Chat with us, powered by LiveChat Klyngehovedpine (Hortons hovedpine) - svær hovedpine
Sygdomme i hjerne og nerver

Klyngehovedpine (Horton's hovedpine, cluster headache)

Klyngehovedpine giver anfald en eller flere gange dagligt i perioder af uger til et par måneder (episodisk klyngehovedpine), i værste fald hver dag.

Symptomer på klyngehovedpine

Klyngehovedpine er karakteriseret af meget svære smerter af 15-180 minutters varighed omkring det ene øje og et eller flere følgesymptomer på samme side som smerterne:

 • Rødme i øjet og/eller tåreflåd
 • Tæthed i næse og/eller næseflåd
 • Øjenlågsødem
 • Lille pupil (miosis) og/eller hængende øjenlåg (ptose)
 • Ansigtssved og/eller rødme omkring øjet
 • Bevægelsestrang eller agitation, hvor man ikke har lyst til at snakke med andre

Klyngehovedpineanfald kommer dagligt eller næsten daglig med op til 8 anfald i døgnet i en periode på vanligvis 4-12 uger (klyngeperiode). Herefter kan der være pause i 1-2 år, hvorpå der kan opstå en ny klyngeperiode. Omkring 10% har kronisk klyngehovedpine, det vil sige anfald hver dag året rundt.

Ofte er klyngehovedpine ledsaget af lys- og lydoverfølsomhed, kvalme og eventuelt opkastninger. Disse symptomer er ikke en del af de diagnostiske kriterier og ses også ved migræne.

Klyngehovedpine er altid lokaliseret på den samme side, i modsætning til migræne som ofte skifter side fra anfald til anfald. I meget sjældne tilfælde kan hovedpinen skifte side.

Årsager til klyngehovedpine

Studier af hjernen har vist, at der under anfald af klyngehovedpine, sker en aktivering af hjerneceller i hypothalamus, som er den forreste del af mellemhjernen på samme side som smerterne.

Klyngehovedpine er hos omkring 10% arvelig.

Faresignaler

Søg omgående en læge/skadestue ved følgende symptomer:

 • Pludseligt smæld i hovedet
 • Hovedpine med høj feber
 • Føleforstyrrelser og/eller lammelse som opstår pludseligt.

Kontakt egen læge ved følgende symptomer:

 • Hovedpine som forværres over få uger
 • Uforklarlig markant ændring af hovedpinemønsteret
 • Debut efter 50-års-alderen
 • Morgenhovedpine ledsaget af kvalme.

Hvad kan man selv gøre?

Alkohol kan provokere anfald i perioder med klyngehovedpine.

Hvor udbredt er klyngehovedpine?

Klyngehovedpine forekommer hos 1 ud af 1000. De første anfald viser sig typisk før 50-års alderen, men sjældent hos børn.

I modsætning til migræne har mænd klyngehovedpine dobbelt så hyppigt som kvinder. Omkring 10 % har kronisk klyngehovedpine med anfald hver dag året rundt.

Hvordan udvikler klyngehovedpine sig?

Klyngehovedpine fortsætter sædvanligvis gennem hele livet, men der bliver ofte længere mellem klyngeperioderne.

Undersøgelse ved klyngehovedpine

En undersøgelse hos neurolog er vigtig grundet sjældenheden af klyngehovedpine. 

Diagnosen stilles på baggrund af:

 • Sygehistorie
 • Normal fysisk og neurologisk undersøgelse
 • CT- eller MR-skanning af hjernes arterier (tilførende blodåre) kan i tilfælde af atypiske symptomer være indiceret, men er ikke en del af rutinediagnostik.

Behandling af klyngehovedpine

Akut anfaldsbehandling

Patienter med klyngehovedpine henvises til neurolog eller en neurologisk afdeling, idet lidelsen er sjælden, og behandlingen ofte er vanskelig. Akut anfaldsbehandling skal i reglen suppleres med forebyggende behandling.

Akut anfaldsbehandling:

 • Oxygen (ilt)-inhalation af 7 liter ilt/minut i 10-15 minutter, indtil symptomerne har været ophørt i nogle minutter
 • Injektion under huden (subkutan injektion) af sumatriptan.

Forebyggende behandling

Forebyggende behandling bør starte samme dag, som en ny anfaldsperiode begynder og fortsætte indtil et par uger efter anfaldene er ophørt.
 
Ved episodisk klyngehovedpine prioriteres verapamil fremfor lithium.
 
Ved kronisk klyngehovedpine har lithium første prioritet og verapamil anden prioritet.
 
I nogle tilfælde, hvor der er utilstrækkelig forebyggende effekt, benyttes begge forbyggende midler i kombination.

Ikke farmakologisk medicinsk behandling

Personer med kronisk klyngehovedpine, som ikke har tilstrækkeligt effekt af farmakologisk medicinsk behandling kan i mange tilfælde have effekt af nervestimulation af ganglion sphenopalatinum.

Desværre er firmaet som producerede nervestimulatoren gået konkurs, hvorfor denne behandling desværre ikke er tilgængelig aktuelt.

Patientforening

Danmarks Patientforening for Hovedpineramte:

 www.jegharhovedpine.dk