Chat with us, powered by LiveChat Medicinoverforbrugshovedpine – Har du kronisk hovedpine?
Sygdomme i hjerne og nerver

Medicinoverforbrugshovedpine

Medicinoverforbrugshovedpine er en hyppig hovedpineform, som opstår, når man tager for mange hovedpinepiller igennem en længere periode.

Symptomer på medicinoverforbrugshovedpine

Medicinoverforbrugshovedpine er en kronisk hovedpineform. Det betyder, at man har hovedpine 15 dage eller mere hver måned gennem en periode på mindst 3 måneder.

Symptomer på tilstanden er fx, at:

 • man får flere og flere dage med hovedpine
 • hovedpinen bliver kraftigere og varer længere
 • hovedpinen kan skifte fra et klart hovedpinemønster til et mere blandet og broget mønster
 • man har ofte daglig bagvedliggende hovedpine med forværringer indimellem
 • den smertestillende medicin virker dårligere end før, eller virker måske slet ikke
 • man kan opleve øget tendens til nervøsitet og tristhed
 • man medbringer ofte smertestillende medicin, når man er væk hjemmefra i længere tid
Symptomerne medfører ofte, at man øger sit forbrug af smertestillende for at dulme hovedpinen. Men nu har den smertestillende medicin en forringet virkning, og en ond cirkel er startet.

Årsag til medicinoverforbrugshovedpine

Medicinoverforbrugshovedpine skyldes et for stort forbrug af smertestillende medicin (fx paracetamol, ibuprofen, acetylsalicylsyre, triptaner, tramadol og morfin) gennem en periode på mindst 3 måneder – også selvom det tages for en anden type smerte end hovedpine.

Forbruget opgøres efter, hvor mange dage om måneden, man har taget smertestillende medicin og ikke efter, hvor mange piller, man har taget.

En tommelfingerregel er, at man højst må tage smertestillende 2 dage om ugen i gennemsnit, svarende til 9 dage om måneden. 

Man må dog godt tage paracetamol og ibuprofen op til 14 dage per måned, hvis ikke man kombinerer det med anden smertestillende medicin. Men det anbefales alligevel at holde sig til de max 2 dage/uge.

Faresignaler

Hovedpine er meget sjældent et symptom på en alvorlig tilstand. Men man skal dog være opmærksom på faresignaler. 

Søg læge med det samme, hvis:

 • hovedpinen bliver markant anderledes eller tiltager pludseligt.
 • der opstår lammelser, talebesvær, svimmelhed, kvalme, opkastninger, feber eller synsforstyrrelser samtidig med hovedpinen.
Medicinoverforbrugshovedpine-diagnosen bør principielt først stilles, når andre årsager til hovedpinen er usandsynlige.

Hvad kan man selv gøre?

Det er en god idé at holde regnskab over antal dage med hovedpine og antal dage med smertestillende medicin. Det kan man gøre ved at udfylde en hovedpinekalender. Det vil også hjælpe lægen til at stille den korrekte diagnose.

Man kan forebygge medicinoverforbrugshovedpine ved at begrænse sit indtag af smertestillende lægemidler. 

Det kan også være vigtigt at søge læge for at få en korrekt behandling for sin hovedpine. Egen læge kan guide eller eventuelt henvise til en neurolog ved behov.

Hvor udbredt er medicinoverforbrugshovedpine?

Omkring 100.000 danskere lider af medicinoverforbrugshovedpine. Det rammer næsten dobbelt så mange kvinder som mænd, formentlig fordi flere kvinder end mænd lider af hovedpine. Medicinoverforbrugshovedpine rammer de, som lider af hovedpine i forvejen, og ses hyppigst i 25 – 65 års-alderen, men kan udvikles i alle aldre, også hos børn.
Hovedpinekalender: Download hovedpinekalenderen

Hvordan udvikler medicinoverforbrugshovedpine sig?

Man kan godt tage smertestillende medicin dagligt i en kortere periode, hvis man fx er blevet opereret eller har hold i ryggen. Men perioden skal ikke vare flere måneder.
Før medicinoverforbrugshovedpine opstår, har der ofte været 10-15 forudgående år med anfaldsvis hovedpine, men det kan også opstå over en kortere periode. 

Ond smerte-cirkel

Hvis hovedpinen forværres, fx i belastede eller travle perioder i vores liv, kan det medføre et øget forbrug af smertestillende medicin. Dermed ryger man ind i en ond cirkel, hvor behovet for smertestillende medicin øges samtidigt med, at det store forbrug af smertestillende medvirker til endnu flere dage med hovedpine.
Det ses også hyppigt, at medicinoverforbrugshovedpine opstår, når der tages smertestillende for andre smerter end hovedpine.

Undersøgelse for medicinoverforbrugshovedpine

En undersøgelse for medicinoverforbrugshovedpine vil i første omgang indebære en uddybende lægesamtale om hovedpinen.

Man bør medbringe en udfyldt hovedpinekalender, da diagnosen stilles ud fra antal dage med hovedpine og dage med smertestillende medicin per måned

Det kan være nødvendigt med yderligere undersøgelse for at udelukke andre årsager til hovedpinen.

Andre navne og stavemåder for medicinoverforbrugshovedpine:

 • Kronisk hovedpine
 • Årsagsbetinget hovedpine

Behandling for medicinoverforbrugshovedpine

Den anbefalede og mest effektive behandling er et brat stop af al smertestillende medicin i to måneder (medicinsanering). Det kan give forbigående symptomer som svær hovedpine, kvalme, hjertebanken, nervøsitet, rastløshed, lavt blodtryk og søvnbesvær.
Ud af de personer, som gennemfører medicinsaneringen, vil op til 80 % fortsat være fri for medicinoverforbrug efter 1 år. Medicinsanering kan for mange sænke antallet af hovedpinedage og styrken af hovedpinen. Samtidig vil hovedpinen efter medicinsanering være mere modtagelig for andre behandlingstiltag.
Hvis man er i behandling med stærkere smertestillende (fx tramadol, morfin eller morfinlignende præparater), eller hvis man har behov for støtte til at stoppe medicinen, bør man kontakte sin egen læge.

Hvad er medicinoverforbrugshovedpine?

Se videoen hvor læge Louise Carlsen fortæller om medicinoverforbrugshovedpine

Se videoen, der viser fald sammen og ret op øvelsen

Fysiske øvelser er en vigtig del af forebyggelse og behandling af hovedpine. Her viser vi "Fald sammen og ret op - øvelsen".

Gør noget ved din hovedpine: se videoen om skuffe-øvelsen

Sådan laver du skuffeøvelsen: Du skal sidde ret op og ned på en stol og føre hagen frem og tilbage 10 gange i roligt tempo. Du skal lave skuffeøvelsen mindst 3 gange dagligt

Se videoen og lær, hvordan du laver udspænding af nakkemuskler

Alt du skal bruge er en dørkarm. Stil dig op ad den og lav udspændingsøvelsen mindst 2 gange dagligt.

Videoen viser, hvordan du laver udspænding af halsmusklen

Udspænding af halsmusklen kan afhjælpe hovedpine. Lav den enkle strækøvelse 2 gange dagligt.

Forebyg hovedpine med skuldertræning : Se videoen om skuldertræning med elastik

Skuldertræning hjælper mod hovedpine. Du kan bruge elastik eller håndvægte, som modstand når du fører skuldrene op og ned.

Se videoen og lær, hvordan du laver nakketræning med elastik

Nakketræning hjælper mod hovedpine. Start med ansigtet mod væggen og elastikken bag nakken.
Artiklen er opdateret d 20-09-2022