Chat with us, powered by LiveChat Migræne – Stress, alkohol og chokolade kan give anfald
Sygdomme i hjerne og nerver

Migræne

Migræne er en kraftig hovedpine, der ofte ledsages af kvalme, opkastning, lydoverfølsomhed og lysskyhed.

Hvad er migræne?

Migræne er en anfaldsvis lidelse som findes i to forskellige former:
 • Migræne uden aura, starter oftest før 40-års alderen.
 • Migræne med aura, starter oftest før 50-års alderen. Sporadisk og familiær hemiplegisk migræne er meget sjældne undertyper af migræne med aura.

Aura

Aura er forbigående halvsidige synsforstyrrelser, føleforstyrrelser, og/eller tale-/sprogforstyrrelser af typisk 20 minutter til 1 times varighed. Aura indtræder som regel før hovedpinen.
Ved sporadisk og familiær hemiplegisk migræne er der kraftnedsættelse/lammelse, hvilket ikke ses ved vanlig migræne med aura. Forskellen på sporadisk og familiær hemiplegisk migræne er om der én eller flere med samme sygdom i familien.

Symptomer på migræne

 
Migræne uden aura

Anfald varer ubehandlet mellem 4-72 timer og ledsages af mindst to af følgende smertekarakteristika:

 • Halvsidig lokalisation
 • Moderat/svær intensitet
 • Dunkende/pulserende smerte
 • Forværring ved fysisk aktivitet.

Samt mindst en af kombinationer af ledsagesymptomer:

 • Lys- og lydoverfølsomhed
 • Kvalme og/eller opkastning.
Migræne med aura
Aura-symptomerne kommer typisk før selve hovedpinen.

 • Synsforstyrrelser (synsaura) er typisk halvsidig lysende zigzag flimmer, som starter centralt i synsfeltet, og siden bevæger sig gradvist sig ud mod periferien af synsfeltet.
 • Føleforstyrrelser (sensorisk aura) er oftest en halvsidig prikken/stikken, som starter i fingrene og langsomt bevæger sig op i armen, ansigt og tunge. Siden kan der opstå følelsesløshed i huden.
 • Tale-/sprogforstyrrelser (afasisk aura) er typisk sort tale/volapyk, fordi man får problemer med at sige/udtrykke, det man vil, men ofte ved man godt hvad det er man ønsker at sige, men kan ikke få det sagt.
Den efterfølgende hovedpine er ofte tilsvarende migræne uden aura, men hovedpinen kan også være mindre udtalt og nogle får slet ikke hovedpine (migræne aura uden hovedpine).
Hvis der er flere aurasymptomer, kommer de ofte efter hinanden: Typisk i rækkefølgen synsforstyrrelse, tale/sprogforstyrrelse og til sidst føleforstyrrelse.

Menstruel migræne 

Nogle kvinder har alene migræne i forbindelse med menstruation, det kaldes ren menstruel migræne. Andre kvinder har tilsvarende migræne i forbindelse med mindst 2 ud af 3 menstruationer, samt migræne anfald imellem menstruationerne, hvilket kaldes menstruel-relateret migræne.

Sporadisk og familiær hemiplegisk migræne

Kraftnedsættelse/lammelse (motorisk aura) omfatter i reglen arm, ben, ansigt og krop på den ene side.

Årsager til migræne

Smerterne fra migræne kommer fra nervefibre, som ligger i forbindelse med blodårerne i hjernen. Den præcise mekanisme kender man forsat ikke.
Både migræne uden aura og migræne med aura skyldes en kombination af arvelige og miljømæssige faktorer.
Familiær hemiplegisk migræne forårsages af en gendefekt, og der kendes forskellige gendefekter som hver især kan forårsage familiær hemiplegisk migræne. I nogle tilfælde opstår en gendefekt på ny (de novo mutation), hvilket er påvist hos nogle personer med sporadisk hemiplegisk migræne

Andre årsager

 • Menstruel migræne skyldes langvarigt fald i østrogen-koncentrationen, som man ser forud for menstruation.

Faresignaler

Søg omgående læge/skadestue ved:
 • Pludseligt opstået hovedpine (smæld i hovedet)
 • Føleforstyrrelser og/eller lammelse som ikke udvikles gradvist, men er fuldt til stede med det samme.
 • Hovedpine med høj feber.
Kontakt egen læge ved følgende symptomer:
 • Hovedpine som forværres over få uger
 • Uforklarlig markant ændring af hovedpinemønsteret
 • Hovedpine som ikke skifter lokalisation fra anfald til anfald
 • Aura symptomer som ikke skifter side fra anfald til anfald
 • Aura symptomer som varer mere end 1 time
 • Debut efter 50 års alderen
 • Migræne hvor medicin ikke virker
 • Morgenhovedpine ledsaget af kvalme.

Hvad kan man selv gøre ved migræne?

 • Regelmæssigt levemønster inklusiv søvn. Skifteholdsarbejde forværrer ofte hyppigheden af migræne.
 • I forbindelse med migræneanfald har afslapning en dokumenteret effekt.
 • Sollys, særlig når solen står lavt forår og efterår, kan fremprovokere aura.

Hvor udbredt er migræne?

Omkring 1 % af børn, 10 % af mænd og 20 % af kvinder har eller har haft migræne uden aura. 1 % af børn, 6 % af mænd og 10 % af kvinder har migræne med aura.
 
Omkring 1/3 af alle kvinder har menstruel migræne eller menstruel-relateret migræne.
 
Sporadisk og familiær hemiplegisk migræne er forholdsvis sjældne lidelser.

Hvordan udvikler migræne sig?

For alle typer migræne gælder, at anfaldene typisk blive mindre hyppige og mildere med alderen, og hos mange ophører anfaldene helt med alderen.
Aura forsætter dog livet ud. Hos enkelte kan der opstå perioder med meget hyppige anfald, hvilket bør foranledige kontakt til egen læge.

Undersøgelse for migræne

Diagnosen migræne stilles på baggrund af:
 • sygehistorie
 • en normal fysisk og neurologisk undersøgelse
Undertiden kan supplerende undersøgelser, som eksempelvis CT- og/eller MR-skanning af hjernens arterier (tilførende blodåre) være nødvendig, men dette er ikke rutine undersøgelser.

Behandling af migræne

Behandling ved akutte anfald af migræne:
 • Migræne uden aura, migræne med aura og menstruel migræne kan behandles med triptaner, eller en kombination af smertestillende medicin, fx paracetamol og et NSAID. Andre alternativer er ASA kombinationspræparater og ergotamin.
 • Ved sporadisk og familiær hemiplegisk migræne anbefales forsigtighed med triptaner. Primært anbefales en kombination af paracetamol og NSAID.
 • Børn behandles bedst med stikpiller med paracetamol og nogle timers søvn. Triptaner er effektive til teenagere, men dosis skal justeres nøje ift. vægt. Tal altid med lægen om det.
 • Gravide bør undgå medicin. Alternativet er stikpiller med paracetamol eller sumatriptan. Tal altid med lægen om det.

Forebyggende (profylaktisk) behandling af migræne:

Formålet med forebyggende behandling af migræne uden aura, migræne med aura og menstruel migræne er at mindske (reducere) anfalds frekvensen og ofte kortere varighed af anfald. Hvornår man begynder med forebyggende behandling vil være en afvejning af effekten af akut anfalds behandling, anfalds frekvens og anfalds varighed.

 • Βetablokkere er oftest førstevalgspræparat
 • Cardesartancilexe (ikke registret indikation) og antiepileptika er ofte anvendt.
 • Andre alternativer er flunarizin, pizotifen, clonidin, amitriptylin
 • CGRP-antistoffer kræver mindst 4 dage med migræne per måned, og anbefales af Medicinrådet primært anvendt til kronisk migræne som følge af den høje pris.
 • Botox ved vanlig migræne er ikke klarlagt, bør kun benyttes af specialister til behandling af kronisk migræne.

Ikke medikamentel behandling af migræne

Akupunktur og kiropraktisk manipulation har muligvis en vis effekt på migræne. Derimod har psykoterapi, fysioterapi, tandbehandling og homøopati ingen dokumenteret effekt på behandling af migræne.

Andre navne og stavemåder for migræne:

 • Hovedpine
 • Anfald af hovedsmerter

Patientforening:

Der findes en patientforening for personer, der lider af migræne. Den hedder "Migræne og hovedpineforeningen". Se mere www.hovedpineforeningen.dk