Chat with us, powered by LiveChat Inhalationsteknik - gør du det rigtigt? Få styr på inhalation af din medicin
Rådgivning

Inhalationsteknik - få styr på din inhalation

Det skønnes, at næsten halvdelen af al medicin til inhalation bruges forkert. På apoteket kan du gratis få tjekket din teknik.

Har du tjek på din inhalation?

Hvis du ikke har helt styr på din inhalation af astma- eller KOL-medicin, så får du ikke den fulde effekt: Medicinen når ikke helt ned i lungerne, hvor den skal virke. Det kan medføre, at sygdommen forværres med fx hoste og åndenød, så det kan være svært at fungere optimalt i hverdagen.

På apoteket kan du helt gratis få tjekket, om du anvender din inhalationsmedicin korrekt

Noget for dig? Besvar disse spørgsmål med ja eller nej:

 • Jeg ved, hvordan jeg bruger min inhalator
 • Jeg ved, hvordan jeg får den rigtige dosis frem inden inhalation
 • Jeg synes, at min medicin virker godt
 • Jeg ved, hvordan inhalatoren skal opbevares
 • Jeg ved, hvordan jeg undgår gener af medicinen
Svarer du nej til et eller flere af spørgsmålene, er det en god ide at få apoteket til at tjekke din inhalationsteknik.

Det kan også være en god idé at kontakte apoteket for at få hjælp til en helt korrekt inhalation af medicinen, hvis:

 • du lige er startet op med inhalationsmedicin eller er skiftet til en ny type inhalator
 • du er usikker på, om du inhalerer korrekt
 • du har fået bivirkninger af medicinen
 • du trods brug af medicinen stadig har mange symptomer

Hvorfor er der brug for at få tjek på inhalationen?

Hvis du er iblandt den halvdel, der ikke bruger din inhalationsmedicin korrekt, betyder det, at du ikke får fuld effekt af medicinen, fordi den ikke når ned i lungerne, hvor den skal virke. Konsekvensen for dig som astmatiker eller KOL-patient er øget risiko for, at sygdommen ikke kommer under kontrol, og at sygdommen forværres. Det kan give nedsat lungefunktion og begrænsninger i hverdagen – kort sagt nedsat livskvalitet.

Hjælp til rigtig inhalation… hjælper

Undersøgelser har vist, at apotekets instruktion og rådgivning af astmatikere og KOL-patienter kan løse problemer, ved at forebygge forkert inhalation. Korrekt brug af inhalationsmedicinen giver færre sygedage, tilfredshed hos medicinbrugerne og bedre kontrol af sygdommen.

Hvordan kan apoteket hjælpe med inhalationsteknik?

Apoteket kan hjælpe med et tjek af inhalationsteknikken og vise dig, hvordan du bruger din inhalator bedst muligt. "Tjek på inhalation" foregår på apoteket og er gratis. Læs en nærmere beskrivelse af ydelsen i apotekets brochure Få tjek på din inhalation

Er du forhindret i at komme på apoteket?

Spørg dit apotek, om de tilbyder Tjek på inhalation i eget hjem

Information til sundhedspersonale, kommuner og andre samarbejdspartnere

Plejepersonale, kommuner og andre samarbejdspartnere, der er interesserede i at høre mere om "Tjek på inhalation", er velkomne til at kontakte det lokale apotek eller Danmarks Apotekerforening på tlf. 33 76 76 00 for spørgsmål både om enkelte borgeres inhalationsmedicin og større opgaver som for eksempel kommunale patientuddannelsesforløb til KOL-patienter.

Læs mere i faktaarket om tjek på inhalation

læs brochuren Astma
læs brochuren KOL
 

FAQ

 • Korrekt inhalationsteknik er afgørende for at opnå den fulde effekt af din astma- eller KOL-medicin. Det øger din livskvalitet og mindsker antal sygedage. 

  Forkert inhalationsteknik kan føre til unødvendige bivirkninger og utilstrækkelig eller ingen effekt af behandlingen. Hvis medicinen ikke når ned i lungerne korrekt, kan det resultere i forværring af symptomer som hoste og åndenød.

 • Apoteket tilbyder gratis tjek af din inhalationsteknik. De kan guide dig i korrekt brug af din inhalator og sikre, at du får den rigtige dosis. Apoteket kan også hjælpe med at løse eventuelle problemer eller bivirkninger forbundet med inhalationsmedicinen.

 • Hvis du er usikker på, hvordan du bruger din inhalator korrekt, eller hvis du netop er startet på en ny type inhalator, kan du kontakte apoteket. De vil kunne give dig instruktioner og vejledning i at bruge inhalatoren korrekt.

 • Hvis du oplever bivirkninger af inhalationsmedicinen eller stadig har mange symptomer, selvom du bruger medicinen, bør du kontakte lægen eller apoteket. De kan hjælpe dig med at identificere årsagen til problemet og finde løsninger, herunder justering af medicindosis eller skift til en anden inhalator.

 • "Tjek på inhalation" er et tilbud til alle brugere af inhalationsmedicin til behandling af astma og KOL. Det er relevant for både nye brugere af inhalationsmedicin og patienter, der har brugt medicinen i årevis.

 • Apotekets lægemiddelfaglige personale vil gennemgå din inhalationsteknik ved at give instruktion og demonstrere korrekt brug. De vil også vurdere din teknik og give rådgivning baseret på identificerede problemer. Du vil have mulighed for at få afklaret tvivlsspørgsmål under samtalen.

 • Nej, "Tjek på inhalation" er en gratis service, der tilbydes på apotekerne.