Artboard 1

Værd at vide om Neptun Apotek Sædding

Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.
Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.

Info

 • Kvalitetscertificeret

Lægemidler

 • Dosisdispensering
 • Medicinsamtale – Nydiagnosticeret kronisk sygdom
 • Tjek på inhalation

Andre ydelser

 • Eftersyn af skibsmedicinkister
 • Eftersyn af vagtlægetasker
 • Leverance til medicinkister

Distribution

 • Køventetid
  Gennemsnitlig ventetid på max 3 minutter 98% indenfor 10 min
 • Køventetid, målopfyldelse
  Servicemålet overholdes. Gennemsnitlig ventetid 2,4 min, 99,4 % betjenes indenfor 10 min (målt uge 3, 2020)
 • Fejludlevering
  max 0,02 %
 • Fejludlevering, målopfyldelse
  0,006 % (1. kvartal 2020)
 • Fejludlevering ved dosisdispensering
  Ikke relevant
 • Fejludlevering ved dosisdispensering, målopfyldelse
  Ikke relevant
 • Servicegrad (leveringsevne)
  98 %
 • Servicegrad (leveringsevne), målopfyldelse
  98,15 % (uge 49 2019)

Rådgivning og information

 • Faglig rådgivning og information i skranken
  95%
 • Faglig rådgivning og information i skranken, målopfyldelse
  Recept: 100 %, håndkøb: 100%, dosis: 100 % (målt uge 20, 2019)
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder
  Forsendelseskunder får via forsendelsesbilaget tilbudt faglig rådgivning, da de opfordres til at kontakte apoteket ved behov.
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder, målopfyldelse
  Servicemålet overholdes.

Medarbejdere på apoteket

 • Apotekeren (apotekets ejer)
  Jakob Møller
 • Apotekets farmaceuter
  3
 • Apotekets farmakonomer
  19
 • Apotekets farmakonomelever
  2
 • Apotekets øvrige medarbejdere
  4

Apotekets udleveringspraksis

Her ses en tabel med oplysninger om apotekets udleveringspraksis i forhold til salg af receptmedicin, der kan substitueres. Substitution betyder, at vi udleverer et andet og billigere lægemiddel end det, lægen har skrevet på recepten. Lægemidlerne har samme virksomme stof.
A B C
Almindelige medicinpakninger Apoteket 82,9% 10,1% 7,0%
Landsgennemsnit 81,3% 12,6% 6,1%
Dosispakket medicin Apoteket 80,3% 11,7% 8,0%
Landsgennemsnit 85,1% 8,1% 6,8%
Oplysningerne vedrører perioden fra oktober 2019 til marts 2020

Tallene i skemaet viser, hvilken procentdel af vores udleveringer af receptmedicin der var:

A: Det billigste lægemiddel (herunder hvor vi udleverer det billigste lægemiddel, som er tilgængeligt, (det billigste lægemiddel kan ikke skaffes) samt hvor recepten er påtegnet "ikke substitution", og vi ikke må substituere til et billigere lægemiddel) 

B: Lægemidler, der er udleveret inden for en fastsat bagatelgrænse. Det vil sige, at det ikke er det billigste lægemiddel men inden for en bagatelgrænse, som vi kan udlevere til dig.

C: Lægemidler der er udleveret uden for den fastsatte bagatelgrænse. Det vil sige dyrere lægemidler over bagatelgrænsen, hvor vi som udgangspunkt skal substituere til det billigste lægemiddel.

I forbindelse med udlevering af dosispakket medicin er udleveringspraksis afhængig af dosispakkeapotekets sortiment.

Vi er forpligtiget til at udlevere det billigste lægemiddel til dig. Vi kan dog i de tilfælde, hvor vi ikke har det billigste lægemiddel på lager, udlevere et lægemiddel til dig, der er lidt dyrere, men inden for en fastsat bagatelgrænse. Vi skal her oplyse dig om prisforskellen på det billigste lægemiddel, og det lægemiddel du får udleveret

 

Mulige årsager til at apoteket ikke har udleveret det billigste tilgængelige lægemiddel:

 • Lægen har skrevet på recepten, at der skal udleveres det ordinerede lægemiddel, hvormed apoteket ikke må substituere til et eventuelt billigere lægemiddel.
 • Kunden har ønsket et andet og dyrere lægemiddel.
 • Apoteket har ikke det billigste tilgængelige lægemiddel på lager, og kunden vil ikke vente på, at apoteket skaffer det.
 • Situationer hvor det billigste lægemiddel ikke kan fremskaffes