Chat with us, powered by LiveChat Få mere at vide om apotekets sundhedstilbud og servicemål

Værd at vide om Aarhus Viby Apotek

Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.
Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.

Distribution

 • Køventetid
  Vores gennemsnitlige ventetid er under 5 min. 98 % af vore kunder ekspederes inden for 10 minutter. Samtlige kunder ekspederes inden for 15 minutter.
 • Køventetid, målopfyldelse
  Ventetiden måles dagligt. Se resultater ved opslag i apoteket eller på apoteket.dk under ventetider.
 • Fejludlevering
  Der må højst registreres 2 fejl pr. 10.000 udleverede receptlægemidler - dvs. højst 0,02%.
 • Fejludlevering, målopfyldelse
  0,01 % (januar 2022 - december 2022)
 • Fejludlevering ved dosisdispensering
  Der må højst registreres 2 fejl pr. 10.000 udleverede dosispakkede lægemidler - dvs. højst 0,02%.
 • Fejludlevering ved dosisdispensering, målopfyldelse
  0,01 % (januar 2022 - december 2022)
 • Servicegrad (leveringsevne)
  Vores kunders efterspørgsel efter lægemidler skal i mindst 98 % af tilfældene kunne opfyldes umiddelbart
 • Servicegrad (leveringsevne), målopfyldelse
  98,2 % (uge 17 2023)

Rådgivning og information

 • Faglig rådgivning og information i skranken
  Mindst 90% af vores kunder i skranken til receptpligtig medicin inviteres til dialog. Mindst 75 % af vores kunder i skranken til håndkøbsmedicin og til dosismedicin inviteres til dialog.
 • Faglig rådgivning og information i skranken, målopfyldelse
  100 % blev inviteret til dialog om receptmedicin (januar 2021). 96 % blev inviteret til dialog om håndkøbsmedicin (Marts 2023). 100 % af vores dosiskunder blev inviteret til dialog (marts 2020).
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder
  Alle forsendelseskunder tilbydes faglig rådgivning ved skriftlig information, der opfordrer kunderne til at kontakte apoteket ved behov for information og rådgivning og i alle tvivlstilfælde. Hvor det er relevant, oplyses altid omkring substitution.
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder, målopfyldelse
  Opfyldt. Alle forsendelseskunder får vedlagt skriftlig information med tilbud om rådgivning og information om håndkøbsmedicin, receptmedicin og dosispakket medicin.

Medarbejdere på apoteket

 • Apotekets farmaceuter
  5
 • Apotekets farmakonomer
  16
 • Apotekets farmakonomelever
  4
 • Apotekets øvrige medarbejdere
  7

Handicapbetjening

 • Fysisk tilgængelighed for handicappede
  Apoteket har lette adgangsforhold. Døren er altid åben i apotekets åbningstid. Alle skranker kan hæve/sænke, så det er nemt at betjene dankort terminalen. Handicap P-pladser tæt ved centrets indgange. www.apoteket-online.dk

Apotekets udleveringspraksis

Her ses en tabel med oplysninger om apotekets udleveringspraksis i forhold til salg af receptmedicin, der kan substitueres. Substitution betyder, at vi udleverer et andet og billigere lægemiddel end det, lægen har skrevet på recepten. Lægemidlerne har samme virksomme stof.
A B C
Almindelige medicinpakninger Apoteket 82,5% 11,6% 5,9%
Landsgennemsnit 82,2% 11,5% 6,2%
Dosispakket medicin Apoteket 88,5% 9,8% 1,7%
Landsgennemsnit 78,4% 11,4% 10,3%
Oplysningerne vedrører perioden fra oktober 2023 til marts 2024

Tallene i skemaet viser, hvilken procentdel af vores udleveringer af receptmedicin der var:

A: Det billigste lægemiddel (herunder hvor vi udleverer det billigste lægemiddel, som er tilgængeligt, (det billigste lægemiddel kan ikke skaffes) samt hvor recepten er påtegnet "ikke substitution", og vi ikke må substituere til et billigere lægemiddel) 

B: Lægemidler, der er udleveret inden for en fastsat bagatelgrænse. Det vil sige, at det ikke er det billigste lægemiddel men inden for en bagatelgrænse, som vi kan udlevere til dig.

C: Lægemidler der er udleveret uden for den fastsatte bagatelgrænse. Det vil sige dyrere lægemidler over bagatelgrænsen, hvor vi som udgangspunkt skal substituere til det billigste lægemiddel.

I forbindelse med udlevering af dosispakket medicin er udleveringspraksis afhængig af dosispakkeapotekets sortiment.

Vi er forpligtiget til at udlevere det billigste lægemiddel til dig. Vi kan dog i de tilfælde, hvor vi ikke har det billigste lægemiddel på lager, udlevere et lægemiddel til dig, der er lidt dyrere, men inden for en fastsat bagatelgrænse. Vi skal her oplyse dig om prisforskellen på det billigste lægemiddel, og det lægemiddel du får udleveret

 

Mulige årsager til at apoteket ikke har udleveret det billigste tilgængelige lægemiddel:

 • Lægen har skrevet på recepten, at der skal udleveres det ordinerede lægemiddel, hvormed apoteket ikke må substituere til et eventuelt billigere lægemiddel.
 • Kunden har ønsket et andet og dyrere lægemiddel.
 • Apoteket har ikke det billigste tilgængelige lægemiddel på lager, og kunden vil ikke vente på, at apoteket skaffer det.
 • Situationer hvor det billigste lægemiddel ikke kan fremskaffes