Artboard 1
Hjerte- og kredsløbssygdomme

Blodprop i hjertet

Blodprop i hjertet skyldes akut dannelse af en prop i en kranspulsåre, så der ikke kan løbe blod ud til en del af hjertet.

Symptomer på blodprop i hjertet 

 • Brystsmerter. Smerterne sidder ofte bag brystbenet med udstråling til venstre arm. De kan dog også sidde i ryg eller mave og fx stråle ud i højre arm, hals eller kæbe.
 • Hjertestop.
 • Akut svær åndenød.
 • Pludselige anfald af svimmelhed, hjertebanken eller besvimelser, som ofte ledsages af brystsmerter.
 • Pludselig svær almen utilpashed, med eller uden brystsmerter.

Årsager til blodprop i hjertet

Baggrunden for en blodprop i hjertet er oftest åreforkalkning i kranspulsårerne. En del personer har derfor før blodproppen haft tendens til angina pectoris (hjertekrampe).

Hjertemusklen får blod via hjertets kranspulsårer, der ligger som en krans uden på hjertet. Man kan sige, at hvis hjertet er motoren, er kranspulsårerne benzinslangerne.
Læs også: Åreforkalkning
læs også: Angina Pectoris

Faresignaler

Blodprop i hjertet er den hyppigste årsag til hjertestop, så hvis der optræder symptomer på en blodprop i hjertet, skal man straks tilses af læge og bør derfor ofte dreje 112 med henblik på ambulancetransport til hospital.
Undgå selv at køre bil til skadestuen, da der kan være risiko for at miste bevidstheden. Den del af hjertemusklen, som ikke får frisk blod, kan gå til grunde i løbet af få timer, så enhver forsinkelse af behandlingen kan få alvorlige konsekvenser. 

Hvad kan man selv gøre ved blodprop i hjertet?

Forebyggelse af åreforkalkning og dermed af en blodprop i hjertet kræver, at man gør op med sine risikofaktorer.

Overvej at:

 • holde op med at ryge
 • tabe dig, hvis du er overvægtig
 • dyrke motion - mindst ½ time om dagen
 • spise hjertevenligt (mindre mættet dyrisk fedt; mere fisk, fiber og grønt)
 • holde en evt. diabetes 2 eller blodtryksforhøjelse under kontrol
 • få målt dine kolesteroltal ved en blodprøve, hvis du har flere risikofaktorer, eller du lider af åreforkalkningssygdom
 • begrænse alkoholindtaget, hvis det ligger over 2 (mænd) eller 1 (kvinder) genstande om dagen
 • overveje at tage et førstehjælpskursus i hjertestopbehandling sammen med familien
 • følge lægens råd om forebyggelse og behandling.

Hvor udbredt er blodprop i hjertet?

Flere mænd end kvinder får blodprop i hjertet. Kvinders risiko stiger markant efter menstruationsophør.

Risikoen for en blodprop i hjertet stiger med antallet af risikofaktorer for åreforkalkning, dvs. rygning, sukkersyge, forhøjet blodtryk, overvægt, forhøjede kolesteroltal, arvelig tilbøjelighed til blodpropper mv.

Hvordan udvikler blodprop i hjertet sig?

Hvis kranspulsåren ikke hurtigt genåbnes, kan blodproppen føre til svækkelse af en del af den berørte hjertemuskel. Dette område kan ende som arvæv, som ikke længere trækker sig sammen.
 
Blodproppen kan også medføre alvorlige forstyrrelser i hjerterytmen (evt. hjertestop), og hurtig behandling har derfor under alle omstændigheder afgørende betydning. Den akutte behandling af en stor blodprop i hjertet er, at der straks forsøges åbning af kranspulsåren ved ballonudvidelse. 

Prognose

Cirka én ud af fire mænd med blodprop i hjertet dør, før de når at blive indlagt på hospital. Cirka 70 % af mændene og ca. 60 % af kvinderne overlever det første år efter en blodprop i hjertet. Udsigterne er dårligere, hvis der efter en blodprop i hjertet udvikles hjertesvigt.

Undersøgelse for blodprop i hjertet

Diagnosen blodprop i hjertet stilles generelt, når blodprøver viser forhøjelse af specielle hjertemarkører ("troponiner"), og der samtidig er brystsmerter og/eller forandringer i elektrokardiogrammet (EKG).

Under indlæggelse

I de fleste tilfælde vil der straks ved indlæggelsen eller i dagene herefter være behov for en kontrastundersøgelse af hjertets kranspulsårer (koronarangiografi). Herved kan man bedømme graden af propdannelse og forsnævringer af kranspulsårerne pga. åreforkalkning, hvilket afgør behovet for ballonbehandling eller by pass-operation.

Efter en blodprop i hjertet, vil man under indlæggelsen typisk foretage en ultralydsscanning af hjertet (ekkokardiografi), for at bestemme omfanget af skaden på hjertemusklen.

Behandling af blodprop i hjertet

Hos personer med mistænkt blodprop i hjertet, giver lægen eller ambulanceredderne straks nitroglycerin, som virker udvidende på kranspulsårerne og aflaster hjertet, samt hjertemagnyl (acetylsalicylsyre), som hæmmer blodpladernes størkning og derfor virker let blodfortyndende og opløsende på blodproppen.

Desuden gives der en anden type blodpladehæmmer (clopidogrel, prasugrel eller ticagrelor), samt injektion af heparin der virker blodfortyndende ved hæmning af blodets størkningsmekanismer. 

Ballonudvidelse

Ved behov for akut ballonudvidelse bliver man straks transporteret direkte til behandling på et hjertecenter, hvor blodproppen lokaliseres ved indsprøjtning af kontrast i kranspulsårerne under røntgengennemlysning, hvorpå den lukkede kranspulsåre genåbnes med et ballonkateter, og der indsættes et lille metalnet ("stent"), som modvirker ny forsnævring af kranspulsåren. 

Hos en del personer med blodprop i hjertet viser EKG, at der ikke straks er behov for behandling med ballonudvidelse. Disse personer behandles i første omgang medicinsk, men de vil ofte senere, under indlæggelsen, få foretaget kontrastundersøgelse af kranspulsårerne.

Bypassoperation

Ved en bypassoperation syer hjertekirurgen bypass-omkørsler på, så blodet kan løbe forbi de tilproppede eller forsnævrede steder på kranspulsårerne og ud til hjertemusklen. Som omkørsler kan man bruge vener fra benene og pulsårer fra brystkassen eller arme.

Efterbehandling

Udgangspunktet for efterbehandlingen er, at man tager den ordinerede medicin og gør op med sine risikofaktorer, dvs. iværksætter:

 • rygestop
 • motion, fx deltagelse i hjertemotionshold
 • kostopstramning, dvs. færre kalorier og mindre mættet fedt, mere fisk, fiber og grønt. Fx kan fiskeolier (omega-3 flerumættede fedtsyrer) formindske dødeligheden efter blodprop i hjertet
 • vægttab
 • evt. samtaler hos psykolog.

Medicinsk efterbehandling af blodprop i hjertet kan bl.a. omfatte:

 • blodfortyndende medicin
 • kolesterolsænkende medicin (kolesteroltallet anses altid for at være for højt hos personer, der har haft blodprop i hjertet)
 • nitroglycerin til behandling og forebyggelse af anfald. Potensmidler må ikke anvendes sammen med nitroglycerinpræparater
 • beta-blokkere og calciumkanal-blokkere mindsker belastningen på hjertet
 • ACE-hæmmere og angiotensin 2-receptorblokkere hæmmer hæmmer dannelse og virkning af et hormon (angiotensin-II) i hjerte og pulsårevæg, hvilket kan mindske risikoen for nye blodpropper i hjertet.
Hvis hjertets pumpekraft er betydeligt svækket efter en blodprop i hjertet, vil man evt. overveje indoperering af en speciel ICD-
pacemaker (implanterbar cardioverter-defibrillator - "hjertestarter"), som automatisk giver et elektrisk stød, hvis behovet skulle opstå ved ondartede hjerterytmeforstyrrelser (hjertestop).

Rejseaktivitet indebærer sædvanligvis ingen øget risiko efter blodprop i hjertet, men det er altid fornuftigt at forhøre sig hos sit rejseforsikringsselskab, inden man tager afsted på en rejse.

Andre navne og stavemåder for blodprop i hjertet:

 • Akut myokardieinfarkt