Artboard 1

Værd at vide om Valdemarsgade Apotek

Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.
Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.

Lægemidler

 • Dosisdispensering
 • Genordination
 • Medicinsamtale – Manglende medicinefterlevelse ved kronisk sygdom
 • Medicinsamtale – Nydiagnosticeret kronisk sygdom
 • Tjek på inhalation

Forebyggelse og sundhedsfremme

 • Antistoftest for COVID-19
 • Influenzavaccinationer
 • Kompressions- og støttestrømper
 • Lyntest for Covid-19
 • Pneumokokvaccination

Andre ydelser

 • Apovac

Distribution

 • Køventetid
  Den gennemsnitlige ventetid pr. dag skal være under 5 minutter og 95% af kunderne ekspederes indenfor 10 min
 • Køventetid, målopfyldelse
  Gennemsnitsventetid maj 2021 (uge 20): 1,5 minut. 96% ventede under 5 min, 4% er eksp. mellem 5-10 min og 0% ventede over 10 min
 • Fejludlevering
  Apotekets mål for fejludleveringer er højst 12 pr. kalenderår
 • Fejludlevering, målopfyldelse
  For 2018 er i alt 6 fejludleveringer
 • Fejludlevering ved dosisdispensering
  Der må højst registreres 1 fejl pr.år
 • Fejludlevering ved dosisdispensering, målopfyldelse
  0
 • Servicegrad (leveringsevne)
  Servicegraden skal være mindst 96%
 • Servicegrad (leveringsevne), målopfyldelse
  Marts 2021: 97,27%

Rådgivning og information

 • Faglig rådgivning og information i skranken
  Mindst 90% af alle kunder,der henter receptmedicin til eget brug, eller eget barn, herunder dosispakket medicin, samt håndkøbsmedicin inviteres til dialog og tilbydes information/rådgivning
 • Faglig rådgivning og information i skranken, målopfyldelse
  Marts 2019 93,0%
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder
  Alle apotekets forsendelseskunder informeres om at yderligere oplysninger vedrørende medicin, substitution oa. kan fås ved henvendelse til apoteket
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder, målopfyldelse
  Al kørsel sker fra Nørre Alslev Apotek og vi henviser til servicemål noteret under Nørre Alslev Apotek

Medarbejdere på apoteket

 • Apotekeren (apotekets ejer)
  Tine Ludvig
 • Apotekets farmaceuter
  1
 • Apotekets farmakonomer
  2
 • Apotekets farmakonomelever
  0
 • Apotekets øvrige medarbejdere
  2

Handicapbetjening

 • Fysisk tilgængelighed for handicappede
  Valdemarsgade Apotek er meget handicapvenligt da apoteket ligger i gadeplan med automatisk døråbner. Endvidere er der rigtig gode parkeringsforhold
 • Andre servicetiltag for handicappede
  Udbringning af medicin. Dosispakning af medicin

Apotekets udleveringspraksis

Her ses en tabel med oplysninger om apotekets udleveringspraksis i forhold til salg af receptmedicin, der kan substitueres. Substitution betyder, at vi udleverer et andet og billigere lægemiddel end det, lægen har skrevet på recepten. Lægemidlerne har samme virksomme stof.
A B C
Almindelige medicinpakninger Apoteket 76,6% 16,1% 7,3%
Landsgennemsnit 79,4% 13,9% 6,7%
Dosispakket medicin Apoteket 83,9% 9,6% 6,6%
Landsgennemsnit 82,1% 9,6% 8,3%
Oplysningerne vedrører perioden fra januar 2021 til juni 2021

Tallene i skemaet viser, hvilken procentdel af vores udleveringer af receptmedicin der var:

A: Det billigste lægemiddel (herunder hvor vi udleverer det billigste lægemiddel, som er tilgængeligt, (det billigste lægemiddel kan ikke skaffes) samt hvor recepten er påtegnet "ikke substitution", og vi ikke må substituere til et billigere lægemiddel) 

B: Lægemidler, der er udleveret inden for en fastsat bagatelgrænse. Det vil sige, at det ikke er det billigste lægemiddel men inden for en bagatelgrænse, som vi kan udlevere til dig.

C: Lægemidler der er udleveret uden for den fastsatte bagatelgrænse. Det vil sige dyrere lægemidler over bagatelgrænsen, hvor vi som udgangspunkt skal substituere til det billigste lægemiddel.

I forbindelse med udlevering af dosispakket medicin er udleveringspraksis afhængig af dosispakkeapotekets sortiment.

Vi er forpligtiget til at udlevere det billigste lægemiddel til dig. Vi kan dog i de tilfælde, hvor vi ikke har det billigste lægemiddel på lager, udlevere et lægemiddel til dig, der er lidt dyrere, men inden for en fastsat bagatelgrænse. Vi skal her oplyse dig om prisforskellen på det billigste lægemiddel, og det lægemiddel du får udleveret

 

Mulige årsager til at apoteket ikke har udleveret det billigste tilgængelige lægemiddel:

 • Lægen har skrevet på recepten, at der skal udleveres det ordinerede lægemiddel, hvormed apoteket ikke må substituere til et eventuelt billigere lægemiddel.
 • Kunden har ønsket et andet og dyrere lægemiddel.
 • Apoteket har ikke det billigste tilgængelige lægemiddel på lager, og kunden vil ikke vente på, at apoteket skaffer det.
 • Situationer hvor det billigste lægemiddel ikke kan fremskaffes