Artboard 1
Hjerne og nerve

Hortons hovedpine - klyngehovedpine

Hortons hovedpine kaldes også klyngehovedpine fordi anfaldene kommer i klynger, i værste fald kommer de dagligt.

Symptomer på Hortons hovedpine

Hortons hovedpine, eller klyngehovedpine, som lidelsen også kaldes, er karakteriseret ved meget svære smerter omkring det ene øje og et eller flere følgesymptomer:

 • Rødme i øjet
 • Lille pupil
 • Hængende øjenlåg
 • Tåre- og næseflod
 • Tæthed i næsen
 • Ansigtssved
 • Trang til at bevæge sig og en følelse af agitation
 • Ofte også kvalme og lys- og lydoverfølsomhed, men det er ikke en del af de diagnostiske kriterier

Hortons hovedpine er altid lokaliseret på den samme side, men i sjældne tilfælde kan hovedpinen skifte side. Meget sjældent ses tilfælde med dobbeltsidige smerter.

Årsager til Hortons hovedpine

Studier af hjernen har vist, at der under anfald af Hortons hovedpine, klyngehovedpine, sker en aktivering af hjerneceller i hypothalamus, som er den forreste del af mellemhjernen på samme side som smerterne.

Hortons hovedpine kan være arvelig.

Faresignaler

Søg omgående en læge/skadestue ved følgende symptomer:

 • Pludseligt opstået hovedpine (smæld i hovedet)
 • Hovedpine med høj feber
 • Føleforstyrrelser og/eller lammelse som ikke udvikles gradvis, men er fuldt tilstede med det samme.

Kontakt egen læge ved følgende symptomer:

 • Hovedpine som forværres over få uger
 • Uforklarlig markant ændring af hovedpinemønsteret
 • Debut efter 50-års-alderen
 • Morgenhovedpine ledsaget af kvalme.

Hvad kan man selv gøre?

Alkohol kan provokere anfald i perioder med Hortons hovedpine.

Hvor udbredt er Hortons hovedpine?

Klyngehovedpine forekommer hos 1 ud af 500. De første anfald viser sig typisk før 50-års alderen, men sjældent hos børn.

I modsætning til migræne har mænd klyngehovedpine dobbelt så hyppigt som kvinder. Omkring 10 % har kronisk klyngehovedpine med anfald hver dag året rundt.

Hvordan udvikler Hortons hovedpine sig?

Hortons hovedpine fortsætter sædvanligvis gennem hele livet, men der bliver ofte længere mellem klyngeperioderne.

Undersøgelse ved Hortons hovedpine

En undersøgelse hos neurolog er vigtig grundet sjældenheden af Hortons hovedpine. 

Diagnosen stilles på baggrund af:

 • en normal sygehistorie
 • en fysisk og neurologisk undersøgelse
 • evt. supplerende MR-skanning af hjernens blodårer/arterier (MR-angio af hjerne) særlig, hvis der er atypiske symptomer som fx snurren i tungen.

Behandling af Hortons hovedpine

Akut anfaldsbehandling

Patienter med klyngehovedpine henvises til neurolog eller en neurologisk afdeling, idet lidelsen er sjælden, og behandlingen ofte er vanskelig. Akut anfaldsbehandling skal i reglen suppleres med forebyggende behandling.

 • Oxygen (ilt)
 • Inhalation af 7 liter ilt per minut i 10-15 minutter, indtil symptomerne har været ophørt i nogle minutter.
 • Indsprøjtning under huden af lægemiddelstoffet sumatriptan.

Andre navne og stavemåder for Hortons hovedpine:

 • Klyngehovedpine
 • Anfaldsvis hovedpine

Forebyggende behandling

Forebyggende behandling bør starte samme dag, som en ny anfaldsperiode begynder og fortsætte et par uger efter anfaldene er ophørt.
Ved episodisk klyngehovedpine prioriteres verapamil fremfor lithium.
Ved kronisk Hortons hovedpine har lithium første prioritet og verapamil anden prioritet.
I nogle tilfælde, hvor der er utilstrækkelig forebyggende effekt benyttes begge forbyggende midler i kombination.

Anden ikke farmakologisk medicinsk behandling

Personer med kronisk klyngehovedpine, som ikke har tilstrækkeligt effekt af farmakologisk medicinsk behandling kan i mange tilfælde have effekt af nervestimulation af ganglion sphenopalatinum.
læs også: Migræne