Artboard 1
Medicin

HPV - Vaccine mod livmoderhalskræft

Hvert år dør 100 danske kvinder af livmoderhalskræft. Heldigvis findes der en vaccine, der kraftigt mindsker risikoen for at få sygdommen.

Livmoderhalskræft

Livmoderhalskræft er en meget alvorlig sygdom. Ud af de cirka 375 danske kvinder, som smittes hvert år, dør omkring 100 (Ifølge de seneste tal fra 2015). Sygdommen er hyppigst i 25-45 års alderen. 

Celleforandringerne i slimhinden er i mange tilfælde forårsaget af et lille vortevirus af typen Human Papilloma Virus (HPV). 

Hvordan smittes man?

HPV overføres ved samleje, også selvom man bruger kondom. Man formoder, at ca. 50 til 80 % af seksuelt aktive på et eller andet tidspunkt i livet smittes med HPV.
 
Hos langt hovedparten af de smittede forsvinder infektionen igen i løbet af nogle måneder, men af ukendte årsager er der nogle mennesker, som forbliver smittede, hvilket formentlig er årsagen til, at celleforandringerne opstår.

(…) risikoen for at få forstadier til livmoderhalskræft blev reduceret med 73 % blandt kvinder født i 1993 og 1994, der havde fået HPV-vaccinen sammenlignet med de, der ikke var vaccinerede.

Forebyggende undersøgelser mod livmoderhalskræft

Celleforandringerne sker langsomt, og de første symptomer forekommer først efter 10-15 år. For at undgå udviklingen tilbydes alle kvinder i Danmark mellem 23 og 65 år at få taget en celleprøve af livmoderhalsslimhinden hvert 3. år.
 
Dette tilbud, som langt de fleste kvinder benytter sig af, har betydet, at antallet af nye tilfælde er halveret de seneste 30 år.

Vaccine mod HPV og livmoderhalskræft

Da HPV kan udvikle sig til livmoderhalskræft, har man udviklet en vaccine, der beskytter mod infektion af HPV. Siden januar 2009 har HPV-vaccinen været er del af det almindelige børnevaccinationsprogram for piger. Mere end 700.000 er nu vaccineret mod HPV.

Pigen skal være fyldt 12 år, men må ikke være fyldt 18 år. Vaccine bør endvidere gives før seksuel debut, fordi den ikke virker mod varianter af HPV, man allerede er smittet med.

Det var planen, at HPV-vaccination også skulle være en del af børnevaccinationsprogrammet for drenge, der fylder 12 år 1. juli 2019 dag eller senere. Det er imidlertid udskudt.

Sådan foregår vaccine mod HPV og livmoderhalskræft

I august 2014 blev vaccine mod HPV ændret fra at være en vaccine med tre doser til kun to doser for piger under 15 år. Pigen skal have de to doser med minimum 5 måneders mellemrum. 

Piger, der starter på en vaccine mod HPV efter, at de er fyldt 15 år, skal stadig have tre doser.

Minimumsintervallet mellem 1. og 2. vaccine er en måned, og mellem 2. og 3. vaccine tre måneder. Det anbefales uanset hvad, at vaccinationerne er afsluttet indenfor et år.

Forskningen viser, at vaccine virker

Der findes mere end 100 varianter af HPV, og den anvendte vaccine beskytter mod type 16, 18, 31, 33, 45, 52 og 58, som er skyld i op mod 90 % af livmoderhalskræfttilfældene.
 
Desuden beskytter vaccinen mod HPV type 6 og 11, som er skyld i op mod 90 % tilfælde af kønsvorter. Det formodes, at vaccinen giver en langvarig beskyttelse.

Forskning fra Kræftens Bekæmpelse viser, at risikoen for at få forstadier til livmoderhalskræft blev reduceret med 73 % blandt HPV-vaccinerede kvinder født i 1993 og 1994 sammenlignet med de, der ikke var vaccinerede. Videnskabelige studier fra bl.a. USA, Australien og Sverige har vist det samme.

Debat om HPV og vaccine

Der har været meget debat omkring evt. alvorlige bivirkninger forbundet med HPV-  vaccinen. Men i en stor dansk-svensk videnskabelig undersøgelse, hvor ca. 1 million piger i alderen 12-17 år indgik, fandt man ingen tegn på overhyppighed af alvorlige bivirkninger.
 
Flere andre udenlandske studier bl.a. fra WHO og det europæiske medicinagentur konkluderer også i 2015, at HPV-vaccinerede ikke har større forekomst af sygdomme end ikke-vaccinerede.

Bivirkninger forbundet med HPV-vaccinationen indsamles på lige fod med andre lægemiddelbivirkninger, og det skal nævnes, at HPV-vaccinen fortsat anses for at være meget sikker.

Kendte bivirkninger ved HPV-vaccine

Reaktionerne er oftest milde og forbigående.

  • Reaktioner på indstiksstedet fx rødme og hævelse
  • Influenzalignende symptomer, som hovedpine, feber, træthed, smerter, svimmelhed og kvalme.
Kilder: Statens Serum Institut og Lægemiddelstyrelsen