Chat with us, powered by LiveChat Få mere at vide om apotekets sundhedstilbud og servicemål

Værd at vide om Ikast Apotek

Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.
Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.

Distribution

 • Køventetid
  Apotekets gennemsnitlige ventetid er under 5 min. Højst 5% af vores kunder må vente mere end 10 min. Alle recepter ekspederes med det samme.
 • Køventetid, målopfyldelse
  I 2023 var den gennemsnitlige ventetid 4,4 minutter. 5 % ventede længere end 10 minutter.
 • Ekspeditionstid
  Apoteket har direkte ekspedition, dvs recepterne ekspederes straks.
 • Fejludlevering
  Højst 0,02 % svarende til højst 2 fejl pr 10.000 pakninger
 • Fejludlevering, målopfyldelse
  0,010 % i 2. halvår 2023, svarende til 10 fejl på 100.000 ekspederede pakninger. Målet er opfyldt.
 • Fejludlevering ved dosisdispensering
  Højst 2 fejl om året i forbindelse med udarbejdelse og ajourføring af doseringskort til dosispakket medicin
 • Fejludlevering ved dosisdispensering, målopfyldelse
  0 fejl i 2023. Målet er opfyldt.
 • Servicegrad (leveringsevne)
  98 %
 • Servicegrad (leveringsevne), målopfyldelse
  Uge 23 2021: 99,6 %. Det svarer til at apoteket har 99 pakninger på lager, hver gang der efterspørges 100 pakninger. Målet er opfyldt.

Rådgivning og information

 • Faglig rådgivning og information i skranken
  85%
 • Faglig rådgivning og information i skranken, målopfyldelse
  I uge 37-38 2023: 95 %. Målet er opfyldt.
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder
  På bagsiden af forsendelsesbilaget informeres om substitution. Til private kunder påsættes desuden etiket vedrørende substitution på bilaget.
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder, målopfyldelse
  Der informeres altid om substitution til forsendelseskunder

Medarbejdere på apoteket

 • Apotekets farmaceuter
  2
 • Apotekets farmakonomer
  12
 • Apotekets farmakonomelever
  3
 • Apotekets øvrige medarbejdere
  3

Handicapbetjening

 • Fysisk tilgængelighed for handicappede
  Handicapvenlig adgang fra både Østergade og Sieferts Plads. Automatiske døre og god plads inde i apoteket.

Apotekets udleveringspraksis

Her ses en tabel med oplysninger om apotekets udleveringspraksis i forhold til salg af receptmedicin, der kan substitueres. Substitution betyder, at vi udleverer et andet og billigere lægemiddel end det, lægen har skrevet på recepten. Lægemidlerne har samme virksomme stof.
A B C
Almindelige medicinpakninger Apoteket 75,6% 16,7% 7,7%
Landsgennemsnit 82,2% 11,5% 6,2%
Dosispakket medicin Apoteket 88,4% 8,3% 3,2%
Landsgennemsnit 78,4% 11,4% 10,3%
Oplysningerne vedrører perioden fra oktober 2023 til marts 2024

Tallene i skemaet viser, hvilken procentdel af vores udleveringer af receptmedicin der var:

A: Det billigste lægemiddel (herunder hvor vi udleverer det billigste lægemiddel, som er tilgængeligt, (det billigste lægemiddel kan ikke skaffes) samt hvor recepten er påtegnet "ikke substitution", og vi ikke må substituere til et billigere lægemiddel) 

B: Lægemidler, der er udleveret inden for en fastsat bagatelgrænse. Det vil sige, at det ikke er det billigste lægemiddel men inden for en bagatelgrænse, som vi kan udlevere til dig.

C: Lægemidler der er udleveret uden for den fastsatte bagatelgrænse. Det vil sige dyrere lægemidler over bagatelgrænsen, hvor vi som udgangspunkt skal substituere til det billigste lægemiddel.

I forbindelse med udlevering af dosispakket medicin er udleveringspraksis afhængig af dosispakkeapotekets sortiment.

Vi er forpligtiget til at udlevere det billigste lægemiddel til dig. Vi kan dog i de tilfælde, hvor vi ikke har det billigste lægemiddel på lager, udlevere et lægemiddel til dig, der er lidt dyrere, men inden for en fastsat bagatelgrænse. Vi skal her oplyse dig om prisforskellen på det billigste lægemiddel, og det lægemiddel du får udleveret

 

Mulige årsager til at apoteket ikke har udleveret det billigste tilgængelige lægemiddel:

 • Lægen har skrevet på recepten, at der skal udleveres det ordinerede lægemiddel, hvormed apoteket ikke må substituere til et eventuelt billigere lægemiddel.
 • Kunden har ønsket et andet og dyrere lægemiddel.
 • Apoteket har ikke det billigste tilgængelige lægemiddel på lager, og kunden vil ikke vente på, at apoteket skaffer det.
 • Situationer hvor det billigste lægemiddel ikke kan fremskaffes