forstærkes over tid, og der opstår forventningsangst.

Hvis man undgår de angstfremkaldende situationer, vil angsten blive forstærket, og der vil opstå en ond cirkel.

Faresignaler

Hvis man oplever sin livskvalitet nedsat på grund af fobiske symptomer og undlader forskellige vigtige handlinger i dagligdagen, er der god grund til at drøfte behandlingsmuligheder med egen læge og dermed hindre yderligere forværring.

Hvad kan man selv gøre ved fobier?

Det er vigtigt at blive opmærksom på sine fobiske reaktioner og forsøge at ændre sine tanker og specielt sin adfærd over for de angstfremkaldende forhold. Det forudsætter grundig information om, hvad fobier er, hvorledes de udvikles og vedligeholdes. Herudover er konkret rådgivning vigtig med indlæring af teknikker, man skal anvende i situationer, der udløser fobiske faktorer.

Når man først har lært og kan anvende relevante teknikker, kan man blive sine fobier kvit og dermed højne sin livskvalitet.

Noget af det vigtigste er at kunne udsætte sig for fobiske situationer og forblive i dem frem for at flygte fra dem. Heraf svækkes den fobiske reaktion, og fobien kan efterhånden helt forsvinde.

Hvor udbredt er fobier

Fobier er relativt hyppige lidelser, der - ligesom andre angstlidelser - optræder dobbelt så ofte hos kvinder som hos mænd.

Undersøgelse af fobier

Fobi-diagnoserne stilles ud fra symptomer, tanker og reaktioner over for de angstudløsende forhold. En grundig psykiatrisk vurdering er sjældent nødvendig.

For at udelukke legemlig sygdom som fx hjerte- og stofskiftesygdom er det vigtigt, at man får en generel helbredsundersøgelse.

Behandling af fobier

Der findes to måder at behandle fobier på:

 • Psykoterapi
 • Medicin.

Psykoterapi

Kognitiv adfærdsterapi er effektiv fx ved agorafobi. Terapien indebærer, at man arbejder med:

 • at ændre uhensigtsmæssige tanker
 • oplysning om lidelsen, symptomernes art og deres indbyrdes sammenhæng
 • gradvis, men systematisk udsættelse for de situationer, der er forbundet med fobisk undvigelsesadfærd (ekspositionsbehandling).
Ved alle fobier er det vigtigt at fortsætte med at udsætte sig for de angstfremkaldende situationer og bemestre dem for herved at forebygge tilbagefald. Kognitiv adfærdsterapi er en så effektiv behandling, at den hurtigt kan give væsentlig bedring eller at fobien ophører.

Medicin

Medicin er en effektiv og enkel behandlingsmetode mod angst, og nogle af de nyere midler mod depression har også en hæmmende virkning på fobiske angstsymptomer. Det kan du læse mere om under behandling af panikangst.

I de sværeste tilfælde er den bedste behandling  at kombinere psykoterapi med medicin. Her kan den medicinske behandling ligefrem være en forudsætning for, at man kan arbejde psykoterapeutisk med angsten.

Læs mere hos: Angstforeningen
Læs mere hos: Psykiatrifonden

Andre navne og stavemåder for fobier:

 • Sygelig frygt
 • Afsky

Artiklen er opdateret d. 01-02-2023.