Chat with us, powered by LiveChat Få mere at vide om apotekets sundhedstilbud og servicemål

Værd at vide om Marstal Apotek

Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.
Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.

Distribution

 • Køventetid
  95% af kunderne skal være ekspederet inden for 5 minutter, 100% skal være ekspederer inden 10 minutter
 • Køventetid, målopfyldelse
  ventetidsmåling uge 4, 2020 alle kunder blev ekspederet inden 5 minutter
 • Ekspeditionstid
  95 % af kunderne der skal have receptmedicin, skal væreekspederet inden 5 minutter, 100 % skal være ekspederet inden 10 minutter
 • Ekspeditionstid, målopfyldelse
  ventetidsmåling i uge 4 2016, ingen kunder ventede mere end 5 minutter
 • Fejludlevering
  Der må højst konstateres 0,02 % fejl i forhold til antal af ordinationer
 • Fejludlevering, målopfyldelse
  for 2020 er målet opfyldt
 • Fejludlevering ved dosisdispensering
  Ved udarbejdelse af og ajourføring af dosiskort, må der højst være en fejl pr år
 • Fejludlevering ved dosisdispensering, målopfyldelse
  for 2020 er målet opfyldt
 • Servicegrad (leveringsevne)
  Skal for receptordinerede lægemidler samt for apoteksforbeholdte lægemidler være mindst 95 % i gennemsnit set i forhold til antal ekspeditioner.
 • Servicegrad (leveringsevne), målopfyldelse
  Ved sidste måling efterår 2020, var servicegraden på 97,5 %

Rådgivning og information

 • Faglig rådgivning og information i skranken
  Ved ekspedition skal alle kunder inviteres til dialog, og der skal gives information i 70% af ekspeditionerne
 • Faglig rådgivning og information i skranken, målopfyldelse
  der er målopfykdelse
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder
  Der skalgives miniinformationer til forsendelseskunder, og information om varesubstitution
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder, målopfyldelse
  målopfyldelsen er her 98 %. opfyldt

Medarbejdere på apoteket

 • Apotekets farmaceuter
  1
 • Apotekets farmakonomer
  3
 • Apotekets farmakonomelever
  1
 • Apotekets øvrige medarbejdere
  1

Handicapbetjening

 • Fysisk tilgængelighed for handicappede
  Da der på Marstal Aotek ikke er muligt at etablere rampe til kørestolsrugere, er der på Marstal Apotek og Ærøskøbing Apoteksudsalg etableret udvendig klokke, til at kalde på en medarbejder.
 • Andre servicetiltag for handicappede
  Ved betjening af handikappede, tilstræber apotekets personale i videst mulig omfang, at tage de nødvendige hensyn.

Apotekets udleveringspraksis

Her ses en tabel med oplysninger om apotekets udleveringspraksis i forhold til salg af receptmedicin, der kan substitueres. Substitution betyder, at vi udleverer et andet og billigere lægemiddel end det, lægen har skrevet på recepten. Lægemidlerne har samme virksomme stof.
A B C
Almindelige medicinpakninger Apoteket 87,0% 7,6% 5,4%
Landsgennemsnit 82,2% 11,5% 6,2%
Dosispakket medicin Apoteket 86,9% 5,0% 8,1%
Landsgennemsnit 78,4% 11,4% 10,3%
Oplysningerne vedrører perioden fra oktober 2023 til marts 2024

Tallene i skemaet viser, hvilken procentdel af vores udleveringer af receptmedicin der var:

A: Det billigste lægemiddel (herunder hvor vi udleverer det billigste lægemiddel, som er tilgængeligt, (det billigste lægemiddel kan ikke skaffes) samt hvor recepten er påtegnet "ikke substitution", og vi ikke må substituere til et billigere lægemiddel) 

B: Lægemidler, der er udleveret inden for en fastsat bagatelgrænse. Det vil sige, at det ikke er det billigste lægemiddel men inden for en bagatelgrænse, som vi kan udlevere til dig.

C: Lægemidler der er udleveret uden for den fastsatte bagatelgrænse. Det vil sige dyrere lægemidler over bagatelgrænsen, hvor vi som udgangspunkt skal substituere til det billigste lægemiddel.

I forbindelse med udlevering af dosispakket medicin er udleveringspraksis afhængig af dosispakkeapotekets sortiment.

Vi er forpligtiget til at udlevere det billigste lægemiddel til dig. Vi kan dog i de tilfælde, hvor vi ikke har det billigste lægemiddel på lager, udlevere et lægemiddel til dig, der er lidt dyrere, men inden for en fastsat bagatelgrænse. Vi skal her oplyse dig om prisforskellen på det billigste lægemiddel, og det lægemiddel du får udleveret

 

Mulige årsager til at apoteket ikke har udleveret det billigste tilgængelige lægemiddel:

 • Lægen har skrevet på recepten, at der skal udleveres det ordinerede lægemiddel, hvormed apoteket ikke må substituere til et eventuelt billigere lægemiddel.
 • Kunden har ønsket et andet og dyrere lægemiddel.
 • Apoteket har ikke det billigste tilgængelige lægemiddel på lager, og kunden vil ikke vente på, at apoteket skaffer det.
 • Situationer hvor det billigste lægemiddel ikke kan fremskaffes