Artboard 1

Værd at vide om København Steno Apotek

Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.
Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.

Lægemidler

 • Kvalitetssikring af medicinhåndtering på plejehjem, hjemmeplejen og botilbud
 • Tjek på inhalation
 • Undervisning af personale på plejehjem, botilbud og hjemmepleje
 • Medicingennemgang, på plejehjem og hjemmeplejen
 • Dosisdispensering
 • Medicinsamtale – Nydiagnosticeret kronisk sygdom

Info

 • Kvalitetscertificeret

Andre ydelser

 • Brystpumpeudlejning
 • Influenzavaccinationer
 • Apovac

Distribution

 • Køventetid
  85% af vores kunder ekspederes indenfor 10 minutter i hverdagene mellem kl. 8.30 og 17.30 og lørdage mellem kl. 8.30 og 14.00
 • Køventetid, målopfyldelse
  I perioden fra 1. januar til 15. juli 2017 er ovenstående mål opfyldt for 98,80 % af vores kunder
 • Ekspeditionstid
  Vi ekspederer din recept med det samme i skranken
 • Fejludlevering
  Der må højst være 2 fejl pr. 10.000 udleverede receptlægemidler - dvs. 0,02%
 • Fejludlevering, målopfyldelse
  I hele 2015 er der registreret 0,01% fejl
 • Fejludlevering ved dosisdispensering
  Der må højst være 2 fejl pr. 10.000 udleverede dosispakkede lægemidler - dvs. højst 0,02%
 • Fejludlevering ved dosisdispensering, målopfyldelse
  i hele 2015 er der registreret 0,01% fejl
 • Servicegrad (leveringsevne)
  98% af de lægemidler, der ekspederes på recept, har vi på lager, når kunden henter det
 • Servicegrad (leveringsevne), målopfyldelse
  97,9% (målt i uge 44, 2015)

Medarbejdere på apoteket

 • Apotekeren (apotekets ejer)
  Jesper Gulev Larsen
 • Apotekets farmaceuter
  9
 • Apotekets farmakonomer
  19
 • Apotekets farmakonomelever
  4
 • Apotekets øvrige medarbejdere
  7

Apotekets udleveringspraksis

Her ses en tabel med oplysninger om apotekets udleveringspraksis i forhold til salg af receptmedicin, der kan substitueres. Substitution betyder, at vi udleverer et andet og billigere lægemiddel end det, lægen har skrevet på recepten. Lægemidlerne har samme virksomme stof.
A B C
Almindelige medicinpakninger Apoteket 83,8% 9,5% 6,7%
Landsgennemsnit 81,3% 12,6% 6,1%
Dosispakket medicin Apoteket 91,9% 5,3% 2,8%
Landsgennemsnit 85,1% 8,1% 6,8%
Oplysningerne vedrører perioden fra oktober 2019 til marts 2020

Tallene i skemaet viser, hvilken procentdel af vores udleveringer af receptmedicin der var:

A: Det billigste lægemiddel (herunder hvor vi udleverer det billigste lægemiddel, som er tilgængeligt, (det billigste lægemiddel kan ikke skaffes) samt hvor recepten er påtegnet "ikke substitution", og vi ikke må substituere til et billigere lægemiddel) 

B: Lægemidler, der er udleveret inden for en fastsat bagatelgrænse. Det vil sige, at det ikke er det billigste lægemiddel men inden for en bagatelgrænse, som vi kan udlevere til dig.

C: Lægemidler der er udleveret uden for den fastsatte bagatelgrænse. Det vil sige dyrere lægemidler over bagatelgrænsen, hvor vi som udgangspunkt skal substituere til det billigste lægemiddel.

I forbindelse med udlevering af dosispakket medicin er udleveringspraksis afhængig af dosispakkeapotekets sortiment.

Vi er forpligtiget til at udlevere det billigste lægemiddel til dig. Vi kan dog i de tilfælde, hvor vi ikke har det billigste lægemiddel på lager, udlevere et lægemiddel til dig, der er lidt dyrere, men inden for en fastsat bagatelgrænse. Vi skal her oplyse dig om prisforskellen på det billigste lægemiddel, og det lægemiddel du får udleveret

 

Mulige årsager til at apoteket ikke har udleveret det billigste tilgængelige lægemiddel:

 • Lægen har skrevet på recepten, at der skal udleveres det ordinerede lægemiddel, hvormed apoteket ikke må substituere til et eventuelt billigere lægemiddel.
 • Kunden har ønsket et andet og dyrere lægemiddel.
 • Apoteket har ikke det billigste tilgængelige lægemiddel på lager, og kunden vil ikke vente på, at apoteket skaffer det.
 • Situationer hvor det billigste lægemiddel ikke kan fremskaffes