Chat with us, powered by LiveChat Blodprop i lungerne – Svær åndenød og brystsmerter
Hjerte- og kredsløbssygdomme

Blodprop i lungerne

Blodprop i lungernes pulsårer bremser blodets strømning igennem lungerne. Det kan medføre, at højre side af hjertet, som sender blod ud i lungerne, bliver overbelastet.

Symptomer på blodprop i lungerne

Symptomerne afhænger af blodproppernes størrelse/antal og kan variere fra let ukarakteristisk besvær til pludselig død.
 
Ofte ses åndenød, vejrtrækningsafhængige stingsmerter i brystkassen samt evt. blodigt opspyt, der kan ledsages af angst, hjertebanken og evt. feber.
 

Store blodpropper giver:

 • svær akut åndenød
 • kraftige brystsmerter
 • almen utilpashed
 • koldsved
 • hjertesvigt
 • besvimelse
 • evt. pludselig død.

Årsager til blodprop i lungerne

Blodpropperne stammer oftest fra de store returblodårer (vener) i benene. Således kan blodpropper fra venerne i benene ved dyb venebetændelse løsrive sig og føres med blodstrømmen til højre side af hjertet, hvorfra de pumpes ud og sætter sig som blodpropper i lungepulsårerne.

I en del tilfælde finder man ingen direkte årsag til blodprop i lungerne, men for det meste foreligger der disponerende faktorer, fx:

 • Inaktivitet, fx ved langvarigt sengeleje, gipsbandage om benet, lammelser eller efter langvarige, stillesiddende rejser i fly eller bil. Dette skyldes, at optimal sikring af blodstrømmen i benenes vener kræver bevægelse af benmusklerne ('venepumpen').
 • Kirurgi eller infektioner (langvarigt sengeleje, operations-stress mv.)
 • Åreknuder og dyb venebetændelse i benene
 • Fedme
 • Visse kræftsygdomme
 • Østrogenholdige p-piller og anden medicin med kvindeligt kønshormon
 • Væskemangel
 • Graviditet, fx i forbindelse med længerevarende sengeleje
 • Arvelige forstyrrelser af blodets størkningsevne, fx faktor V Leiden mutation.

Illustration af blodprop i lunge

FIGUR 1. ILLUSTRATION AF BLODPROP I LUNGE

Faresignaler

Muligheden for blodprop i lungerne må overvejes, hvis man har de nævnte symptomer, specielt hvis man i forvejen har kendt risiko for blodprop i lungerne jvf. ovenfor.

Hvad kan man selv gøre ved blodprop i lungerne?

Generelt bør man søge at undgå de forhold, som øger ens risiko.

 • Under længerevarende fly- eller bilrejser bør man bevæge sig regelmæssigt (stillingsskift, venepumpeøvelser, gåture i flyets midtergang), drikke rigeligt (vand!) og evt. anvende støttestrømper og tage Hjertemagnyl.
 • Efter operationer bør man tilstræbe at komme hurtigt på benene.

Hvor udbredt er blodprop i lungerne?

Blodpropper i lungerne bliver ofte ikke opdaget, men den årlige forekomst af nye tilfælde anslås til ca. 1 pr. 1000 mennesker. Hyppigheden tiltager med alderen.

Undersøgelse for blodprop i lungerne

Blodprop i lungerne kan sandsynliggøres eller bekræftes vha. en række undersøgelser, fx:

 • Blodets iltindhold ('blodgasser', arterie-punktur)
 • Elektrokardiogram (ekg)
 • Blodprøver, fx. den såkaldte 'D-dimer', der kan vidne om blodpropdannelse samt hjertebiomarkører (troponiner mv.) mhp. belastning af hjertet
 • Ultralydsundersøgelse af hjertet (ekkokardiografi, specielt med henblik på belastning af højre hjertehalvdel)
 • Lunge-skintigrafi (belyser lungernes gennemblødning)
 • CT-scanning af hjerte og lunger med kontrast
 • Ultralydsscanning af venerne i benene
 • Invasiv røntgenkontrast-undersøgelse af blodårerne i lungen (pulmonal angiografi).

Hvordan udvikler en blodprop i lungerne sig?

Forløbet afhænger af størrelse, antal og opløselighed af blodpropperne i lungerne. Dødeligheden er i gennemsnit cirka 5-10%, men den kan være meget højere, hvis man har mange store blodpropper.
 
Forløbet på længere sigt afhænger af evt. hjertesvigt og nye tilfælde med blodprop i lungerne, hvilket i høj grad påvirkes af evt. kendte risikofaktorer og den øvrige behandling.

Behandling af blodprop i lungerne

Behandlingen af blodprop i lungerne omfatter:

 • Medicinsk behandling med blodfortyndende medicin
 • Trombolyse: Blodprop-opløsende medicin ved livstruende større blodpropper i lungerne
 • Kirurgisk blodpropfjernelse ved livstruende store blodpropper, hvor medicinsk behandling ikke slår til eller i senforløbet hos udvalgte patienter
 • Indsættelse af et mekanisk filter i den store vene i maven: Filtret kan måske opsnappe evt. blodpropper fra benene, før de når lungerne, men værdien heraf er usikker og behandlingen kommer kun undtagelsesvis på tale.
Hurtig behandling har stor betydning for det akutte forløb. 

Andre navne og stavemåder for blodprop i lungerne:

 • Lungeemboli

Artiklen er opdateret d 28-10-2022