Astma- og KOL-medicin – brug din inhalator korrekt
Artboard 1
Medicin

Astma og KOL – brug din inhalator korrekt

Det kan virke let at bruge en inhalator – men faktisk er der mange, der bruger inhalatoren forkert. Læs mere her.

Hvad er fordelen ved inhalator?

De fleste tager medicin mod astma og KOL gennem en inhalator, så de får medicinen direkte ned i lungerne – enten i pulverform eller som spray.                                                                                                           Brug af inhalator med astmamedicin giver flere fordele:

 • Man kan nøjes med meget mindre doser, end hvis man tager tabletter.
 • Der er færre bivirkninger end ved tabletter.
Det er meget vigtigt at bruge en inhalator rigtigt, da man ellers risikerer, at det kun er en meget begrænset del af medicinen, der når ned i lungerne. Det kan føre til mangelfuld virkning. 

Hvilken type inhalator skal jeg bruge?

Der findes flere slags inhalatorer på det danske marked.                        De vigtigste typer er:

 • Inhalationsspray, som kan bruges uden og med en åndingsbeholder (spacer)
 • Pulver-inhalator
 • Forstøverapparat til inhalationsvæske

Inhalationsspray

 • Fordelen er, at den ikke fylder ret meget, og den kan rumme op til 300 doser af medicinen.
 • Ulempen er, at den kan være svær at bruge helt korrekt, og at man derfor ikke får det optimale ud af behandlingen.
 • Hvis man bruger inhalationsspray sammen med en åndingsbeholder, kræves det regelmæssig rengøring af åndingsbeholderen.
 • Ved korrekt brug af inhalationsspray vil ca. 10-12 % af den doserede medicin nå ned i lungerne.
Nye, forbedrede inhalationssprays på markedet betyder, at man kan nedsætte dosis af medicin, og at medicinen også virker i de helt små luftveje. Korrekt brug af inhalatoren er dog stadig en forudsætning. 

Supplerende åndingsbeholder

Hvis man supplerer en inhalationsspray med en åndingsbeholder, vil ca. dobbelt så meget medicin blive aflejret i luftvejene. Korrekt brug er oftest ikke noget problem.

 • Fordelen er, at åndingsbeholderen fremmer mængden af medicin, som når ned i lungerne og nedsætter den del, som sætter sig i mund og svælg (vigtigt ved inhalation af binyrebarkhormoner).
 • Ulempen er, at den fylder en del (for stor til en lomme), og at den jævnligt skal gøres ren.
En anden type spray, som ikke bruger drivgas, er Respimat. Den frigiver medicinen som en langsom sky, så medicinen har lettere ved at ned til luftvejene, og den bruges uden åndingsbeholder.

Pulverinhalator

Pulverinhalator er typisk dyrere end inhalationsspray, men mange patienter har lettere ved at bruge den. De fleste lærer hurtigt at bruge en pulverinhalator korrekt. 

Der findes flere pulversystemer på markedet. Fælles for dem er, at man selv skal suge medicinen ned i lungerne – i modsætning til de fleste inhalationssprays, hvor det sker ved hjælp af drivgas. Korrekt brug af pulverinhalator kræver derfor, at man suger hurtigt og kraftigt ind. Hvis man er oppe i årene og svækket, kan det være svært at opnå en tilstrækkelig sugekraft for at suge medicinen ned i lungerne. Dette kan tjekkes hos lægen eller på apoteket


Forstøverapparat til inhalationsvæske

Forstøverapparat til inhalationsvæske er en lille maskine, som forstøver medicin via et forstøverkammer over til en ansigtsmaske eller et mundstykke. 

Selve inhalationen kræver ingen specielle færdigheder, men for at få gavn af apparatet skal man kunne finde ud af at fylde kammeret med væsken korrekt. Der er behov for strøm eller batterier, så der kan dannes en sky af medicin.


Forstøverapparat til inhalationsvæske:

 • Fordelen er, at man kan tage en stor mængde medicin på én gang.
 • Ulemperne er prisen, dårlig medicinudnyttelse og bivirkninger fra eventuelt overforbrug af medicin, som apparatet kan føre til. Apparatet er også besværligt at transportere.
 • Den medicin, som anvendes i et forstøverapparat, virker her og nu og har ikke forebyggende effekt.
Forstøverapparater bruges primært til folk med behov for store doser medicin og en så dårlig lungefunktion, at de har svært ved  at bruge spray eller pulverinhalator korrekt.

Vær opmærksom på

Korrekt brug af inhalator er vigtigt, og du kan få et gratis tjek af din inhalationsteknik på apoteket.
Se videoer af brugen af forskellige inhalatorer på min.medicin.dk.