Værd at vide om Aabenraa Svane Apotek

Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.
Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.

Lægemidler

 • Dosisdispensering
 • Genordination
 • Medicinsamtale – Manglende medicinefterlevelse ved kronisk sygdom
 • Medicinsamtale – Nydiagnosticeret kronisk sygdom
 • Tjek på inhalation

Forebyggelse og sundhedsfremme

 • Antistoftest for COVID-19
 • Pneumokokvaccination
 • Rygeafvænning (i grupper)
 • Rygeafvænning (individuel)
 • Rygeafvænning, Kort samtale om rygning og rygestop

Andre ydelser

 • Apovac
 • Kvalitetscertificeret

Distribution

 • Køventetid
  90% under 5 min. og 98% under 10 min
 • Køventetid, målopfyldelse
  Målt 95% under 5 min og resten under 10 min
 • Ekspeditionstid
  Direkte ekspedtion
 • Ekspeditionstid, målopfyldelse
  www.aabenraa-svane.apotekeren.dk
 • Fejludlevering
  højst 0,02%
 • Fejludlevering, målopfyldelse
  Målt 0,02% i 2020 i forhold til antal ordiantioner
 • Fejludlevering ved dosisdispensering
  0,02%
 • Fejludlevering ved dosisdispensering, målopfyldelse
  Der er igen fejl ved dosisdispensering i hele 2020
 • Servicegrad (leveringsevne)
  mindst 98%
 • Servicegrad (leveringsevne), målopfyldelse
  Målt 98,7%

Rådgivning og information

 • Faglig rådgivning og information i skranken
  For at leve op til denne mission er vores servicemål, at alle kunder, der henter medicin til eget brug, inviteres til dialog. Hermed vil vi sikre, at de får den nødvendige rådgivning omkring deres medicin, samt egenomsorg (sundhedsfremme og sygdomsforebyg
 • Faglig rådgivning og information i skranken, målopfyldelse
  Apoteket holder målet.
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder
  Ved forsendelse gøres opmærksom på, at man i indlægssedlen kan læse oplysninger om det enkelte præparat. Alle kunder kan desuden få yderligere oplysninger ved telefonisk henvendelse til apoteket.
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder, målopfyldelse
  Apoteket holder målet.

Medarbejdere på apoteket

 • Apotekeren (apotekets ejer)
  Shahpour Sobhani
 • Apotekets farmaceuter
  3
 • Apotekets farmakonomer
  8
 • Apotekets farmakonomelever
  3
 • Apotekets øvrige medarbejdere
  3

Handicapbetjening

 • Fysisk tilgængelighed for handicappede
  Alle kan komme/køre direkte ind på Svane Apoteket, og der er plads i apoteket til at køre og vende.

Apotekets udleveringspraksis

Her ses en tabel med oplysninger om apotekets udleveringspraksis i forhold til salg af receptmedicin, der kan substitueres. Substitution betyder, at vi udleverer et andet og billigere lægemiddel end det, lægen har skrevet på recepten. Lægemidlerne har samme virksomme stof.
A B C
Almindelige medicinpakninger Apoteket 85,4% 9,2% 5,3%
Landsgennemsnit 81,8% 11,7% 6,5%
Dosispakket medicin Apoteket 83,2% 9,8% 7,0%
Landsgennemsnit 82,7% 9,1% 8,2%
Oplysningerne vedrører perioden fra oktober 2021 til marts 2022

Tallene i skemaet viser, hvilken procentdel af vores udleveringer af receptmedicin der var:

A: Det billigste lægemiddel (herunder hvor vi udleverer det billigste lægemiddel, som er tilgængeligt, (det billigste lægemiddel kan ikke skaffes) samt hvor recepten er påtegnet "ikke substitution", og vi ikke må substituere til et billigere lægemiddel) 

B: Lægemidler, der er udleveret inden for en fastsat bagatelgrænse. Det vil sige, at det ikke er det billigste lægemiddel men inden for en bagatelgrænse, som vi kan udlevere til dig.

C: Lægemidler der er udleveret uden for den fastsatte bagatelgrænse. Det vil sige dyrere lægemidler over bagatelgrænsen, hvor vi som udgangspunkt skal substituere til det billigste lægemiddel.

I forbindelse med udlevering af dosispakket medicin er udleveringspraksis afhængig af dosispakkeapotekets sortiment.

Vi er forpligtiget til at udlevere det billigste lægemiddel til dig. Vi kan dog i de tilfælde, hvor vi ikke har det billigste lægemiddel på lager, udlevere et lægemiddel til dig, der er lidt dyrere, men inden for en fastsat bagatelgrænse. Vi skal her oplyse dig om prisforskellen på det billigste lægemiddel, og det lægemiddel du får udleveret

 

Mulige årsager til at apoteket ikke har udleveret det billigste tilgængelige lægemiddel:

 • Lægen har skrevet på recepten, at der skal udleveres det ordinerede lægemiddel, hvormed apoteket ikke må substituere til et eventuelt billigere lægemiddel.
 • Kunden har ønsket et andet og dyrere lægemiddel.
 • Apoteket har ikke det billigste tilgængelige lægemiddel på lager, og kunden vil ikke vente på, at apoteket skaffer det.
 • Situationer hvor det billigste lægemiddel ikke kan fremskaffes