Artboard 1

Centyl® med Kaliumklorid, komb.

Firma

LEO

Virksomme stoffer

Bendroflumethiazid, Kaliumchlorid

Anvendes

Centyl® med Kaliumklorid er et vanddrivende middel. Thiazid og kalium i kombination.

Virker

Mulige bivirkninger

Almindelige (1-10%) Influenzalignende symptomer, Smerter, Træthed, Tørst
Kvalme, Mundtørhed
Anfald af urinsyregigt, For lidt kalium i blodet, Forhøjet urinsyre i blodet
Ledsmerter, Muskelsmerter
Hovedpine, Svimmelhed
Eksem, Hududslæt, Nældefeber
Ikke almindelige (0,1-1%) Mavesmerter
Hævelser pga. væskeophobning i kroppen, Lavt blodtryk, Påvirkning af hjerte-karsystemet, Åndenød
Diabetes, For lidt calcium i blodet, For lidt natrium i blodet, Væskemangel
Besvimelsesanfald, Besvær med at styre arme og ben, Depression, Forvirring, Ændring i hudens følesans
Overfølsomhed over for sollys
Påvirkning af nyrerne, Rejsningsproblemer
Synsforstyrrelser
Sjældne (0,01-0,1%) Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader
Ikke kendt Forhøjet calcium i blodet

Læs mere om

 • Findes som tabletter og mite tabletter.

  • Voksne. Sædvanligvis 1-2 tabletter eller 2-4 mite tabletter 1-2 gange i døgnet.

  Bemærk

  • Tabletterne skal synkes hele.
  • Tages med et glas vand.
  • Kan tages med eller uden mad.
  • Tablettens hårde kerne kan i nogle tilfælde udskilles med afføringen.
  • Der er ingen erfaring vedr. børn og unge under 18 år.
 • Graviditet

  Må kun anvendes under visse forudsætninger.Der er begrænset erfaring med brug Centyl® med Kaliumklorid til gravide. Må ikke anvendes i de første 3 måneder af graviditeten. Må kun anvendes i særlige tilfælde efter aftale med lægen.

  Amning

  Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

  Bør ikke anvendes

  Centyl® med Kaliumklorid bør ikke anvendes ved:

  • kendt overfølsomhed over for thiazider eller over for lægemidler, som kemisk ligner thiazider, fx sulfamethizol (middel mod blærebetændelse) og visse tabletter mod diabetes
  • meget dårligt fungerende nyrer og lever
  • ophørt urinproduktion
  • sår i mave-tarmkanalen  
  • svigtende binyrer (Addisons sygdom).
 • Mængden af kalium og natrium i blodet bør kontrolleres jævnligt under behandlingen.

  Midlet skal anvendes med forsigtighed ved:

  • dårligt fungerende lever og nyrer
  • diabetes
  • hudsygdommen lupus
  • urinsyregigt
  • for lavt blodtryk.

  Trafikadvarsler

  Ingen advarsel.
 • Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

  • NSAID (midler mod gigt og smerter) og kolesterolnedsættende midler (colestipol og colestyramin) kan nedsætte virkningen af Centyl® med Kaliumklorid.
  • Centyl® med Kaliumklorid kan øge virkningen af digoxin (hjertemiddel) og muskelafslappende midler.
  • Centyl® med Kaliumklorid kan øge den blodtrykssænkende effekt af andre lægemidler, fx midler mod depression.
  • Centyl® med Kaliumklorid kan sammen med visse midler mod hjerterytmeforstyrrelser øge risikoen for hjerterytmeforstyrrelser og hjertestop.
  • Centyl® med Kaliumklorid øger desuden risikoen for forgiftning med lithium (middel mod manier).
  • Ved samtidig behandling med Centyl® med Kaliumklorid og binyrebarkhormon, amphotericin B (svampemiddel) eller visse beta-blokkere (midler mod for højt blodtryk) kan mængden af kalium i blodet nedsættes.
  • Ved samtidig behandling med Centyl® med Kaliumklorid og kaliumbesparende diuretika, hjertemidler (ACE-hæmmere og angiotensin II-antagonister) eller tacrolimus (middel ved transplantationer) kan mængden af kalium i blodet øges.
  • Ved samtidig behandling med midler mod kræft eller leddegigt (cyclophosphamid, fluoruracil eller methotrexat) skal blodbilledet kontrolleres jævnligt.
 • Tabletter. 1 tablet (overtrukken) indeholder 2,5 mg bendroflumethiazid og 573 mg kaliumchlorid.
  Centyl® Mite med Kaliumklorid, tabletter. 1 tablet (overtrukken) indeholder 1,25 mg bendroflumethiazid og 573 mg kaliumchlorid.

 • Dispensationsform og styrke Præg Kærv Farve
  overtrukne tabletter 1,25+573 mg Ingen kærv Gul
  overtrukne tabletter 2,5+573 mg Ingen kærv Grøn

Pakker

Centyl® med Kaliumklorid, komb. 2,5+573 mg / 100 stk. Kr. 138,65 / Alment medicintilskud Centyl® med Kaliumklorid, komb. 1,25+573 mg / 100 stk. Kr. 94,85 / Alment medicintilskud Centyl® med Kaliumklorid, komb. 2,5+573 mg / 250 stk. Kr. 350,05 / Alment medicintilskud Centyl® med Kaliumklorid, komb. 1,25+573 mg / 250 stk. Kr. 215,90 / Alment medicintilskud