Birkerød Apotek

Apoteker Jeanette Juul Rasmussen
Apotekets navn Birkerød Apotek
Adresse Teglporten 27
Postnummer / by 3460 Birkerød
Telefon 45 81 05 83
Faxnummer 45 81 45 74
E-mail birkeroed@apoteket.dk
Hjemmeside https://www.birkerødapotek.dk
CVR-nummer 31227305

Åbningstider

 • Mandag
  09:00-18:00
 • Tirsdag
  09:00-18:00
 • Onsdag
  09:00-18:00
 • Torsdag
  09:00-18:00
 • Fredag
  09:00-18:00
 • Lørdag
  09:30-14:00
 • Søndag
  Lukket
Apoteker UDEN vagt har lukket på helligdage/lukkedage. Apoteker MED vagt har åbent som om søndagen. Læs mere under Vagtåbent eller kontakt apoteket.
Læs mere om vagtåbent på apotekerne

Ventetid på Birkerød Apotek

Tidspunkt Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag
Morgen 9-11 2:14 2:06 1:43 2:14 2:08 1:30
Frokost 11-13 3:17 2:53 1:34 2:43 2:38 2:39
Tidlig eftermiddag 13-15 3:05 2:55 1:34 2:21 2:20 1:13
Sen eftermiddag efter 15 2:35 2:00 2:17 2:09 2:16
Hele dagen 2:49 2:28 1:50 2:22 2:21 2:03
Målingerne er angivet som minutter:sekunder. Målingen er baseret på kunder, der har trukket et ventetidsnummer i perioden 16-08-2021 til 11-09-2021

Lægemidler

 • Dosisdispensering
 • Genordination
 • Kvalitetssikring af medicinhåndtering på plejehjem, hjemmeplejen og botilbud
 • Medicingennemgang, få styr på medicinen
 • Medicinsamtale – Manglende medicinefterlevelse ved kronisk sygdom
 • Medicinsamtale – Nydiagnosticeret kronisk sygdom
 • Ryd op i medicinskabet
 • Tjek på inhalation
 • Undervisning af personale på plejehjem, botilbud og hjemmepleje

Forebyggelse og sundhedsfremme

 • Antistoftest for COVID-19
 • Brystpumpeudlejning
 • Influenzavaccinationer
 • Kompressions- og støttestrømper
 • Pneumokokvaccination
 • Rygeafvænning (i grupper)
 • Rygeafvænning (individuel)
 • Rygeafvænning, Kort samtale om rygning og rygestop

Andre ydelser

 • Apovac

Distribution

 • Køventetid
  Vores mål er at have en gnsn. ventetid på under 5 minutter. 90 % af vores kunder skal ekspederes indenfor 5 minutter og ingen må vente mere end 10 minutter. Vi ønsker hurtig, men god betjening af vores kunder
 • Køventetid, målopfyldelse
  Kan ses på apoteket.dk
 • Ekspeditionstid
  På Birkerød Apotek ekspederer vi recepterne direkte i skranken, når kunden henvender sig
 • Ekspeditionstid, målopfyldelse
  Måles ikke, da det altid sker
 • Fejludlevering
  Vi tilstræber at der ikke sker fejl. Sker der fejl bliver de registreret, analyseret og vurderet for at kunne give læring til hele personalet og medføre en mulig kvalitetsforbedring. Vi tilstræber en grænseværdi på max. 0,01 % (1 fejl/10.000 ordinationer)
 • Fejludlevering, målopfyldelse
  I 2019 har apoteket haft meget færre fejl end det maximalt acceptable, nemlig 0,003 %. Myndighederne accepterer en grænseværdi på 0,02 %
 • Fejludlevering ved dosisdispensering
  Vi tilstræber at der ikke sker fejl i forbindelse med udarbejdelsen og ajourføringen af dosiskort samt udleveringen af disse. Skulle der ske en fejl, vil denne blive behandlet som beskrevet ovenfor. Vores grænseværdi for dosiskort er 1 fejl/alle dosisordi
 • Fejludlevering ved dosisdispensering, målopfyldelse
  I 2019 har vi desværre haft 1 fejl på vores dosiskort, men vi holder stadig vores mål
 • Servicegrad (leveringsevne)
  Vort mål er at have min. 98 % af lægemidlerne på lager ved ekspedition af recepterne. Lageret skal afspejle det kunderne efterspørger og vi imødekommer gerne kundeønsker på ikke lagerholdte lægemidler. Disse kan oftest hjemskaffes til næste arbejdsdag.
 • Servicegrad (leveringsevne), målopfyldelse
  Vores seneste måling fra uge 46, 2020 viser, at vi har en servicegrad på 98,3% %

Rådgivning og information

 • Faglig rådgivning og information i skranken
  Vi ønsker at invitere vores kunder til dialog og tilbyde dem en tilpasset rådgivning på baggrund af en systematisk behovsafdækning. Målet er, at alle får den nødvendige rådgivning for at kunne anvende medicinen korrekt. 50 % inviteres til dialog.
 • Faglig rådgivning og information i skranken, målopfyldelse
  Vi har ved måling i december 2020 registreret, at 83 % af kunderne, der køber håndkøb, 90 % af kunderne, der køber receptmedicin og 100 % af kunderne, der henter dosis med ændringer, inviteres til dialog.
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder
  Vi medsender information om fx substitution og skriftligt materiale om varerne, hvor det skønnes relevant. Forsendelseskunder tilbydes samme rådgivning som skrankekunder via telefon og mail. Der henvises desuden til onlinerådgivning på apoteket.dk

Medarbejdere på apoteket

 • Apotekeren (apotekets ejer)
  Jeanette Juul Rasmussen
 • Apotekets farmaceuter
  3
 • Apotekets farmakonomer
  19
 • Apotekets farmakonomelever
  3
 • Apotekets øvrige medarbejdere
  2

Handicapbetjening

 • Fysisk tilgængelighed for handicappede
  Apotekets adgangsdør er i gadeplan og har selvåbnende døre. Apoteket har et gulvareal, der tillader kørsel med elektriske kørestole.

Apotekets udleveringspraksis

Her ses en tabel med oplysninger om apotekets udleveringspraksis i forhold til salg af receptmedicin, der kan substitueres. Substitution betyder, at vi udleverer et andet og billigere lægemiddel end det, lægen har skrevet på recepten. Lægemidlerne har samme virksomme stof.
A B C
Almindelige medicinpakninger Apoteket 81,0% 11,3% 7,7%
Landsgennemsnit 79,4% 13,9% 6,7%
Dosispakket medicin Apoteket 84,4% 6,0% 9,6%
Landsgennemsnit 82,1% 9,6% 8,3%
Oplysningerne vedrører perioden fra januar 2021 til juni 2021

Tallene i skemaet viser, hvilken procentdel af vores udleveringer af receptmedicin der var:

A: Det billigste lægemiddel (herunder hvor vi udleverer det billigste lægemiddel, som er tilgængeligt, (det billigste lægemiddel kan ikke skaffes) samt hvor recepten er påtegnet "ikke substitution", og vi ikke må substituere til et billigere lægemiddel) 

B: Lægemidler, der er udleveret inden for en fastsat bagatelgrænse. Det vil sige, at det ikke er det billigste lægemiddel men inden for en bagatelgrænse, som vi kan udlevere til dig.

C: Lægemidler der er udleveret uden for den fastsatte bagatelgrænse. Det vil sige dyrere lægemidler over bagatelgrænsen, hvor vi som udgangspunkt skal substituere til det billigste lægemiddel.

I forbindelse med udlevering af dosispakket medicin er udleveringspraksis afhængig af dosispakkeapotekets sortiment.

Vi er forpligtiget til at udlevere det billigste lægemiddel til dig. Vi kan dog i de tilfælde, hvor vi ikke har det billigste lægemiddel på lager, udlevere et lægemiddel til dig, der er lidt dyrere, men inden for en fastsat bagatelgrænse. Vi skal her oplyse dig om prisforskellen på det billigste lægemiddel, og det lægemiddel du får udleveret

 

Mulige årsager til at apoteket ikke har udleveret det billigste tilgængelige lægemiddel:

 • Lægen har skrevet på recepten, at der skal udleveres det ordinerede lægemiddel, hvormed apoteket ikke må substituere til et eventuelt billigere lægemiddel.
 • Kunden har ønsket et andet og dyrere lægemiddel.
 • Apoteket har ikke det billigste tilgængelige lægemiddel på lager, og kunden vil ikke vente på, at apoteket skaffer det.
 • Situationer hvor det billigste lægemiddel ikke kan fremskaffes

Allerød Apotek

Apoteker Jeanette Juul Rasmussen
Apotekets navn Allerød Apotek
Adresse Allerød Stationsvej 9
Postnummer / by 3450 Allerød
Telefon 48 17 25 85
Faxnummer 48 17 49 33
E-mail alleroed@apoteket.dk
Hjemmeside https://www.allerødapotek.dk
CVR-nummer 31227305

Åbningstider

 • Mandag
  09:00-18:00
 • Tirsdag
  09:00-18:00
 • Onsdag
  09:00-18:00
 • Torsdag
  09:00-18:00
 • Fredag
  09:00-18:00
 • Lørdag
  09:30-14:00
 • Søndag
  Lukket
Apoteker UDEN vagt har lukket på helligdage/lukkedage. Apoteker MED vagt har åbent som om søndagen. Læs mere under Vagtåbent eller kontakt apoteket.
Læs mere om vagtåbent på apotekerne

Ventetid på Allerød Apotek

Tidspunkt Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag
Morgen 9-11 1:43 1:59 1:52 1:22 1:45 2:59
Frokost 11-13 2:43 3:24 1:59 2:19 3:21 2:30
Tidlig eftermiddag 13-15 2:25 2:10 2:16 1:59 2:42 1:20
Sen eftermiddag efter 15 3:10 2:21 1:40 1:37 2:05
Hele dagen 2:36 2:30 1:55 1:49 2:31 2:25
Målingerne er angivet som minutter:sekunder. Målingen er baseret på kunder, der har trukket et ventetidsnummer i perioden 16-08-2021 til 11-09-2021

Lægemidler

 • Dosisdispensering
 • Genordination
 • Kvalitetssikring af medicinhåndtering på plejehjem, hjemmeplejen og botilbud
 • Medicingennemgang, få styr på medicinen
 • Medicinsamtale – Manglende medicinefterlevelse ved kronisk sygdom
 • Medicinsamtale – Nydiagnosticeret kronisk sygdom
 • Ryd op i medicinskabet
 • Tjek på inhalation
 • Undervisning af personale på plejehjem, botilbud og hjemmepleje

Forebyggelse og sundhedsfremme

 • Antistoftest for COVID-19
 • Brystpumpeudlejning
 • Influenzavaccinationer
 • Kompressions- og støttestrømper
 • Pneumokokvaccination
 • Rygeafvænning (i grupper)
 • Rygeafvænning (individuel)
 • Rygeafvænning, Kort samtale om rygning og rygestop

Andre ydelser

 • Apovac

Distribution

 • Køventetid
  Vores mål er at have en gnsn. ventetid på under 5 minutter. 90 % af vores kunder skal ekspederes indenfor 5 minutter og ingen må vente mere end 10 minutter. Vi ønsker hurtig, men god betjening af vores kunder
 • Køventetid, målopfyldelse
  Vises på apoteket.dk
 • Ekspeditionstid
  På Allerød Apotek ekspederer vi recepterne direkte i skranken, når kunden henvender sig
 • Ekspeditionstid, målopfyldelse
  Måles ikke, da det altid sker
 • Fejludlevering
  Vi tilstræber at der ikke sker fejl. Sker der fejl bliver de registreret, analyseret og vurderet for at kunne give læring til hele personalet og medføre en mulig kvalitetsforbedring. Vi tilstræber en grænseværdi på max. 0,01 % (1 fejl/10.000 ordinationer)
 • Fejludlevering, målopfyldelse
  I 2019 har apoteket haft meget færre fejl end det maximalt acceptable, nemlig 0,003 %. Myndighederne accepterer en grænseværdi på 0,02 %
 • Fejludlevering ved dosisdispensering
  Vi tilstræber at der ikke sker fejl i forbindelse med udarbejdelsen og ajourføringen af dosiskort samt udleveringen af disse. Skulle der ske en fejl, vil denne blive behandlet som beskrevet ovenfor. Vores grænseværdi for dosiskort er 1 fejl/alle dosisordi
 • Fejludlevering ved dosisdispensering, målopfyldelse
  1 2019 har vi desværre haft 1 fejl på vores dosiskort, men vi holder stadig vores mål
 • Servicegrad (leveringsevne)
  Vort mål er at have min. 98 % af lægemidlerne på lager ved ekspedition af recepterne. Lageret skal afspejle det kunderne efterspørger og vi imødekommer gerne kundeønsker på ikke lagerholdte lægemidler. Disse kan oftest hjemskaffes til næste arbejdsdag.
 • Servicegrad (leveringsevne), målopfyldelse
  Vores seneste måling fra uge 46 2020 viser, at vi har en servicegrad på 97,4 %

Rådgivning og information

 • Faglig rådgivning og information i skranken
  Vi ønsker at invitere vores kunder til dialog og tilbyde dem en tilpasset rådgivning på baggrund af en systematisk behovsafdækning. Målet er, at alle får den nødvendige rådgivning for at kunne anvende medicinen korrekt. 50 % inviteres til dialog.
 • Faglig rådgivning og information i skranken, målopfyldelse
  Vi har ved måling i december 2020 registreret, at 83 % af kunderne, der køber håndkøb, 90 % af kunderne, der køber receptmedicin og 100 % af kunderne, der henter dosis med ændringer, inviteres til dialog.
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder
  Vi medsender information om fx substitution og skriftligt materiale om varerne, hvor det skønnes relevant. Forsendelseskunder tilbydes samme rådgivning som skrankekunder via telefon og mail. Der henvises desuden til onlinerådgivning på apoteket.dk

Medarbejdere på apoteket

 • Apotekeren (apotekets ejer)
  Jeanette Juul Rasmussen
 • Apotekets farmaceuter
  3
 • Apotekets farmakonomer
  19
 • Apotekets farmakonomelever
  3
 • Apotekets øvrige medarbejdere
  2

Handicapbetjening

 • Fysisk tilgængelighed for handicappede
  Apotekets adgangsdør er i gadeplan. Apoteket har et gulvareal, der tillader kørsel med elektriske kørestole.

Apotekets udleveringspraksis

Her ses en tabel med oplysninger om apotekets udleveringspraksis i forhold til salg af receptmedicin, der kan substitueres. Substitution betyder, at vi udleverer et andet og billigere lægemiddel end det, lægen har skrevet på recepten. Lægemidlerne har samme virksomme stof.
A B C
Almindelige medicinpakninger Apoteket 82,9% 10,2% 6,9%
Landsgennemsnit 79,4% 13,9% 6,7%
Dosispakket medicin Apoteket 84,5% 5,8% 9,8%
Landsgennemsnit 82,1% 9,6% 8,3%
Oplysningerne vedrører perioden fra januar 2021 til juni 2021

Tallene i skemaet viser, hvilken procentdel af vores udleveringer af receptmedicin der var:

A: Det billigste lægemiddel (herunder hvor vi udleverer det billigste lægemiddel, som er tilgængeligt, (det billigste lægemiddel kan ikke skaffes) samt hvor recepten er påtegnet "ikke substitution", og vi ikke må substituere til et billigere lægemiddel) 

B: Lægemidler, der er udleveret inden for en fastsat bagatelgrænse. Det vil sige, at det ikke er det billigste lægemiddel men inden for en bagatelgrænse, som vi kan udlevere til dig.

C: Lægemidler der er udleveret uden for den fastsatte bagatelgrænse. Det vil sige dyrere lægemidler over bagatelgrænsen, hvor vi som udgangspunkt skal substituere til det billigste lægemiddel.

I forbindelse med udlevering af dosispakket medicin er udleveringspraksis afhængig af dosispakkeapotekets sortiment.

Vi er forpligtiget til at udlevere det billigste lægemiddel til dig. Vi kan dog i de tilfælde, hvor vi ikke har det billigste lægemiddel på lager, udlevere et lægemiddel til dig, der er lidt dyrere, men inden for en fastsat bagatelgrænse. Vi skal her oplyse dig om prisforskellen på det billigste lægemiddel, og det lægemiddel du får udleveret

 

Mulige årsager til at apoteket ikke har udleveret det billigste tilgængelige lægemiddel:

 • Lægen har skrevet på recepten, at der skal udleveres det ordinerede lægemiddel, hvormed apoteket ikke må substituere til et eventuelt billigere lægemiddel.
 • Kunden har ønsket et andet og dyrere lægemiddel.
 • Apoteket har ikke det billigste tilgængelige lægemiddel på lager, og kunden vil ikke vente på, at apoteket skaffer det.
 • Situationer hvor det billigste lægemiddel ikke kan fremskaffes