Artboard 1

Værd at vide om Skovlunde Apotek

Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.
Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.

Lægemidler

 • Tjek på inhalation
 • Dosisdispensering
 • Medicinsamtale – Nydiagnosticeret kronisk sygdom
 • Medicinsamtale – Manglende medicinefterlevelse ved kronisk sygdom

Info

 • Kvalitetscertificeret

Andre ydelser

 • Influenzavaccinationer
 • Apovac
 • Genordination

Distribution

 • Køventetid
  Gennemsnitlig køventetid under 5 minutter; højst 5 % af borgerne må vente mere end 10 minutter.
 • Køventetid, målopfyldelse
  Gennemsnitlig køventetid: 2,4 min.; 2 % ventede mere end 10 minutter (registreret uge 50 2020).
 • Ekspeditionstid
  Apoteket har direkte ekspedition.
 • Ekspeditionstid, målopfyldelse
  Apoteket har direkte ekspedition.
 • Fejludlevering
  Højst 0,02 % fejl ved receptekspedition i forhold til det samlede antal udleveringer på apotek og apoteksfilial.
 • Fejludlevering, målopfyldelse
  Resultat 0,008 % målt over 12 måneder (opgjort nov. 2019 til nov. 2020 2019).
 • Fejludlevering ved dosisdispensering
  Der tilstræbes højst ti fejl pr. år.
 • Fejludlevering ved dosisdispensering, målopfyldelse
  1 fejl registreret på 12 måneder (opgjort nov. 2019- nov.2020).
 • Servicegrad (leveringsevne)
  95 % af det af borgerne efterspurgte lægemidler kan imødekommes.
 • Servicegrad (leveringsevne), målopfyldelse
  99 % umiddelbar tilgængelighed registreret i uge 1 2021.

Rådgivning og information

 • Faglig rådgivning og information i skranken
  Min. 40 % af kunderne inviteres til dialog og tilbydes rådgivning og/eller information hhv. ved håndkøbslægemidler og ved lægemidler ordineret på recept. 20 % i forbindelse med afhentning af dosisdispenseret medicin.
 • Faglig rådgivning og information i skranken, målopfyldelse
  Håndkøbslægemidler: 70 % tilbudt/modtaget rådgivning og/eller information. Receptordinerede lægemidler: 49 % tilbudt/modtaget rådgivning og/eller information. Kunder, der afhenter dosisdispenseret medicin: 100 % (registreret uge 21 2019).
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder
  På apotekets forsendelsesbilag er der rådgivning og information, og ved telefonisk henvendelse til apoteket.
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder, målopfyldelse
  Kunderne modtager forsendelsesbilag med information og rådgivning.

Medarbejdere på apoteket

 • Apotekeren (apotekets ejer)
  1
 • Apotekets farmaceuter
  2
 • Apotekets farmakonomer
  7
 • Apotekets farmakonomelever
  2
 • Apotekets øvrige medarbejdere
  6

Handicapbetjening

 • Fysisk tilgængelighed for handicappede
  Ingen trapper.
 • Andre servicetiltag for handicappede
  Automatiske døre.

Apotekets udleveringspraksis

Her ses en tabel med oplysninger om apotekets udleveringspraksis i forhold til salg af receptmedicin, der kan substitueres. Substitution betyder, at vi udleverer et andet og billigere lægemiddel end det, lægen har skrevet på recepten. Lægemidlerne har samme virksomme stof.
A B C
Almindelige medicinpakninger Apoteket 75,2% 17,3% 7,5%
Landsgennemsnit 80,6% 13,1% 6,3%
Dosispakket medicin Apoteket 91,3% 4,6% 4,1%
Landsgennemsnit 82,6% 9,3% 8,0%
Oplysningerne vedrører perioden fra april 2020 til september 2020

Tallene i skemaet viser, hvilken procentdel af vores udleveringer af receptmedicin der var:

A: Det billigste lægemiddel (herunder hvor vi udleverer det billigste lægemiddel, som er tilgængeligt, (det billigste lægemiddel kan ikke skaffes) samt hvor recepten er påtegnet "ikke substitution", og vi ikke må substituere til et billigere lægemiddel) 

B: Lægemidler, der er udleveret inden for en fastsat bagatelgrænse. Det vil sige, at det ikke er det billigste lægemiddel men inden for en bagatelgrænse, som vi kan udlevere til dig.

C: Lægemidler der er udleveret uden for den fastsatte bagatelgrænse. Det vil sige dyrere lægemidler over bagatelgrænsen, hvor vi som udgangspunkt skal substituere til det billigste lægemiddel.

I forbindelse med udlevering af dosispakket medicin er udleveringspraksis afhængig af dosispakkeapotekets sortiment.

Vi er forpligtiget til at udlevere det billigste lægemiddel til dig. Vi kan dog i de tilfælde, hvor vi ikke har det billigste lægemiddel på lager, udlevere et lægemiddel til dig, der er lidt dyrere, men inden for en fastsat bagatelgrænse. Vi skal her oplyse dig om prisforskellen på det billigste lægemiddel, og det lægemiddel du får udleveret

 

Mulige årsager til at apoteket ikke har udleveret det billigste tilgængelige lægemiddel:

 • Lægen har skrevet på recepten, at der skal udleveres det ordinerede lægemiddel, hvormed apoteket ikke må substituere til et eventuelt billigere lægemiddel.
 • Kunden har ønsket et andet og dyrere lægemiddel.
 • Apoteket har ikke det billigste tilgængelige lægemiddel på lager, og kunden vil ikke vente på, at apoteket skaffer det.
 • Situationer hvor det billigste lægemiddel ikke kan fremskaffes