Artboard 1

Værd at vide om Borup Apotek

Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.
Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.

Lægemidler

 • Tjek på inhalation
 • Dosisdispensering
 • Medicinsamtale – Nydiagnosticeret kronisk sygdom
 • Medicinsamtale – Manglende medicinefterlevelse ved kronisk sygdom

Forebyggelse og sundhedsfremme

 • Eftersyn af vagtlægetasker
 • Brystpumpeudlejning
 • Influenzavaccinationer
 • Rejsevaccinationer

Andre ydelser

 • Kvalitetscertificeret

Distribution

 • Køventetid
  95 % af kunderne ekspederes inden for 10 minutter. Gennemsnitsventetid under 5 min.
 • Køventetid, målopfyldelse
  99 % ventet under 10 minutter; gennemsnitsventetid 2,2 min.
 • Ekspeditionstid
  Direkte
 • Ekspeditionstid, målopfyldelse
  100%
 • Fejludlevering
  0,02%
 • Fejludlevering, målopfyldelse
  0,01 %
 • Fejludlevering ved dosisdispensering
  2 pr. år
 • Fejludlevering ved dosisdispensering, målopfyldelse
  3 pr. år
 • Servicegrad (leveringsevne)
  98,0%
 • Servicegrad (leveringsevne), målopfyldelse
  99,6%

Rådgivning og information

 • Faglig rådgivning og information i skranken
  Alle tilbydes mindst basis rådgivning
 • Faglig rådgivning og information i skranken, målopfyldelse
  47 % inviteret til dialog (registreret 12.10.20-17.10.20)
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder
  Diverse informationssedler, telefonkontakt og brochurer
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder, målopfyldelse
  100%

Medarbejdere på apoteket

 • Apotekeren (apotekets ejer)
  Steffen Zederkof
 • Apotekets farmaceuter
  3 (total alle enheder)
 • Apotekets farmakonomer
  11 (total alle enheder)
 • Apotekets farmakonomelever
  4 (total alle enheder)
 • Apotekets øvrige medarbejdere
  4 (total alle enheder)

Handicapbetjening

 • Fysisk tilgængelighed for handicappede
  Rampe til fx kørestole og barnevogne
 • Andre servicetiltag for handicappede
  Udendørs ringeklokke

Apotekets udleveringspraksis

Her ses en tabel med oplysninger om apotekets udleveringspraksis i forhold til salg af receptmedicin, der kan substitueres. Substitution betyder, at vi udleverer et andet og billigere lægemiddel end det, lægen har skrevet på recepten. Lægemidlerne har samme virksomme stof.
A B C
Almindelige medicinpakninger Apoteket 81,8% 12,9% 5,3%
Landsgennemsnit 79,4% 13,9% 6,7%
Dosispakket medicin Apoteket 76,3% 10,9% 12,8%
Landsgennemsnit 82,1% 9,6% 8,3%
Oplysningerne vedrører perioden fra januar 2021 til juni 2021

Tallene i skemaet viser, hvilken procentdel af vores udleveringer af receptmedicin der var:

A: Det billigste lægemiddel (herunder hvor vi udleverer det billigste lægemiddel, som er tilgængeligt, (det billigste lægemiddel kan ikke skaffes) samt hvor recepten er påtegnet "ikke substitution", og vi ikke må substituere til et billigere lægemiddel) 

B: Lægemidler, der er udleveret inden for en fastsat bagatelgrænse. Det vil sige, at det ikke er det billigste lægemiddel men inden for en bagatelgrænse, som vi kan udlevere til dig.

C: Lægemidler der er udleveret uden for den fastsatte bagatelgrænse. Det vil sige dyrere lægemidler over bagatelgrænsen, hvor vi som udgangspunkt skal substituere til det billigste lægemiddel.

I forbindelse med udlevering af dosispakket medicin er udleveringspraksis afhængig af dosispakkeapotekets sortiment.

Vi er forpligtiget til at udlevere det billigste lægemiddel til dig. Vi kan dog i de tilfælde, hvor vi ikke har det billigste lægemiddel på lager, udlevere et lægemiddel til dig, der er lidt dyrere, men inden for en fastsat bagatelgrænse. Vi skal her oplyse dig om prisforskellen på det billigste lægemiddel, og det lægemiddel du får udleveret

 

Mulige årsager til at apoteket ikke har udleveret det billigste tilgængelige lægemiddel:

 • Lægen har skrevet på recepten, at der skal udleveres det ordinerede lægemiddel, hvormed apoteket ikke må substituere til et eventuelt billigere lægemiddel.
 • Kunden har ønsket et andet og dyrere lægemiddel.
 • Apoteket har ikke det billigste tilgængelige lægemiddel på lager, og kunden vil ikke vente på, at apoteket skaffer det.
 • Situationer hvor det billigste lægemiddel ikke kan fremskaffes