Chat with us, powered by LiveChat Få mere at vide om apotekets sundhedstilbud og servicemål

Værd at vide om Apoteket Odense Banegård

Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.
Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.

Distribution

 • Køventetid
  Gennemsnitlig ventetid under 5 minutter og max. 5% af kunderne må vente mere end 10 minutter, opgjort pr. dag
 • Køventetid, målopfyldelse
  På apoteket.dk - Apoteket Odense Banegård offentliggøres den faktiske ventetid under ventetider.
 • Fejludlevering
  Højst 0,02%
 • Fejludlevering, målopfyldelse
  2. halvår 2021: 0,00% (mål opfyldt)
 • Fejludlevering ved dosisdispensering
  Højst 0,02%
 • Fejludlevering ved dosisdispensering, målopfyldelse
  2. halvår 2021: 0,00% (mål opfyldt)
 • Servicegrad (leveringsevne)
  Mindst 98% målt over en uge
 • Servicegrad (leveringsevne), målopfyldelse
  2021, uge 50-51: 97,5%

Rådgivning og information

 • Faglig rådgivning og information i skranken
  Mindst 90% af alle kunder, der henter medicin til eget brug, eller eget barn, herunder dosispakket medicin skal inviteres til dialog og tilbydes faglig rådgivning/information
 • Faglig rådgivning og information i skranken, målopfyldelse
  2021 Uge 27: 77,6%
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder
  Ikke relevant
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder, målopfyldelse
  Ikke relevant

Medarbejdere på apoteket

 • Apotekets farmaceuter
  4
 • Apotekets farmakonomer
  19
 • Apotekets farmakonomelever
  4
 • Apotekets øvrige medarbejdere
  2

Handicapbetjening

 • Fysisk tilgængelighed for handicappede
  Handicapvenlig adgang uden trin
 • Andre servicetiltag for handicappede
  Handicap parkering findes

Apotekets udleveringspraksis

Her ses en tabel med oplysninger om apotekets udleveringspraksis i forhold til salg af receptmedicin, der kan substitueres. Substitution betyder, at vi udleverer et andet og billigere lægemiddel end det, lægen har skrevet på recepten. Lægemidlerne har samme virksomme stof.
A B C
Almindelige medicinpakninger Apoteket 85,4% 9,9% 4,7%
Landsgennemsnit 82,2% 11,5% 6,2%
Dosispakket medicin Apoteket 73,5% 13,5% 13,0%
Landsgennemsnit 78,4% 11,4% 10,3%
Oplysningerne vedrører perioden fra oktober 2023 til marts 2024

Tallene i skemaet viser, hvilken procentdel af vores udleveringer af receptmedicin der var:

A: Det billigste lægemiddel (herunder hvor vi udleverer det billigste lægemiddel, som er tilgængeligt, (det billigste lægemiddel kan ikke skaffes) samt hvor recepten er påtegnet "ikke substitution", og vi ikke må substituere til et billigere lægemiddel) 

B: Lægemidler, der er udleveret inden for en fastsat bagatelgrænse. Det vil sige, at det ikke er det billigste lægemiddel men inden for en bagatelgrænse, som vi kan udlevere til dig.

C: Lægemidler der er udleveret uden for den fastsatte bagatelgrænse. Det vil sige dyrere lægemidler over bagatelgrænsen, hvor vi som udgangspunkt skal substituere til det billigste lægemiddel.

I forbindelse med udlevering af dosispakket medicin er udleveringspraksis afhængig af dosispakkeapotekets sortiment.

Vi er forpligtiget til at udlevere det billigste lægemiddel til dig. Vi kan dog i de tilfælde, hvor vi ikke har det billigste lægemiddel på lager, udlevere et lægemiddel til dig, der er lidt dyrere, men inden for en fastsat bagatelgrænse. Vi skal her oplyse dig om prisforskellen på det billigste lægemiddel, og det lægemiddel du får udleveret

 

Mulige årsager til at apoteket ikke har udleveret det billigste tilgængelige lægemiddel:

 • Lægen har skrevet på recepten, at der skal udleveres det ordinerede lægemiddel, hvormed apoteket ikke må substituere til et eventuelt billigere lægemiddel.
 • Kunden har ønsket et andet og dyrere lægemiddel.
 • Apoteket har ikke det billigste tilgængelige lægemiddel på lager, og kunden vil ikke vente på, at apoteket skaffer det.
 • Situationer hvor det billigste lægemiddel ikke kan fremskaffes