Chat with us, powered by LiveChat Mangan – Vitaminer og mineraler på apoteket.dk
Sundhed

Mangan

Mangan indgår i forskellige af kroppens enzymer og har blandt andet betydning for det antioxidative forsvar.

Generelt om mangan

Der findes 10-20 mg mangan i kroppen, nogenlunde ensartet fordelt i organerne.
Indtagelsen gennem kosten er på 2,5-7 mg dagligt, som må formodes at dække kroppens behov for mangan.

Hvilke fødevarer indeholder mangan?

Te og kaffe, samt kornprodukter, tørrede frugter og nødder er rige på mangan.

Hvilken funktion har mangan?

Mangan indgår i tre forskellige enzymer i kroppen. Et af disse er virksomt i det antioxidative forsvar.
Optagelsen sker i tyndtarmen, muligvis via samme mekanismer som jern, og som regel er det kun en meget lille del af en dosis, der optages.
Der sker ingen oplagring af mangan i kroppen. Indholdet reguleres via udskillelsen gennem galden.

Hvad sker der, hvis du mangler mangan?

Kun et eneste tilfælde af kostbetinget mangan-mangel hos mennesket er beskrevet i verden. Her var symptomerne vægttab og udslæt samt ændringer af negle- og hårvækst.

Hvornår skal du tage mangan?

Man har hos epilepsi-patienter konstateret lave blodværdier af mangan, men der er ikke bevis for, at mangan-tilskud har forebyggende effekt på sygdommen.

Hvilke bivirkninger har mangan?

Længerevarende indtagelse af store doser af mangan kan give nerveskader. Her er der dog ikke tale om doser, som er kommet via kosten, men via daglig udsættelse for mangan, eksempel på jobbet. 

Må du tage mangan sammen med….?

Mange metaller, herunder mangan, danner uopløselige forbindelser med tetracykliner (en gruppe antibiotika) og nedsætter deres optagelse med op til 50 %.
Der bør derfor gå mindst 3 timer mellem indtagelsen af tetracykliner og mangan. 

Må du tage mangan, hvis du er gravid eller ammer?

Der findes ikke et tilstrækkeligt erfaringsgrundlag til at sige noget om det.