Odense Bolbro Apotek

Apoteker Ragnhild Birgitte Jensen
Apotekets navn Odense Bolbro Apotek
Adresse Middelfartvej 129
Postnummer / by 5200 Odense V
Telefon 66 16 75 00
Faxnummer 66 16 87 66
E-mail bolbro@apoteket.dk
Hjemmeside www.bolbroapotek.dk
CVR-nummer 33550650

Åbningstider

 • Mandag
  09:00-17:30
 • Tirsdag
  09:00-17:30
 • Onsdag
  09:00-17:30
 • Torsdag
  09:00-17:30
 • Fredag
  09:00-18:00
 • Lørdag
  09:30-13:30
 • Søndag
  Lukket
Apoteker UDEN vagt har lukket på helligdage/lukkedage. Apoteker MED vagt har åbent som om søndagen. Læs mere under Vagtåbent eller kontakt apoteket.

Ventetid på Odense Bolbro Apotek

Tidspunkt Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag
Morgen 9-11 1:14 1:06 1:59 0:54 1:16 2:40
Frokost 11-13 1:13 1:27 1:58 1:09 1:36 2:10
Tidlig eftermiddag 13-15 1:22 1:03 1:54 0:54 1:18 1:56
Sen eftermiddag efter 15 1:06 1:14 1:32 1:10 1:08
Hele dagen 1:13 1:13 1:50 1:03 1:20 2:22
Målingerne er angivet som minutter:sekunder. Målingen er baseret på kunder, der har trukket et ventetidsnummer i perioden 19-08-2019 til 14-09-2019

Info

 • Kvalitetscertificeret

Lægemidler

 • Dosisdispensering
 • Medicingennemgang, få styr på medicinen
 • Medicinsamtale – Manglende medicinefterlevelse ved kronisk sygdom
 • Medicinsamtale – Nydiagnosticeret kronisk sygdom
 • Tjek på inhalation

Andre ydelser

 • Brystpumpeudlejning
 • Influenzavaccinationer

Distribution

 • Køventetid
  Gennemsnitlig ventetid under 5 min. Højst 5 % må vente mere end 10 min. Ventetidsmålsætningen skal på dagsbasis være opfyldt i apotekets normale åbningstid.
 • Køventetid, målopfyldelse
  Offentliggøres løbende på apoteket.dk
 • Fejludlevering
  Vi tilstræber, at der ikke sker fejl, men når der sker fejl, bliver de registreret, analyseret og vurderet for at kunne opnå læring samt foretage en mulig kvalitetsforbedring. Grænseværdien for fejl er 0,02 % i forhold til antal ordinationer.
 • Fejludlevering, målopfyldelse
  01.01.2017-31.12.2017: 0,015 %
 • Fejludlevering ved dosisdispensering
  Vi tilstræber, at der ikke sker fejl i forbindelse med udlevering af dosispakket medicin. Fejl registreres, analyseres og vurderes på samme vis som en fejl som beskrevet ovenfor. Vores mål er, at der højest registreres 1 fejludlevering i forbindelse med d
 • Fejludlevering ved dosisdispensering, målopfyldelse
  01.08.2017-01.07.2018: 0 fejl
 • Servicegrad (leveringsevne)
  Målet er altid at have minimum 98,0 % af lægemidlerne hjemme, når de ønskes afhentet (målt over en uge).
 • Servicegrad (leveringsevne), målopfyldelse
  98,5 % i uge 25 , 2018

Rådgivning og information

 • Faglig rådgivning og information i skranken
  Alle kunder inviteres til dialog uanset ærinde på apoteket og får tilpasset rådgivning på baggrund af en systematisk behovsafdækning. Apoteket følger Danmarks Apotekerforenings sektorkrav til skrankerådgivning.
 • Faglig rådgivning og information i skranken, målopfyldelse
  På baggrund af evaluering medio 2017, vurderes det at ca. 96 % af kunderne (både håndkøb og recept) inviteres til dialog. Måling i uge 39, 2017 viste at ca. 77% af dosiskunderne tilbydes rådgivning.
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder
  Information og skriftligt materiale sendes med varerne, hvis det findes relevant og altid ved substitution. Forsendelseskunder kan i hele apotekets åbningstid få telefonisk kontakt til faguddannet personale.
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder, målopfyldelse
  Mål opfyldt.

Medarbejdere på apoteket

 • Apotekeren (apotekets ejer)
  Ragnhild Birgitte Jensen
 • Apotekets farmaceuter
  1 farmaceut
 • Apotekets farmakonomer
  3-4 farmakonomer
 • Apotekets farmakonomelever
  1 farmakonomelev
 • Apotekets øvrige medarbejdere
  2 øvrige medarbejdere

Handicapbetjening

 • Fysisk tilgængelighed for handicappede
  Apoteket ligger i gadeniveau, dvs. let adgang for kørestole mv.
 • Andre servicetiltag for handicappede
  Udbringning af medicin

Apotekets udleveringspraksis

Her ses en tabel med oplysninger om apotekets udleveringspraksis i forhold til salg af receptmedicin, der kan substitueres. Substitution betyder, at vi udleverer et andet og billigere lægemiddel end det, lægen har skrevet på recepten. Lægemidlerne har samme virksomme stof.
A B C
Almindelige medicinpakninger Apoteket 79,0% 14,2% 6,7%
Landsgennemsnit 77,1% 14,8% 8,1%
Dosispakket medicin Apoteket 87,0% 8,1% 4,9%
Landsgennemsnit 79,8% 10,1% 10,1%
Oplysningerne vedrører perioden fra oktober 2018 til marts 2019

Tallene i skemaet viser, hvilken procentdel af vores udleveringer af receptmedicin der var:

A: Det billigste lægemiddel (herunder hvor vi udleverer det billigste lægemiddel, som er tilgængeligt, (det billigste lægemiddel kan ikke skaffes) samt hvor recepten er påtegnet "ikke substitution", og vi ikke må substituere til et billigere lægemiddel) 

B: Lægemidler, der er udleveret inden for en fastsat bagatelgrænse. Det vil sige, at det ikke er det billigste lægemiddel men inden for en bagatelgrænse, som vi kan udlevere til dig.

C: Lægemidler der er udleveret uden for den fastsatte bagatelgrænse. Det vil sige dyrere lægemidler over bagatelgrænsen, hvor vi som udgangspunkt skal substituere til det billigste lægemiddel.

I forbindelse med udlevering af dosispakket medicin er udleveringspraksis afhængig af dosispakkeapotekets sortiment.

Vi er forpligtiget til at udlevere det billigste lægemiddel til dig. Vi kan dog i de tilfælde, hvor vi ikke har det billigste lægemiddel på lager, udlevere et lægemiddel til dig, der er lidt dyrere, men inden for en fastsat bagatelgrænse. Vi skal her oplyse dig om prisforskellen på det billigste lægemiddel, og det lægemiddel du får udleveret

 

Mulige årsager til at apoteket ikke har udleveret det billigste tilgængelige lægemiddel:

 • Lægen har skrevet på recepten, at der skal udleveres det ordinerede lægemiddel, hvormed apoteket ikke må substituere til et eventuelt billigere lægemiddel.
 • Kunden har ønsket et andet og dyrere lægemiddel.
 • Apoteket har ikke det billigste tilgængelige lægemiddel på lager, og kunden vil ikke vente på, at apoteket skaffer det.
 • Situationer hvor det billigste lægemiddel ikke kan fremskaffes

Korup Apoteksfilial

Apoteker Ragnhild Birgitte Jensen
Apotekets navn Korup Apoteksfilial
Adresse Åbakkevej 67 D
Postnummer / by 5210 Odense NV
Telefon 65 94 30 02
Faxnummer 63 18 18 90
E-mail korup@apoteket.dk
Hjemmeside www.korupapotek.dk
CVR-nummer 33550650

Åbningstider

 • Mandag
  09:00-17:30
 • Tirsdag
  09:00-17:30
 • Onsdag
  09:00-17:30
 • Torsdag
  09:00-17:30
 • Fredag
  09:00-17:30
 • Lørdag
  09:00-13:00
 • Søndag
  Lukket
Apoteker UDEN vagt har lukket på helligdage/lukkedage. Apoteker MED vagt har åbent som om søndagen. Læs mere under Vagtåbent eller kontakt apoteket.

Ventetid på Korup Apoteksfilial

Uge 22, 2018: gns. ventetid ca. 1 minut. Alle kunder blev ekspederet indenfor 10 min.

Info

 • Kvalitetscertificeret

Lægemidler

 • Dosisdispensering
 • Medicingennemgang, få styr på medicinen
 • Medicinsamtale – Manglende medicinefterlevelse ved kronisk sygdom
 • Medicinsamtale – Nydiagnosticeret kronisk sygdom
 • Tjek på inhalation

Distribution

 • Køventetid
  Gennemsnitlig ventetid under 5 min. Højst 5 % må vente mere end 10 min. Ventetidsmålsætningen skal på dagsbasis være opfyldt i apotekets normale åbningstid.
 • Køventetid, målopfyldelse
  Uge 22, 2018: gns. ventetid ca. 1 minut. Alle kunder blev ekspederet indenfor 10 min.
 • Fejludlevering
  Vi tilstræber, at der ikke sker fejl, men når der sker fejl, bliver de registreret, analyseret og vurderet for at kunne opnå læring samt foretage en mulig kvalitetsforbedring. Grænseværdien for fejl er 0,02 % i forhold til antal ordinationer.
 • Fejludlevering, målopfyldelse
  01.01.2017-31.12.2017: 0,013%
 • Fejludlevering ved dosisdispensering
  Vi tilstræber, at der ikke sker fejl i forbindelse med udlevering af dosispakket medicin. Fejl registreres, analyseres og vurderes på samme vis som en fejl som beskrevet ovenfor. Vores mål er, at der højest registreres 1 fejludlevering i forbindelse med d
 • Fejludlevering ved dosisdispensering, målopfyldelse
  01.08.2017-01.07.2018: 0 fejl (forkert indtagelsestidspunkt; ikke patientsikkerhedskritisk)
 • Servicegrad (leveringsevne)
  Målet er altid at have minimum 98,0 % af lægemidlerne hjemme, når de ønskes afhentet (målt over en uge).
 • Servicegrad (leveringsevne), målopfyldelse
  Uge 25, 2018: 96,7%

Rådgivning og information

 • Faglig rådgivning og information i skranken
  Alle kunder inviteres til dialog uanset ærinde på apoteket og får tilpasset rådgivning på baggrund af en systematisk behovsafdækning. Apoteket følger Danmarks Apotekerforenings sektorkrav til skrankerådgivning.
 • Faglig rådgivning og information i skranken, målopfyldelse
  På baggrund af evaluering medio 2017, vurderes det at ca. 96 % af kunderne inviteres til dialog, dvs. tilbydes rådgivning. Dette er gældende for både recept- og håndkøbskunder. Måling i uge 39, 2017 viste at ca. 77% af dosiskunderne tilbydes rådgivning.
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder
  Forsendelse varetages fra Odense Bolbro Apotek.

Medarbejdere på apoteket

 • Apotekeren (apotekets ejer)
  Ragnhild Birgitte Jensen
 • Apotekets farmaceuter
  0-1 farmaceut
 • Apotekets farmakonomer
  2 farmakonomer
 • Apotekets farmakonomelever
  1 farmakonomelev

Handicapbetjening

 • Fysisk tilgængelighed for handicappede
  Personalet på Korup Apotek er opmærksomme på, om de via trykknap skal åbne automatisk dør for gangbesværede kunder mv.

Apotekets udleveringspraksis

Her ses en tabel med oplysninger om apotekets udleveringspraksis i forhold til salg af receptmedicin, der kan substitueres. Substitution betyder, at vi udleverer et andet og billigere lægemiddel end det, lægen har skrevet på recepten. Lægemidlerne har samme virksomme stof.
A B C
Almindelige medicinpakninger Apoteket 75,9% 16,1% 8,0%
Landsgennemsnit 77,1% 14,8% 8,1%
Dosispakket medicin Apoteket 85,4% 6,5% 8,0%
Landsgennemsnit 79,8% 10,1% 10,1%
Oplysningerne vedrører perioden fra oktober 2018 til marts 2019

Tallene i skemaet viser, hvilken procentdel af vores udleveringer af receptmedicin der var:

A: Det billigste lægemiddel (herunder hvor vi udleverer det billigste lægemiddel, som er tilgængeligt, (det billigste lægemiddel kan ikke skaffes) samt hvor recepten er påtegnet "ikke substitution", og vi ikke må substituere til et billigere lægemiddel) 

B: Lægemidler, der er udleveret inden for en fastsat bagatelgrænse. Det vil sige, at det ikke er det billigste lægemiddel men inden for en bagatelgrænse, som vi kan udlevere til dig.

C: Lægemidler der er udleveret uden for den fastsatte bagatelgrænse. Det vil sige dyrere lægemidler over bagatelgrænsen, hvor vi som udgangspunkt skal substituere til det billigste lægemiddel.

I forbindelse med udlevering af dosispakket medicin er udleveringspraksis afhængig af dosispakkeapotekets sortiment.

Vi er forpligtiget til at udlevere det billigste lægemiddel til dig. Vi kan dog i de tilfælde, hvor vi ikke har det billigste lægemiddel på lager, udlevere et lægemiddel til dig, der er lidt dyrere, men inden for en fastsat bagatelgrænse. Vi skal her oplyse dig om prisforskellen på det billigste lægemiddel, og det lægemiddel du får udleveret

 

Mulige årsager til at apoteket ikke har udleveret det billigste tilgængelige lægemiddel:

 • Lægen har skrevet på recepten, at der skal udleveres det ordinerede lægemiddel, hvormed apoteket ikke må substituere til et eventuelt billigere lægemiddel.
 • Kunden har ønsket et andet og dyrere lægemiddel.
 • Apoteket har ikke det billigste tilgængelige lægemiddel på lager, og kunden vil ikke vente på, at apoteket skaffer det.
 • Situationer hvor det billigste lægemiddel ikke kan fremskaffes

OKPlus Blommenslyst Medicinudleveringssted

Apoteker Ragnhild Birgitte Jensen
Apotekets navn OKPlus Blommenslyst Medicinudleveringssted
Adresse OK Plus, Middelfartvej 428
Postnummer / by 5491 Blommenslyst
Telefon 65 96 71 38
Faxnummer
E-mail
Hjemmeside
CVR-nummer 33550650

Åbningstider

 • Mandag
  06:00-21:00
 • Tirsdag
  06:00-21:00
 • Onsdag
  06:00-21:00
 • Torsdag
  06:00-21:00
 • Fredag
  06:00-21:00
 • Lørdag
  07:00-21:00
 • Søndag
  07:00-21:00
Apoteker UDEN vagt har lukket på helligdage/lukkedage. Apoteker MED vagt har åbent som om søndagen. Læs mere under Vagtåbent eller kontakt apoteket.

Tarup Apotek

Apoteker Ragnhild Birgitte Jensen
Apotekets navn Tarup Apotek
Adresse Rugvang 36-40
Postnummer / by 5210 Odense NV
Telefon 66 16 14 00
Faxnummer 66 16 50 33
E-mail tarup@apoteket.dk
Hjemmeside www.tarupapotek.dk
CVR-nummer 33550650

Åbningstider

 • Mandag
  09:30-18:00
 • Tirsdag
  09:30-18:00
 • Onsdag
  09:30-18:00
 • Torsdag
  09:30-19:00
 • Fredag
  09:30-19:00
 • Lørdag
  09:30-16:00
 • Søndag
  Lukket
Apoteker UDEN vagt har lukket på helligdage/lukkedage. Apoteker MED vagt har åbent som om søndagen. Læs mere under Vagtåbent eller kontakt apoteket.

Ventetid på Tarup Apotek

Tidspunkt Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag
Morgen 9-11 2:31 1:46 2:09 1:35 2:24 2:37
Frokost 11-13 1:45 1:41 2:02 1:32 3:01 1:51
Tidlig eftermiddag 13-15 2:01 1:52 1:22 1:32 2:05 1:31
Sen eftermiddag efter 15 1:59 1:57 1:39 1:35 1:53
Hele dagen 2:02 1:49 1:46 1:33 2:21 2:04
Målingerne er angivet som minutter:sekunder. Målingen er baseret på kunder, der har trukket et ventetidsnummer i perioden 19-08-2019 til 14-09-2019

Info

 • Kvalitetscertificeret

Lægemidler

 • Dosisdispensering
 • Medicingennemgang, få styr på medicinen
 • Medicinsamtale – Manglende medicinefterlevelse ved kronisk sygdom
 • Medicinsamtale – Nydiagnosticeret kronisk sygdom
 • Tjek på inhalation

Andre ydelser

 • Brystpumpeudlejning
 • Influenzavaccinationer

Distribution

 • Køventetid
  Gennemsnitlig ventetid under 5 min. Højst 5 % må vente mere end 10 min. Ventetidsmålsætningen skal på dagsbasis være opfyldt i apotekets normale åbningstid.
 • Køventetid, målopfyldelse
  Offentliggøres løbende på apoteket.dk
 • Fejludlevering
  Vi tilstræber, at der ikke sker fejl, men når der sker fejl, bliver de registreret, analyseret og vurderet for at kunne opnå læring samt foretage en mulig kvalitetsforbedring. Grænseværdien for fejl er 0,02 % i forhold til antal ordinationer.
 • Fejludlevering, målopfyldelse
  01.01.2017-31.12.2017: 0,013 %
 • Fejludlevering ved dosisdispensering
  Vi tilstræber, at der ikke sker fejl i forbindelse med udlevering af dosispakket medicin. Fejl registreres, analyseres og vurderes på samme vis som en fejl som beskrevet ovenfor. Vores mål er, at der højest registreres 1 fejludlevering i forbindelse med d
 • Fejludlevering ved dosisdispensering, målopfyldelse
  01.08.2017-01.07.2018: 0 fejl
 • Servicegrad (leveringsevne)
  Målet er altid at have minimum 98,0 % af lægemidlerne hjemme, når de ønskes afhentet (målt over en uge).
 • Servicegrad (leveringsevne), målopfyldelse
  98,8 % uge 25, 2018

Rådgivning og information

 • Faglig rådgivning og information i skranken
  Alle kunder inviteres til dialog uanset ærinde på apoteket og får tilpasset rådgivning på baggrund af en systematisk behovsafdækning. Apoteket følger Danmarks Apotekerforenings sektorkrav til skrankerådgivning.
 • Faglig rådgivning og information i skranken, målopfyldelse
  På baggrund af evaluering medio 2017, vurderes det at ca. 96% (recept og håndkøb) inviteres til dialog, dvs. tilbydes rådgivning. Måling i uge 39, 2017 viste at ca. 77% af dosiskunderne tilbydes rådgivning.
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder
  Forsendelse varetages fra Odense Bolbro Apotek.

Medarbejdere på apoteket

 • Apotekeren (apotekets ejer)
  Ragnhild Birgitte Jensen
 • Apotekets farmaceuter
  1 farmaceut
 • Apotekets farmakonomer
  4-5 farmakonomer
 • Apotekets farmakonomelever
  1 farmakonomelev
 • Apotekets øvrige medarbejdere
  1 øvrige medarbejder

Handicapbetjening

 • Fysisk tilgængelighed for handicappede
  Apoteket er indrettet handicapvenligt, uden dør eller niveauforskel til centergang.
 • Andre servicetiltag for handicappede
  Udbringning af medicin fra hovedafdeling, Bolbro Apotek

Apotekets udleveringspraksis

Her ses en tabel med oplysninger om apotekets udleveringspraksis i forhold til salg af receptmedicin, der kan substitueres. Substitution betyder, at vi udleverer et andet og billigere lægemiddel end det, lægen har skrevet på recepten. Lægemidlerne har samme virksomme stof.
A B C
Almindelige medicinpakninger Apoteket 77,6% 14,3% 8,1%
Landsgennemsnit 77,1% 14,8% 8,1%
Dosispakket medicin Apoteket 87,6% 6,9% 5,5%
Landsgennemsnit 79,8% 10,1% 10,1%
Oplysningerne vedrører perioden fra oktober 2018 til marts 2019

Tallene i skemaet viser, hvilken procentdel af vores udleveringer af receptmedicin der var:

A: Det billigste lægemiddel (herunder hvor vi udleverer det billigste lægemiddel, som er tilgængeligt, (det billigste lægemiddel kan ikke skaffes) samt hvor recepten er påtegnet "ikke substitution", og vi ikke må substituere til et billigere lægemiddel) 

B: Lægemidler, der er udleveret inden for en fastsat bagatelgrænse. Det vil sige, at det ikke er det billigste lægemiddel men inden for en bagatelgrænse, som vi kan udlevere til dig.

C: Lægemidler der er udleveret uden for den fastsatte bagatelgrænse. Det vil sige dyrere lægemidler over bagatelgrænsen, hvor vi som udgangspunkt skal substituere til det billigste lægemiddel.

I forbindelse med udlevering af dosispakket medicin er udleveringspraksis afhængig af dosispakkeapotekets sortiment.

Vi er forpligtiget til at udlevere det billigste lægemiddel til dig. Vi kan dog i de tilfælde, hvor vi ikke har det billigste lægemiddel på lager, udlevere et lægemiddel til dig, der er lidt dyrere, men inden for en fastsat bagatelgrænse. Vi skal her oplyse dig om prisforskellen på det billigste lægemiddel, og det lægemiddel du får udleveret

 

Mulige årsager til at apoteket ikke har udleveret det billigste tilgængelige lægemiddel:

 • Lægen har skrevet på recepten, at der skal udleveres det ordinerede lægemiddel, hvormed apoteket ikke må substituere til et eventuelt billigere lægemiddel.
 • Kunden har ønsket et andet og dyrere lægemiddel.
 • Apoteket har ikke det billigste tilgængelige lægemiddel på lager, og kunden vil ikke vente på, at apoteket skaffer det.
 • Situationer hvor det billigste lægemiddel ikke kan fremskaffes