Chat with us, powered by LiveChat Crohns sygdom - Morbus Crohn- Kronisk tarmbetændelse
Mave- og tarmsygdomme

Crohns sygdom

Crohns sygdom er en kronisk, ikke-smitsom betændelsestilstand i en eller flere dele af mave-tarm-kanalen. Sygdommen er autoimmun, og man kender ikke årsagen til den.

Symptomer på Crohn sygdom

De mest almindelige tidlige symptomer på Crohns sygdom er:
 • Smerter i maven og diarré
 • Vægttab
 • Feber
 • Ledsmerter
 • Knuderosen
 • Øjenbetændelse
 • (Hos børn) nedsat vækst og dårlig trivsel.
En særlig form af Crohns sygdom kan medføre, at der udvikler sig bylder og såkaldte fistler (gang fra tarmen) ved fx endetarmsåbning, på maveskindet, fra tarmstykke til tarmstykke eller fra tarm til blære.

Årsager til Crohns sygdom

Crohns sygdom er en såkaldt autoimmun sygdom, hvor kroppen - uvist af hvilken grund – ikke kan forsvare sit eget tarmvæv resulterende i inflammation i tarmvæggen med spredte sår og slimhindeblødninger. Man kender således ikke den egentlige årsag til sygdommen, men man ved, at den er arvelig, og at risikoen for nærmeste slægtninge, såsom søskende, mor, far og børn, er ca. 3 %.
 
Rygning kan få sygdommen til at blusse op og øger behovet for biologiske lægemidler og operation.

Hvad kan man selv gøre ved Crohns sygdom?

 • Søge læge ved vedvarende mavesmerter og/eller diarré.
 • Sørge for at være i regelmæssig kontrol og behandling, hvis der er konstateret Crohns sygdom. Eventuel tilbydes hjemmemonotorering og behandling via APPs. Nordsjællands hospital var det første der tilbød APP i verden og senere har dette behandlingstilbud bredt sig til resten af Danmark og verden.
 • Sørge for at følge behandlingen og indtage vedligeholdelsesbehandlingen.

Hvor udbredt er Crohns sygdom?

Man regner med, at der er ca. 30.000, der lider af Crohns sygdom i Danmark. Sygdommen forekommer ca. 40 % hyppigere hos kvinder end hos mænd.

Hvordan udvikler Crohns sygdom sig?

Crohns sygdom er kronisk, men det betyder ikke, at der vil være intermitterende tilbagefald med symptomer og symptomfrihed.

Der kommer imidlertid perioder med opblussen, uden at man nødvendigvis kan finde nogen udløsende årsag.

Undersøgelse for Crohns sygdom

Sygdommen kan sidde overalt i mave-tarm-kanalen, fra munden til endetarmsåbningen. Hyppigst er det i nederste del af tyndtarmen ved overgangen til tyktarmen (blindtarmsstedet), der er angrebet ved Crohns sygdom.
 
En undersøgelse for Crohns sygdom kan omfatte følgende kikkertundersøgelser, hvor der bliver taget små vævsprøver (biopsier) af slimhinden:
 • Gastroskopi: mavesækken og tolvfingertarmen undersøges
 • Koloskopi: tyktarmens 1m 20 cm og de nederste ca. 20 cm af tyndtarmen undersøges
 • Sigmoideoskopi: endetarm og venstre side af tyktarmen undersøges.
 • Rektoskopi: forældet
Afføringen undersøges for bakterier og parasitter samt for calprotectin (mg betændelse pr kg afføring), så man kan vurdere betændelsesniveauet i tarmen.

Behandling af Crohns sygdom

Behandlingen af Crohns sygdom er medicinsk og handler om:
 1. at dæmpe betændelsesprocessen, når sygdommen er i udbrud.
 2. at nedsætte risikoen for udbrud, når sygdommen er i ro.
Når sygdommen er i udbrud, vil immunforsvaret være overaktivt. Den medicinske behandling går derfor ud på at dæmpe immunforsvaret.

Osteoporose (knogleskørhed) er hyppigere forekommende og derfor skal en Crohn patient testes med Dexa scintigrafi iht. guideline.

De hurtigste og kraftigst virkende midler: 
 1. Binyrebarkhormon bruges til at bringe aktiv sygdom i ro, enten i form af stikpiller, indhældning i tarmen, eller i form af tabletter og/eller intravenøst i årerne. Medicinen kan på længere sigt medføre svækkelse af knoglerne og forandringer i huden og må aldrig bruges i længere tid, men i 3-5 mdr. i aftrapning.
 2. Azathioprin, 6-Mercaptopurin og metotrexat kan bruges som vedligeholdelses behandling.
 3. Biologiske lægemidler, anti-TNF alfa antistoffer, vedolizumab, ustekinumab og JAK-hæmmere er effektive ved akut behandlingsrefraktær eller steroidafhængig Crohn. De er godkendte til vedligeholdelsesbehandling i 1 år eller mere. Bivirkningerne er bl.a. øget risiko for infektioner.
 4. Rygestop mindsker behov for biologiske lægemidler og operationer.

Andre navne og stavemåder for Crohns sygdom:

 • Chron's sygdom
 • Kronisk tarmbetændelse
 • Morbus Chron

Artiklen er opdateret d. 31-01-2023.