Artboard 1

Værd at vide om Bruuns Apotek

Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.
Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.

Info

 • Kvalitetscertificeret

Lægemidler

 • Dosisdispensering
 • Medicinsamtale – Manglende medicinefterlevelse ved kronisk sygdom
 • Medicinsamtale – Nydiagnosticeret kronisk sygdom
 • Tjek på inhalation

Forebyggelse og sundhedsfremme

 • Rygeafvænning (individuel)

Andre ydelser

 • Genordination
 • Pneumokokvaccination

Distribution

 • Køventetid
  Højst 1,5% må vente mere end 10 minutter. Gennemsnitlig ventetid skal være under 3 minutter
 • Køventetid, målopfyldelse
  Apr-sept 2020: Gennemsnitlig ventetid 1,7 min og 0,5% ventede i mere end 10 min
 • Ekspeditionstid
  ikke relevant pga. direkte ekspedition
 • Fejludlevering
  højst 1 per 10.000 receptekspeditioner (0,010%)
 • Fejludlevering, målopfyldelse
  0,0071 %
 • Fejludlevering ved dosisdispensering
  højst 4 om året (samlet for Åbyhøj, Hasle og Bruuns Apotek)
 • Fejludlevering ved dosisdispensering, målopfyldelse
  5 fejl (4.kvartal 19-3.kvartal 20) samlet tal for Åbyhøj, Hasle og Bruuns Apotek
 • Servicegrad (leveringsevne)
  98,8% af receptordinerede lægemidler og 98,2 % af håndkøbslægemidler skal kunne leveres umiddelbart.
 • Servicegrad (leveringsevne), målopfyldelse
  99,09% ved køb af receptpligtige lægemidler og 100 % ved håndkøbslægemidler

Rådgivning og information

 • Faglig rådgivning og information i skranken
  mindst 90% inviteres til dialog ved køb af receptpligtige lægemidler, 85% hvis de køber håndkøbslægemidler eller 75% hvis de køber dosispakket medicin
 • Faglig rådgivning og information i skranken, målopfyldelse
  97,1% ved køb af receptpligtige lægemidler, 97,6% ved køb af håndkøbslægemidler og 100% ved køb af dosispakket medicin

Medarbejdere på apoteket

 • Apotekeren (apotekets ejer)
  Lene Hurup Kristoffersen
 • Apotekets farmaceuter
  3
 • Apotekets farmakonomer
  14
 • Apotekets farmakonomelever
  6
 • Apotekets øvrige medarbejdere
  2

Apotekets udleveringspraksis

Her ses en tabel med oplysninger om apotekets udleveringspraksis i forhold til salg af receptmedicin, der kan substitueres. Substitution betyder, at vi udleverer et andet og billigere lægemiddel end det, lægen har skrevet på recepten. Lægemidlerne har samme virksomme stof.
A B C
Almindelige medicinpakninger Apoteket 83,7% 11,0% 5,2%
Landsgennemsnit 80,1% 13,6% 6,2%
Dosispakket medicin Apoteket 74,7% 15,0% 10,4%
Landsgennemsnit 79,8% 10,9% 9,4%
Oplysningerne vedrører perioden fra juli 2020 til december 2020

Tallene i skemaet viser, hvilken procentdel af vores udleveringer af receptmedicin der var:

A: Det billigste lægemiddel (herunder hvor vi udleverer det billigste lægemiddel, som er tilgængeligt, (det billigste lægemiddel kan ikke skaffes) samt hvor recepten er påtegnet "ikke substitution", og vi ikke må substituere til et billigere lægemiddel) 

B: Lægemidler, der er udleveret inden for en fastsat bagatelgrænse. Det vil sige, at det ikke er det billigste lægemiddel men inden for en bagatelgrænse, som vi kan udlevere til dig.

C: Lægemidler der er udleveret uden for den fastsatte bagatelgrænse. Det vil sige dyrere lægemidler over bagatelgrænsen, hvor vi som udgangspunkt skal substituere til det billigste lægemiddel.

I forbindelse med udlevering af dosispakket medicin er udleveringspraksis afhængig af dosispakkeapotekets sortiment.

Vi er forpligtiget til at udlevere det billigste lægemiddel til dig. Vi kan dog i de tilfælde, hvor vi ikke har det billigste lægemiddel på lager, udlevere et lægemiddel til dig, der er lidt dyrere, men inden for en fastsat bagatelgrænse. Vi skal her oplyse dig om prisforskellen på det billigste lægemiddel, og det lægemiddel du får udleveret

 

Mulige årsager til at apoteket ikke har udleveret det billigste tilgængelige lægemiddel:

 • Lægen har skrevet på recepten, at der skal udleveres det ordinerede lægemiddel, hvormed apoteket ikke må substituere til et eventuelt billigere lægemiddel.
 • Kunden har ønsket et andet og dyrere lægemiddel.
 • Apoteket har ikke det billigste tilgængelige lægemiddel på lager, og kunden vil ikke vente på, at apoteket skaffer det.
 • Situationer hvor det billigste lægemiddel ikke kan fremskaffes