1. GENERELT

1.1 Denne persondatapolitik har til formål at oplyse dig om, hvordan Danmarks Apotekerforening behandler dine personoplysninger, som du har givet til os, eller som vi indsamler via Danmarks Apotekerforenings hjemmeside apoteket.dk.

1.2 Danmarks Apotekerforening er dataansvarlig i relation til dine personoplysninger. Henvendelse til Danmarks Apotekerforening skal ske via kontaktoplysninger angivet under pkt. 8.

2. HVILKE PERSONOPLYSNINGER VI INDSAMLER TIL HVILKE FORMÅL OG RETSGRUNDLAGET FOR BEHANDLINGEN

2.1 Oplysninger, vi indsamler om dig, når du besøger hjemmesiden

2.1.1 Formål:

Når du besøger apotekerforeningen.dk, anvendes der cookies til følgende formål

  • Nødvendige formål, som hjælper med at gøre hjemmesiden brugbar ved at aktivere grundlæggende funktioner, såsom side-navigation og adgang til sikre områder af hjemmesiden. Hjemmesiden kan ikke fungere optimalt uden disse cookies. Disse cookies kan ikke fravælges.
  • Funktionelle formål, som hjælper med at vise dig den version af hjemmesiden, der passer til dine præferencer. Oplysningerne bliver brugt til at afgøre, hvilken region og sprog du foretrækker, til at vise videoer og andre visuelle elementer på hjemmesiden fx jobsøgning. Du kan til hver en tid give eller tilbagekalde dit samtykke til, at vi indsamler oplysninger til funktionelle formål ved at klikke på ”Kun nødvendige cookies” (første gang du besøger apotekerforeningen.dk) og ”Opdater samtykke” (efterfølgende gange du besøger apotekerforeningen.dk)
  • Statistiske formål, som hjælper os til at optimere design, brugervenlighed og styrke effektiviteten af hjemmesiden. Oplysningerne fortæller os om, hvordan du interagerer med hjemmesiden, herunder hvor ofte du besøger siden, og hvilke sider du kigger på. Du kan til hver en tid give eller tilbagekalde dit samtykke til, at vi indsamler oplysninger til statistiske formål ved at klikke på ”Kun nødvendige cookies” (første gang du besøger apotekerforeningen.dk) og ”Opdater samtykke” (efterfølgende gange du besøger apotekerforeningen.dk)

Vi henviser endvidere til vores cookiepolitik.

2.1.2 Retsgrundlag: Retsgrundlaget for behandlingen af de almindelige personoplysninger er Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f: Behandling er nødvendig for, at Danmarks Apotekerforening kan forfølge en legitim interesse, og det er vurderet, at dine interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder ikke går forud herfor (interesseafvejning).

2.2 Oplysninger vi indsamler om dig, når du får udstedt et Pillepas

2.2.1 Formål: Når du udfylder formularen til at få udstedt en Schengenattest ("Pillepas") på www.apoteket.dk/pillepas indsamles bl.a. oplysninger om navn, pas- eller CPR-nummer, rejseperiode, adresse, telefonnummer, e-mail, oplysninger om læge og lægemiddel. Formålet med behandlingen er, at du - i henhold til Schengenkonventionens artikel 75 – kan få udstedt et Pillepas. Danmarks Apotekerforening stiller denne formular til rådighed, men er ikke udsteder af selve Pillepasset. Formularen du udfylder sendes direkte til det af dig valgte apotek, der herefter udsteder Pillepasset til dig til afhentning. Apoteket vil være selvstændig dataansvarlig for behandlingen heraf, og du skal derfor kontakte det pågældende apotek, såfremt du ønsker yderligere oplysning herom. Danmarks Apotekerforening opbevarer dog også en kopi af den udfyldte formular i sine systemer.

2.2.2 Retsgrundlag: Retsgrundlaget herfor er for de almindelige oplysninger Persondataforordningens artikel 6, litra f (interesseafvejning) og for de følsomme oplysninger Persondataforordningens 9, stk. 2, litra b, med særlig henvisning til apoteksloven § 11, stk. 1, nr. 10.

2.3 Oplysninger vi indsamler om dig, når du benytter Chatten

2.3.1 Formålet: Når du indleder en chat via apoteket.dk, indleder du en chat med en medarbejder fra et udvalgt apotek i Danmark, som er medlem hos Danmarks Apotekerforening. Formålet hermed er at yde rådgivning til dig som borger. I relation til apoteket vil du være anonym, medmindre du selv opgiver andre personlige oplysninger. Oplysninger, du angiver om dig selv i forbindelse med chatten, bliver slettet efter 24 timer. I forbindelse med chatten indhentes oplysninger om din IP-adresse, som vil blive logget og opbevaret for statistik i op til 18 måneder hos vores leverandør af systemet, Netop Business Solutions A/S. Både apoteket og Netop Business Solutions A/S er databehandlere til os. Vi indestår for, at vores databehandlere behandler alle personoplysninger om dig sikkert og fortroligt, jf. også punkt 4.2.

2.3.2 Retsgrundlaget: I forbindelse med, at chatten indledes giver du dit samtykke  til, at Danmarks Apotekerforening må behandle de personoplysninger, der fremkommer i chatten, og at disse også behandles og videregives til vores underdatabehandlere. Retsgrundlaget for behandlingen er således Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra a og artikel 9, stk. 2, litra a (samtykke). 

 
3. HVOR DINE OPLYSNINGER STAMMER FRA

3.1 Vi vil i de fleste tilfælde indsamle oplysningerne direkte fra dig. Vi vil dog også indsamle oplysninger om dig fra andre kilder, herunder vores it-leverandører.

4. MODTAGERE AF PERSONOPLYSNINGER 

4.1 Oplysninger kan videregives til vores it-leverandører, der yder teknisk support og forbedrer hjemmesiden.

4.2 Oplysninger kan endvidere overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vegne af Danmarks Apotekerforening og dermed agerer som vores databehandler. Vi har indgået en databehandleraftale med alle vores databehandlere, der lever op til kravene i Databeskyttelsesforordningens art. 28, og som pålægger disse databehandlere at gennemføre passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger på en sådan måde, at behandling opfylder kravene i forordningen og sikrer beskyttelse af dine rettigheder. 

5. DINE RETTIGHEDER

5.1 Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger skal vi som dataansvarlig oplyse dig om dine rettigheder. 

5.2 Indsigtsretten 

5.2.1 Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om oplysning om blandt andet, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer. 

5.2.2 Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til apoteket@apoteket.dk. Du kan blive bedt om at dokumentere, at du er den, du giver dig ud for at være.

5.3 Retten til berigtigelse 

5.3.1 Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret. 

5.4 Retten til sletning 

5.4.1 I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, f.eks. hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, f.eks. for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger. 

5.5 Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring 

5.5.1 Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, fx hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.  

5.6 Retten til dataportabilitet 

5.6.1 Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbar format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

5.7 Retten til indsigelse 

5.7.1 Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, med henblik på direkte markedsføring.

5.7.2 Du har endvidere til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din personlige situation, at gøre indsigelse mod den behandling af dine personoplysninger, som vi foretager på grundlag af en opgave, vi har fået pålagt, som henhører under offentlig myndighedsudøvelse.

5.8 Retten til at tilbagekalde samtykke 

5.8.1 Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af personoplysninger. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, bedes du kontakte os på apoteket@apoteket.dk.

5.9 Retten til at klage 

5.9.1 Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby over Danmarks Apotekerforenings behandling af dine personoplysninger. Klage kan blandt andet indgives på  telefon +45 33 19 32 00. 
Læs mere på Datatilsynets hjemmeside: Sådan klager du (datatilsynet.dk)

6. SLETNING AF DATA

6.1 Pillepas: Oplysninger, du har afgivet ved online bestilling af pillepas, slettes automatisk fra apoteket.dks servere efter 60 dage. Apoteket kan opbevare kopier af pillepasset i længere tid jf. pkt. 2.2.

6.2: Chatten: Din chatdialog indgår i statistik som antal opkald, opkaldstid og svartid. Statistikken slettes efter 18 måneder. Selve chatdialogerne (tekst/tale/video) slettes automatisk fra systemet efter 1 døgn.

7. SIKKERHED

7.1 Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, mod at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

7.2 Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til disse.

8. KONTAKTOPLYSNINGER

8.1 Danmarks Apotekerforening er dataansvarlig for de persondata, som indsamles om dig.

8.2 Hvis du spørgsmål eller bemærkninger til denne persondatapolitik, eller ønsker at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder i pkt. 5, kan du kontakte:

Danmarks Apotekerforening 
Bredgade 54
1260 København

apoteket@apoteket.dk
Tlf. 33 76 76 00
Telefontider: Mandag-torsdag: 9-16. Fredag: 9-15

9. ÆNDRINGER TIL DENNE PERSONDATAPOLITIK

9.1 Såfremt vi foretager ændringer i nærværende persondatapolitik, vil du blive orienteret om det.